Skip to main content

Fiskeolier forbedrer midaldrendes hjernesundhed og kognitive funktioner

Fiskeolier forbedrer midaldrendes hjernesundhed og kognitive funktionerFiskeolier indeholder omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, som har flere funktioner i hjernen og nervesystemet. Det viser sig tilmed, at midaldrende, som spiser mere fed fisk eller tager tilskud med fiskeolier, får forbedret hjernens struktur og de kognitive evner. Det fremgår af et studie, publiceret i Neurology. Resultaterne er opsigtsvækkende, da kognitiv svækkelse og demenssygdomme er et stigende problem på verdensplan, som rammer millioner af mennesker. Studiet er desuden i tråd med et tidligere studie, der viser, at høje koncentrationer af DHA i de røde blodlegemer kan halvere risikoen for Alzheimers.

Kosten har stor betydning for hjernesundheden gennem hele livet – og især når man bliver ældre, hvor risikoen for kognitiv svækkelse og demenssygdomme stiger. Der har især været fokus på fed fisk og omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, som kan forbedre de neurologiske funktioner hos ældre. Men der har manglet studier, som har fokuseret på midaldrende. I et nyt studie på denne aldersgruppe har forskerne derfor set nærmere på, om indtaget af omega-3 fedtsyrer hænger sammen med forskellige funktioner i hjernen samt kognitive markører for aldringsprocesser i hjernen.
Forskerne inkluderede 2.183 åndsfriske deltagere fra en større befolkningsstudie, Framingham Heart Study. Der var en jævn fordeling af begge køn, og deltagerne havde en gennemsnitsalder på 46 år.
For at vurdere deltagernes indtagelse og optagelse af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA, målte forskerne indholdet i deres røde blodlegemer. Derefter brugte forskerne en særlig analysemetode, som relaterede disse omega-3 koncentrationer til MR-scanninger af hjernen (hele hjernen, den grå substans, hippocampus og volumen/hyperintensitet af den hvide substans) samt forskellige kognitive funktioner som hukommelse, indlæring og abstrakt ræsonnement. Derudover testede forskerne, hvilket forhold der var mellem omega-3-fedtsyrekoncentrationen, et særligt gen (APOE-e4, der disponerer for Alzheimers), MR-scanninger og kognitive funktioner.

Fakta om dele af hjernen

  • Den grå substans består af nerveceller og korte udløbere. Vigtig for kognitive funktioner som indlæring, hukommelse og ræsonnement.
  • Den hvide substans består af nervecellernes lange udløbere, som formidler elektriske nerveimpulser til talrige nerveceller.
  • Hyperintense forandringer i den hvide substans ses ved almindelige aldringsprocesser.
  • Hippocampus er en hjernestruktur i det limbiske system, der blandt andet har betydning for hukommelse og orienteringsevne.
  • Hippocampus kan skrumpe under aldringsprocesser.

Omega-3 fedtsyrerne forbedrer hjernesundhed

Det viste sig, at et højt indhold af omega-3 fedtsyrerne i de røde blodlegemer hang sammen med et større volumen af hippocampus og bedre abstrakt ræsonnement.
Der var lignende resultater, når man målte de røde blodlegemers indhold af EPA og DHA individuelt.
Der var dog en mindre forskel, blandt deltagere, som bar eller ikke bar genet APOE-e4. Således så det ud til, at der var en større sammenhæng mellem en høj DHA-koncentration eller et højt omega-3-indeks og en større volumen af hippocampus hos de deltagere, der ikke bar genet APO-e4. Og hos de deltagere, som bar dette gen, fandt man, at en større koncentration af EPA hang sammen med bedre abstrakt ræsonnement.
Forskerne fandt desuden, af større omega-3-koncentrationer hang sammen med færre hyperintense forandringer i den hvide substans, og at det kun var tilfældet hos de deltagere, som bar genet APO-e4.
Ifølge forskerne hænger større koncentrationer af omega-3-fedtsyrer i blod og hjernen sammen med en bedre struktur i hjernen og bedre kognitive funktioner hos midaldrende populationer. Det tyder også på, at genet APO-e4 kan påvirke den positive effekt. Derfor efterlyser forskerne flere studier på området.
I henhold til resultaterne vil det under alle omstændigheder være relevant at få nok af omega-3 fedtsyrerne EPA og DHA i forebyggelsen af kognitiv svækkelse og demens.
Studiet er i tråd med et tidligere observationsstudie, som er publiceret i Nutrients. I dette studie var deltagerne over 65 år, og det viste, at høje koncentrationer af DHA i blodet kan halvere risikoen for Alzheimers. Det kan du læse mere om i denne artikel:

»Alzheimers: Mere omega-3 kan halvere risikoen«

Referencer:

Claudia L. Satizabal et al. Association of Red Blood Cell Omega-3 Fatty Acids With MRI Markers and Cognitive Function in Midlife – The Framingham Heart Study. Neurology 2022 Oct 5.

Aleix Sala-Vila et al. Red Blood Cell DHA Is Inversely Associated with Risk of Incident Alzheimer’s Disease and All-Cause Dementia: Framingham Offspring Study.  Nutrients 2022 Jun 9

  • Oprettet den .