Skip to main content

Udbredt jernmangel hos overvægtige børn og unge skader deres kognitive evner

Udbredt jernmangel hos overvægtige børn og unge skader deres kognitive evnerOvervægtige børn og unge har en signifikant risiko for at mangle jern, og det har en negativ effekt på deres generelle helbred, inklusive de kognitive evner med øget risiko for autisme og ADHD. Det fremgår af en engelsk metaanalyse, som er publiceret i BMJ Global Health. Det er samtidig problematisk, at overvægtige børn og unge spiser for meget raffineret mad med for mange tomme kalorier og for få næringsstoffer. Derudover hæmmer kronisk inflammation og mejeriprodukter selve jernoptagelsen.

Ernæringsforskere fra University of Leeds i England har gransket flere tusinde medicinske studier fra 44 lande. Studierne involverede børn og unge under 25 år, hvor man sammenlignede deres vægt med deres niveau af vitaminer og mineraler. Forskerne fandt, at mangel på jern både hang sammen med undervægt og overvægt. Men man fandt kun mangel på A-vitamin og zink hos undervægtige børn.
Forskerne antager, at det er kronisk inflammation, som hæmmer jernoptagelsen hos overvægtige. Det bør samtidig tilføjes, at for mange mejeriprodukter med et højt calciumindhold også hæmmer jernoptagelsen ved at hæmme mavesyren. Menstruationer øger risikoen for jernmangel grundet blodtabet.

Jerns afgørende betydning for kroppens celler og organer

Jern indgår primært i de røde blodcellers hæmoglobin, som binder ilten, og næsten alle celler i kroppen behøver denne ilt, når de skal omdanne kalorierne til energi. Jern har også betydning for en række enzymfunktioner, DNA-syntese, immunforsvaret, hud, hår og negle.
Jernmangel kan således forringe funktionerne i mange organer, og der kan blandt andet optræde iltmangel (hypoxia) i hjernen, hvilket kan resultere i træthed, apati, irritabilitet, hovedpine, svimmelhed, forringet hukommelse og koncentrationsbesvær. Forskerne bag det nye studie kommer desuden ind på, at jernmangel også øger risikoen for autisme og ADHD.
Derudover kan jernmangel medføre hjertebanken, åndenød, nedsat modstandskraft med gentagne luftvejsinfektioner samt hudproblemer og hårtab.
Jernmangel er den hyppigste årsag til blodmangel (anæmi), hvor træthed og andre symptomer også ledsages af bleghed. Men man kan godt have jernmangel, uden at man har blodmangel.

Overvægt og de skjulte mangler

Hovedforfatteren bag det nye studie, Xiaomian Tan, som er tilknyttet University af Leeds´ School of Food Science and Nutrition, udtaler til ScienceDaily, at kendskabet til børn og unges underernæring og mangel på kritiske næringsstoffer er veldokumenteret. Men man har ikke kendt så meget til, hvorvidt overernærede og overvægtige risikerer at mangle næringsstoffer. Det nye studie peger således på, at overvægtige børn og unge især risikerer at mangle jern. Forskerne håber samtidig, at problematikken vil nå ud til sundhedssektoren, så der kan komme forbedringer i den kliniske praksis.
Forskerne henviser også til, at mangel på mad og næringsstoffer mest har været kendt i de fattigere lande og populationer som Afrika og Asien. Men det viser sig nu, at mangel på næringsstoffer også optræder i de rigere populationer som USA og Europa, hvor indtaget af raffinerede råvarer som hvidt mel, sukker og planteolier er steget voldsomt. Overvægt hænger således sammen med for mange tomme kalorier og mangel på mikronæringsstoffer, hvilket også beskrives som den ”skjulte sult”. Mange ilande slås derfor med et dobbeltproblem, der både omhandler for meget mad og for få vitaminer og mineraler.

Fedmeepidemien blandt børn og voksne breder sig på verdensplan

Det viser sig desuden, at fedmeepidemien er blevet et verdensomspændende problem, fordi store dele af Afrika, Asien og Sydamerika, der oplever økonomisk vækst, er gået over til en mere vesterlandsk kost med for mange raffinerede og tomme kalorier.
Mellem 2000 og 2017 er antallet af overvægtige børn i Afrika steget fra 6,6 til 9,7 millioner. Og i Asien er antallet af overvægtige børn steget fra 13,9 til 17,5 millioner.
I Storbritannien er hvert tredje barn på 11 år overvægtig, og antallet af overvægtige børn stiger alarmerende i hele Europa.

Jernmangel er som kanariefuglen i kulminen

Som nævnet kobler forfatterne bag det nye studie jernmangel sammen med kronisk inflammation, som hæmmer optagelsen. Der er også en sammenhæng mellem overvægt og kronisk inflammation, som skyldes, at fedtcellerne producerer proinflammatoriske signalstoffer.
Forfatterne sammenligner jernmangel med kanariefuglen i kulminen, som sidder i sit bur for at advare om iltmangel, kulilteforgiftning og andet, der kan true kulminearbejdernes liv. Hvis kanariefuglen bliver utilpas eller dør, gælder det derfor om at komme ud af minen i en fart.
Jernmangel kan således være en del af et endnu større problem, da overvægt og kronisk inflammation på sigt øger risikoen for hjertekarsygdomme, diabetes og fedtlever. Der mangler samtidig flere data vedrørende den dobbelte sundhedsbyrde i relation til overspisning og mangel på næringsstoffer.

Referencer:

Xiaomian Tan et al. Overnutrition is a risk factor for iron, but not for zink or vitamin A deficiency in children and young people: a systemic review and meta-analysis. BMJ Global health. 2024

University of Leeds. Obese and overweight children at risk of iron deficiency. ScienceDaily. 2024.

Karolina Graczykowska et al. The Consequence of Excessive Consumption of Cow´s Milk: Protein-Losing Enteropathy with Anascara in the Course of Iron Deficiency Anemia – Case Reports and a Literature Review. Nutrients 2021


GO GOOGLE

GO GOOGLESøg mere info på nettet

Klik her, hvis du vil søge
mere info om jern

 

 

  • Oprettet den .