Skip to main content

Ved prædiabetes kan fedtstofbalancen forbedres med større D-vitamintilskud

Ved prædiabetes kan fedtstofbalancen forbedres med større D-vitamintilskudPrædiabetes og følgesygdommen diabetes breder sig som en epidemi. Prædiabetes, som mange har uden at vide det, er blandt andet karakteriseret af for høje kolesterol- og triglyceridværdier. Men det tyder nu på, at tilskud med ret høje doser D-vitamin kan reducere niveauet af triglycerider i blodet, hvilket er godt for kredsløbet. Det fremgår af en metaanalyse, som er publiceret i Frontiers in Nutrition. Studiet er i tråd med tidligere studier, der viser, at D-vitamin har afgørende betydning for omsætningen af fedtstoffer og kulhydrater. Det er samtidig et faktum, at omkring halvdelen af jordens befolkning mangler det livsvigtige vitamin, og at behovet øges ved prædiabetes og diabetes grundet en dårlig udnyttelse.

Diabetes type-2 er en livsstilssygdom, der udvikles over flere år. Derfor er det vigtigt at gribe ind med ændringer i livsstilen, så snart man observerer forstadiet prædiabetes, som er karakteriseret af æbleformet overvægt, et blodsukker over det normale, forringet glukosetolerance, insulinresistens, forhøjet blodtryk samt for høje kolesterol- og triglyceridværdier.
Samtidig har over halvdelen af jordens befolkning mangel på D-vitamin, hvilket forvolder en stigende sundhedsbyrde på flere fronter. I tidligere studier har man desuden observeret, at mangel på D-vitamin øger risikoen for forhøjet blodsukker, insulinresistens og en større risiko for at udvikle diabetes type-2. Derudover har nogle studier vist, at tilskud med D-vitamin kan forbedre blodets fedtstofbalance hos patienter med diabetes type-2.
Men det har stadig været kontroversielt, hvorvidt tilskud med D-vitamin kan forbedre blodets indhold af fedtstoffer som kolesterol og triglycerider hos personer med prædiabetes. I den nye meta-analyse ville forskerne derfor undersøge dette nærmere.

Høje doser D-vitamin reducerer niveauet af triglycerider i blodet

Fra forskellige databaser indhentede forskerne fem studier, som var publiceret før den 13. februar 2022. Resultaterne viste, at større tilskud med D-vitamin førte til signifikante reduktioner af triglycerid sammenlignet med placebogrupperne. Resultaterne er vigtige, da der er en sammenhæng mellem et højt triglyceridniveau og risiko for hjertekarsygdomme.
Flere analyser afslørede desuden, at den positive effekt var særlig signifikant hos overvægtige deltagere, og i studier der varede over et år.
Man havde også givet D-vitamin i ret høje doser fra 71 - 214 mikrogram (= 2.857 - 8.571 I.E.) om dagen. Den positive effekt blev både observeret i europæiske og asiatiske undergrupper. Der var ingen signifikant effekt, hvad angår deltagernes niveau af total-kolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.
Forskerne konkluderer derfor, at større tilskud med D-vitamin kan reducere niveauerne af triglycerid hos personer med prædiabetes. Dette gælder især behandlinger, som varer mere end et år, og som optimerer blodets niveau.
Det tyder desuden på, at overvægtige og personer med prædiabetes og diabetes har et større behov for D-vitamin på grund af en dårlig udnyttelse. Det skyldes blandt andet, at de har vanskeligere ved at omdanne og aktivere vitaminet i leveren og nyrerne. Til orientering ligger de officielle anbefalinger (RI) af D-vitamin meget lavere fra 5-20 mikrogram om dagen. Ifølge EFSA ligger den øvre daglige grænse på 100 mikrogram. Som det fremgår af meta-analysen, kan personer med prædiabetes og diabetes godt have brug for mere under kyndig vejledning, og det vigtigste er, at blodets niveau optimeres.

 • I 2011 var der omkring 366 millioner tilfælde af diabetes type-2, og antallet forventes at stige til 552 millioner i 2030.
 • Diabetes er forbundet med en nedsat livskvalitet og en stor risiko for hjertekarsygdomme, impotens, diabetisk neuropati, amputationer og tidlig død.
 • Diabetes er forbundet med enorme menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger.

Hvordan virker D-vitamin på fedtstofbalancen?

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin, hvor det blandt andet regulerer en lang række gener via tænd- og slukmekanismer. Ifølge metaanalysen antager forskerne, at D-vitamin kan regulere niveauet af triglycerider via følgende funktioner:

 • Øgning af calciumniveauer
 • Mindre udskillelse af parathyreoidea hormon (PTH)
 • Regulering af kroppens fedtdannelse og fedtnedbrydning
 • Regulering af kronisk inflammation og oxidativ stress
 • Regulering af aktiviteten i renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS)
 • Regulering af interaktioner med kønshormoner og binyrebarkhormoner
 • Forbedring af insulinresistens og insulinniveauer
 • Modvirkning af et protein (SREBP1C), som er involveret i leverens syntese af triglycerid.

Referencer:

Yixue Yang et al. Effects of vitamin D supplementation on the regulation of blood lipid levels in prediabetic subjects: A meta-analysis. Frontiers in Nutrition. 2023

Deirdre K. Tobias et al.  Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

 • Oprettet den .