Skip to main content

Positiv effekt av selentillskott på hjärnans hälsa och Alzheimers sjukdom

Positiv effekt av selentillskott på hjärnans hälsa och Alzheimers sjukdomHjärnan är särskilt sårbar för oxidativ stress och lokala inflammationer, vilket skapar grogrund för Alzheimers sjukdom och andra neurologiska sjukdomar. Men det visar sig att några särskilda seleninnehållande antioxidanter skyddar hjärnans neuroner från de skadliga effekterna. Dessutom kan tillskott med selen förbättra kognitiva tester utförda av patienter som lider av lindrig kognitiv funktionsnedsättning såväl som Alzheimers sjukdom. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Nutrients.

I metaanalysen inhämtade forskarna data från fyra elektroniska databaser och metaanalysen inkluderade sex lämpade kliniska studier publicerade fram till december 2020. De flesta studierna kom från Europa och USA. Bland deltagarna led 60 procent av Alzheimers sjukdom och 40 procent av lindrig kognitiv funktionsnedsättning. I de sex studierna fick deltagarna olika tillskott med selen under 12–24 veckor.
Metaanalysen visade att tillskott med selen generellt ökade aktiviteten hos den seleninnehållande antioxidanten glutationperoxidas, GPX. Samtidigt fann man att tillskott med selen medförde förbättringar i olika kognitiva tester utförda av patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning samt patienter med Alzheimers sjukdom. Därför antar forskarna att tillskott med selen är ett bra alternativ för patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning och Alzheimers sjukdom.
Det tyder också på att tillräckligt med selen bidrar till att förebygga lindrig kognitiv funktionsnedsättning och Alzheimers sjukdom.

  • Fria radikaler är naturliga biprodukter av cellernas syreomsättning.
  • Mängden fria radikaler ökar vid åldrandeprocesser, förgiftning, tobaksrökning, övervikt, inflammation och kroniska sjukdomar
  • Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och skyddande antioxidanter.
  • Vid oxidativ stress tar de fria radikalerna överhand och attackera och förstör neuroner och andra celler.

Varför behöver hjärnan selen?

Selen är ett livsviktigt spårämne som ingår i cirka 25 seleninnehållande proteiner. Flera av dessa seleninnehållande proteiner fungerar som de unika antioxidanterna GPX, som skyddar hjärnans neuroner mot fria radikaler och oxidativ stress.
Eftersom hjärnan kräver en stor syretillförsel, och eftersom den består av ett antal fleromättade fettsyror, är den särskilt sårbar för oxidativ stress. Något av det farligaste är när de fria radikalerna angriper de fleromättade fettsyrorna i cellmembranen, eftersom detta kan skapa kedjereaktioner som sprider sig in i cellen och mellan cellerna. Fenomenet kallas lipidperoxidation eller härskning. Om attacken av fria radikaler blir för kraftig kan det följaktligen skada cellernas DNA och en mängd enzymfunktioner, så att cellerna i värsta fall blir felprogrammerade eller dör.
De seleninnehållande antioxidanterna skyddar även mot kroniska inflammationsprocesser i hjärnan som inte märks direkt, men som är involverade i en rad neurologiska sjukdomar.

Samband mellan lindrig kognitiv funktionsnedsättning, Alzheimers och selenbrist

Idag finns det allt fler äldre och allt fler som drabbas av lindrig kognitiv funktionsnedsättning världen över. Lindrig kognitiv funktionsnedsättning kan också vara en förstadium till Alzheimers sjukdom, som är den främsta orsaken till demens.
Det har visat sig att neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers sjukdom kännetecknas av oxidativ stress. Det har också visat sig att patienter med Alzheimers sjukdom ansamlar vissa skadliga proteiner i hjärnan, beta-amyloidplack, vilket leder till lokala inflammationer, celldöd och symtom som minnesförlust, orienteringsförmåga och andra färdigheter.
Dessutom har det visat sig att patienter med Alzheimers sjukdom har avsevärt lägre nivåer av selen i serum och i de röda blodkropparna jämfört med friska jämnåriga.
Enligt författarna bakom den nya metaanalysen är det första gången som det i ett större sammanhang har påvisats hur tillskott med selen har en positiv effekt på patienter med lindrig kognitiv funktionsnedsättning och Alzheimers sjukdom.
Mer specifikt har det visat sig att tillskott med selen direkt hämmar ansamlingen av beta-amyloidplack och aktiviteten av järninnehållande fria radikaler i hjärnan. Enligt författarna bakom den nya metaanalysen beror de positiva processerna på den ökade aktiviteten hos den seleninnehållande antioxidanten GPX, som skyddar hjärnans neuroner.

Tillskott med selen förbättrar kognitiva färdigheter

Olika tester som MMSE (Mini-Mental State Examination) används för att bedöma utvecklingen av Alzheimers sjukdom med avseende på språk, minne, orientering samt räkne-, skriv- och ritfärdigheter. Ju högre poäng man får, desto bättre kognitiva färdigheter har man. Enligt den nya metaanalysen visade det sig att tillskott med selen avsevärt kunde förbättra patienternas olika kognitiva färdigheter i MMSE-testet.
En annan studie, publicerad i Cell Metabolism, har dessutom visat att tillskott med selen kan spela en nyckelroll vid bildandet av nya neuroner.

Hur förbättrar man blodets selennivåer?

I USA och Europa ligger de officiella dagliga rekommendationerna för selen på 55 mikrogram. Men andra studier tyder på att vi har behov av omkring 100 mikrogram om dagen för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens selenstatus. Enligt den nya metaanalysen är det också viktigt att optimera nivån av GPX i serum och i de röda blodkropparna. Blodets nivå bör under alla omständigheter ligga på mellan 70–130 mikrogram.
Det visar sig dessutom att selenintaget är extremt varierat på olika platser i världen, särskilt på grund av markförhållanden. Och data från Europa och flera platser i Kina, Asien, Mellanöstern och Afrika visar att selenintaget generellt är för lågt.
Men vi får inte få för mycket selen heller, och enligt WHO ligger den övre säkra gränsen på 400 mikrogram per dag.

Referenser:

Meire Ellen Pereira et al. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2022

Odette Leiter et al. Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning deficits induced by hippocampal injury and aging. Cell Metabolism. February 3, 2022

Jing Huang et al. Selenium Status and Its Antioxidant Role in metabolic Diseases. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2022

Malene Outzen el at. The Effect on Selenium Concentration of a Randomized Intervention with Fish and Mussels in a Population with Relatively Low Habitual Dietary Selenium Intake. Nutrients 2015

  • Skapad