Skip to main content

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitamin

- och det bidrar till en rad följdsjukdomar

Överviktiga har svårt att utnyttja D-vitaminD-vitamin har betydelse för ben, cirkulation, immunförsvar och cancerförebyggande. Men tillskott med D-vitamin är mindre effektivt om man är överviktig, och det blir lätt en ond cirkel. Detta framgår av en ny studie publicerad i Journal of Bone and Mineral Research. Det betyder med andra ord att överviktiga kan ha ett ökat behov av D-vitamin. Enligt andra studier kan överviktiga också ha ett ökat behov av magnesium, som aktiverar D-vitaminet via enzymprocesser i levern och njurarna.

Alla våra celler behöver D-vitamin, som anses vara ett hormon, och det måste först aktiveras innan det gör nytta ute i våra celler. Sommarsolen är som bekant den viktigaste källan till D-vitamin, och i första hand bildar vi prohormonet kolekalciferol utifrån ett kolesterol i huden. Olika tillskott innehåller också prohormonet kolekalciferol, och det har ännu ingen biologisk aktivitet. Detta sker först när levern omvandlar kolekalciferol med hjälp av enzymer till 25-hydroxivitamin D3, och det är just denna D-vitaminform som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas omvandlas det sedan i njurarna till den mest aktiva formen med hjälp av andra enzymer. Det betyder med andra ord att D-vitamin från sol eller tillskott inte gynnar kroppens celler förrän det har aktiverats.

Övervikt och brist på D-vitamin är en ond cirkel

Den nya studien visade mer konkret att överviktiga möss hade mycket lägre nivåer av det enzym i levern som omvandlar kolekalciferol till 25-hydroxyvitamin D3. Därför kan det enligt forskarna vara mer effektivt att behandla brist på D-vitamin hos överviktiga med 25-hydroxyvitamin D3, snarare än med andra former av D-vitamin.
Enligt en av forskarna bakom den nya studien, dr Jeffrey Roizen från Children's Hospital i Philadelphia, reducerar fetma och övervikt leverns förmåga att omvandla prohormonet kolekalciferol till 25-hydroxyvitamin D3. Det tyder samtidigt på att de fetmarelaterade effekterna på levern kan ha kliniskt skadliga följder på ben, kretslopp, immunförsvar, cancerförebyggande och många andra funktioner, eftersom D-vitaminet förblir inaktivt.
Medan forskningen tidigare har visat att låga nivåer av D-vitamin ökar risken för övervikt och fetma, visar den nya studien att övervikt och fetma i sig själva ökar risken för D-vitaminbrist. Det blir lätt en ond cirkel som bidrar till överviktens många följdsjukdomar, däribland diabetes.

Den aktiva formen av D-vitamin finns i särskilda livsmedel

Det visar sig att den aktiva formen av D-vitamin, 25-hydroxyvitamin D3, finns i animaliska livsmedel som äggula och fet fisk. Det antas samtidigt att denna form av D-vitamin har en biologisk aktivitet som är fem gånger större än prohormonet kolekalciferol från sol eller tillskott.
Annan forskning pekar också på att diabetiker har svårt att omvandla kolekalciferol till 25-hydroxyvitamin D3. Därför har en grupp forskare valt att använda ägg som foder till råttor med diabetes.
Resultaten från studien var betydande. För råttornas blodsockernivå sjönk med nästan 50 procent jämfört med de råttor som fick en standarddiet. Triglyceridkoncentrationen, som är en riskfaktor vid hjärt-kärlsjukdomar, hade också minskat med 52 procent.
Forskningsteamet vill nu arbeta vidare med att förstå varför D-vitamin från ägg utnyttjas bättre, och de förmodar att det inte bara beror på innehållet av 25-hydroxyvitamin D3, utan också andra näringsämnen. Forskarnas nästa steg är att ta reda på det minimala antalet ägg som människor med diabetes behöver för att förbättra blodsockernivån. Men även om äggula är en effektiv källa till aktivt D-vitamin täcker det dagliga ägget inte det verkliga behovet, och man måste titta närmare på de enzymer som aktiverar D-vitaminet från sol och tillskott.

Magnesium aktiverar D-vitamin

Magnesium ingår i över 350 enzymprocesser, och det gäller även de enzymer i levern som omvandlar kolekalciferol till 25-hydroxyvitamin D3.
Magnesium reglerar dessutom blodets innehåll av D-vitamin, så att det höjs vid låga nivåer och sänks vid höga nivåer. Detta framgår av en studie från Vanderbilt University i USA, som tidigare omnämnts på denna webbplats.
Eftersom magnesiumbrist är ett utbrett och förbisett problem har många svårt att reglera blodets nivå av D-vitamin. Och de riskerar samtidigt att D-vitaminet förblir ineffektivt i förebyggandet av en mängd olika sjukdomar. Därför är en tillräcklig tillförsel och balans mellan de två näringsämnena avgörande för en god hälsa. Mycket tyder dessutom på att de officiella rekommendationerna, RI, är satta för lågt vad gäller överviktiga och feta personer.

  • D-vitamin och magnesium arbetar nära tillsammans.
  • Det har stor betydelse vid förebyggandet av benskörhet, infektioner, cancer och många andra sjukdomar.
  • Mycket tyder på att överviktiga och diabetiker har ett ökat behov av D-vitamin och magnesium.

 

Källa till D3-vitamin Beteckning för D3-vitamin och enzymaktivitet
Tillskott Kolekalciferol
Huden Kolekalciferol
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Levern
Äggula
Fet fisk
25-hydrokolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 25-hydroxylas
(kräver magnesium).
Njurarna 1,25-dihydroxikolekalciferol D3
Bildas med hjälp av enzymet 1-alfa-hydroxylas
(kräver magnesium).

Referenser

Kate Anderton. Vitamin D supplementation less effective in presence of obesity shows study. News Medical Life Sciences. Feb. 2019

Eleanor Dunlop et al. Vitamin D3 and 25-hydroxivitamin D3 Content of Retail White Fish and Eggs in Australia. Nutrients. 2017

Iowa State University: New promise for diabetics with vitamin D-deficiency. ScienceDaily. 2016

Qi Dai et al. Magnesium status and supplementation influence vitamin D status and metabolism; results from a randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

https://frida.fooddata.dk/food/lists/parameters/11?#parameter11

https://www.healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1943:magnesium-optimerer-niveauet-og-effekten-af-d-vitamin&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Skapad