Skip to main content

Mangel på solskinsvitamin forkorter livet

Mangel på solskinsvitamin forkorter livetDet er sundt og livsforlængende at dyrke sommersolen, som er den bedste kilde til D-vitamin - bare man ikke bliver forbrændt. For mangel på D-vitamin i blodet hænger sammen med tidlig død, især som følge af hjertekarsygdomme, kræft og luftvejssygdomme. Det fremgår af et stort befolkningsstudie fra University of South Australia. Emnet er særdeles aktuelt, da solforskrækkelse, moderne livsførelse, overvægt, mørk hudfarve og det mørke vinterhalvår er medvirkende til, at mangel på D-vitamin er blevet en verdensomspændende epidemi. Da de officielle anbefalinger af D-vitamin desuden ligger ret lavt, bør man i højere grad tilstræbe et optimalt niveau i blodet, så det livsvigtige vitamin kan regulere en lang række genaktiviteter og andre funktioner i alle kroppens celler.

Flere studier har afsløret, at mangel på D-vitamin hænger sammen med øget dødelighed. Men der har manglet randomiserede studier, hvad angår svær mangel. I det nyere studie indhentede forskerne derfor data fra UK Biobank - et stort langsigtet befolkningsstudie med deltagere fra England, Skotland og Wales, som blev rekrutteret mellem 2006-2010.
Der deltog i alt 307.601 hvide deltagere i alderen 37-73 år. Fra deltagernes blodprøver indhentede forskerne målinger af D-vitaminformen 25-hydroxyvitamin D (25-(OH)D), og de indhentede også deltagernes genetiske data.
Indtil juni 2020 analyserede forskerne deltagernes dødelighed forårsaget af alle årsager, hvor hjertekarsygdomme, kræft og lungesygdomme var de mest udbredte årsager.
Under opfølgningsperioden på 14 år var der 18.700 dødsfald. Det viste sig, at der var en direkte sammenhæng mellem blodets lave niveau af D-vitamin (under 50 nmol/l) og risikoen for tidlig død, som blev større jo lavere blodets indhold var. Det viste sig tilmed, at risikoen for tidlig død af alle årsager blev øget med 25 procent, hvis koncentrationen i blodet var 25 nmol/l i forhold til 50nmol/l.
Studiet havde dog en begrænsning, idet det kun omhandlede hvide mennesker og ikke mennesker med mørk hudfarve, som har meget vanskeligere ved at danne vitaminet fra solen.
Ikke desto mindre konkluderer forskerne, at der er en direkte sammenhæng mellem mangel på D-vitamin i blodet og risikoen for tidlig død.
Studiet er publiceret i Annals of Internal Medicine.

Blodets D-vitaminniveau er afgørende for effekt på helbred og levetid

De nuværende D-vitaminanbefalinger og grænseværdier i blodet er kun baseret på knoglesundhed og ikke på D-vitamins mange andre funktioner. Det viser sig desuden, at den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, er inaktiv, og den omdannes først i leveren til den form, 25(OH)D, som måles i blodet. Når D-vitaminet skal bruges ude i cellerne, omdannes 25(OH)D derefter i nyrerne, immunceller og andre celler til den biologisk aktive form 1,25 (OH)2D, som regulerer en lang række gener og mange andre funktioner i kroppen med betydning for immunforsvar og inflammationsprocesser, lungefunktion, hjerne og nervesystem, blodsukker, kredsløb og kræftforebyggelse.
Men det viser sig, at omkring halvdelen af verdens befolkning har et lavt D-vitaminniveau i blodet, som øger risikoen for hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, kræft, type-2 diabetes, Alzheimers sygdom, luftvejsinfektioner og tidlig død. Det fremgår af en tidligere oversigtsartikel, som er publiceret i Nutrients.
Her fremgår det desuden, at forskningen i D-vitamin ofte er misvisende, fordi man fokuserer på tilskud frem for blodets indhold i form af 25(OH)D. Og man har ofte givet alt for små doser eller tilskud i for korte perioder, som ikke har optimeret blodets niveau.
Forfatterne understreger derfor, at blodets niveau af 25(OH)D bør ligge over 75 nmol/l, hvis det skal beskytte mod hjertekarsygdomme, kræft og tidlig død.
I Danmark ligger de officielle daglige D-vitaminanbefalinger på 5-20 mikrogram med mest til de sårbare grupper. Men det garanterer ikke, at blodets niveau optimeres.
Ifølge oversigtsartiklen i Nutrients fremgår det, at de fleste, som tager 50-100 mikrogram D-vitamin om dagen kan opnå et niveau i blodet på 75-100 nmol/l. Ifølge EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet) er det sikkert at tage 100 mikrogram om dagen, og det er ikke mere end de fleste med hvid hud kan danne i let påklædning på en solskinsdag om sommeren.

D-vitamin fra solen, tilskud og optimale niveauer i blodet

  • De fleste med hvid hud har let ved at danne nok D-vitamin fra sommersolen, men om vinteren står solen for lavt.
  • Tilskuds kvalitet og dosis har afgørende betydning for effekten.
  • Vi har lettest ved at optage D-vitamin i kapselform, hvor vitaminet er bundet til olie.
  • Behovet er individuelt, og på markedet findes der stærkere tilskud med 20-100 mikrogram.
  • Man bør tilstræbe et niveau i blodet, der ligger over 75 nmol/l, hvis det skal beskytte mod hjertekarsygdomme, forhøjet blodtryk, kræft, type-2 diabetes, Alzheimers sygdom, luftvejssygdomme og tidlig død.

Referencer:

Joshua P. Southerland et al. Vitamin D Deficiency Increases Mortality Risk in the UK Biobank. Annals of Internal Medicine. 2022

William B. Grant. A Narrative Review of the Evidence for Variations in Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentration Thresholds for Optimal Health. Nutrients 2022

Debra Sullivan. What are the health benefits of vitamin D? MedicalNewsToday 2019

  • Oprettet den .