Skip to main content

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmer

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmerHjärtflimmer, även känt som förmaksflimmer, är en utbredd hjärtsjukdom som är förbunden med olika symtom och en större risk för tidig död. Kost och livsstil har stor betydelse och det tyder nu på att större tillskott av D-vitamin under flera år minskar risken. Det tyder också på att de officiella rekommendationerna för D-vitamin är alldeles för låga om blodnivåerna ska optimeras. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i tidskriften American Heart Journal.

Risken för hjärtflimmer stiger med åldern och sjukdomen är förbunden med symtom som hjärtklappning, bröstsmärta, yrsel, nedsatt fysisk prestationsförmåga och större risk för stroke, hjärtsvikt och tidig död. Eftersom forskning tidigare har visat att D-vitamin har betydelse för hjärtats struktur och de elektriska signalerna från sinusknutan i hjärtats högra förmak, ville därför en grupp forskare från Östra Finlands universitet närmare undersöka om tillskott med D-vitamin kan förhindra hjärtflimmer.
Forskarna tog utgångspunkt i den finska studien FIND (Finnish Vitamin D Trial), som syftade till att undersöka huruvida tillskott med D-vitamin kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Studien löpte över fem år mellan 2012–2018 och omfattade 2 495 deltagare av båda könen som var över 60 år. Deltagarna delades in i tre grupper som fick följande dagliga tillskott:

 • 40 mikrogram D-vitamin
 • 80 mikrogram D-vitamin
 • Placebo

Dessutom skulle alla deltagare fortsätta att ta sina vanliga D-vitamintillskott, där hälsomyndigheterna normalt rekommenderar 10–20 mikrogram dagligen. Det betyder samtidigt att 100 mikrogram D-vitamin per dag anses vara säkert. Även om denna dos ligger långt över hälsomyndigheternas rekommendationer.
När FIND-studien inleddes hade ingen av deltagarna fått diagnosen hjärt- och kärlsjukdom eller cancer. Deltagarna fick också fylla i en rad frågeformulär i början och slutet av studien om sina kostvanor, livsstil och andra riskfaktorer för att utveckla olika sjukdomar.
Under de fem år som studien varade utvecklade 190 av deltagarna hjärtflimmer, och dessa var 76 deltagare i placebogruppen, 59 deltagare i D-vitamingruppen på 40 mikrogram och 55 deltagare i D-vitamingruppen på 80 mikrogram. Jämfört med placebogruppen visade sig risken för hjärtflimmer vara:

 • 27 procent lägre i D-vitamingruppen på 40 mikrogram
 • 32 procent lägre i 80 mikrogram D-vitamingruppen

Forskarna mätte även blodnivån av D-vitamin, som i början av studien var relativt hög hos alla deltagare med ett medelvärde på 75 nmol/l. Men efter ett år ökade blodhalten av D-vitamin enligt följande i de två tillskottsgrupperna:

 • 100 nmol/l i 40 mikrogram D-vitamingruppen
 • 120 nmol/l i 80 mikrogram D-vitamingruppen

Det fanns inga förändringar i blodets innehåll av D-vitamin i placebogruppen.
Enligt forskarna är FIND-studien den första randomiserade, kontrollerade studien som har visat att tillskott med större doser D-vitamin under flera år minskar risken för hjärtflimmer hos äldre, friska män och kvinnor.
Forskarna efterlyser nu fler studier som mer exakt kan rekommendera de optimala doserna av D-vitamin när det gäller att förebygga hjärtflimmer. Det tyder dessutom på att blodets innehåll har störst betydelse och att det officiella gränsvärdet på 50 nmol/l är alldeles för lågt.
Studien ligger i linje med en tidigare metaanalys publicerad i Nutrition (Xiao Liu et al), som visade att D-vitaminbrist ökar risken för vanligt hjärtflimmer och postoperativt hjärtflimmer.

Fakta om hjärtslag och flimmer

 • En normal vilopuls ligger på mellan 60–90 hjärtslag per minut.
 • Den normala hjärtrytmen följer en elektrisk signal från sinusknutan i hjärtats högra förmak (atrium dexter).
 • Vid hjärtflimmer har ett fel uppstått i de elektriska signalerna.
 • Hjärtflimmer minskar hjärtats förmåga att pumpa runt blodet i kroppen.
 • Pulsen kan också öka upp till 175 slag per minut.
 • Hjärtflimmer diagnostiseras med ett elektrokardiogram (EKG).
 • Symtomen kan vara en känsla av ojämn puls, andnöd, hjärtklappning, bröstsmärta, trötthet och yrsel.
 • Hjärtflimmer är en ofta förekommande hjärtrytmstörning vid akut kritisk sjukdom.
 • Andra känner ingenting, och de kanske bara får diagnosen under en rutinkontroll hos läkaren.

Referenser:

Jyrki K. Virtanen et al. The effect of vitamin D3 supplementation on arterial fibrillation in generally healthy men and women – the Finnish Vitamin D Trial. American Heart Journal 2023

Xiao Liu et al. The relationship between vitamin D and risk of atrial fibrillation: a dose-response analysis of observational studies. Nutrition Journal 2019

 • Skapad