Skip to main content

Høretab kan hænge sammen med mangel på magnesium og calcium

Høretab kan hænge sammen med mangel på magnesium og calciumRisikoen for høretab øges med alderen, og kostens næringsstoffer har stor betydning. Det tyder samtidig på, at magnesium og calcium i de rette mængder nedsætter risikoen for aldersrelateret høretab. Det fremgår af et befolkningsstudie, som er publiceret i Frontiers in Nutrition. Forfatterne kommer også nærmere ind på, hvordan magnesium og calcium forebygger nedsat hørelse via forskellige mekanismer og interaktioner mellem de to mineraler.

Det antages, at 350 millioner mennesker på verdensplan lider af permanent høretab, som er en betegnelse for, at man hører dårligt på det ene eller begge ører. Aldersrelateret høretab starter som regel med, at man ikke kan høre høje frekvenser som græshopper og senere kan man ikke høre lave frekvenser eller dybe lyde som mandestemmer og bassen i musik. Flere studier har allerede vist, at mere end halvdelen over 70 år lider af høretab. Rygning og for meget støj kan også øge risikoen.

Ernæringsstatus og høretab

Inden for de sidste år har man desuden været opmærksom på, at en god ernæringsstatus kan bidrage til at forebygge eller lindre høretab. Der har også været flere isolerede studier på effekten af mineraler som calcium og magnesium. Formålet med det nye studie var derfor at undersøge selve forholdet mellem ældres indtagelse af de to mineraler og risikoen for at få høretab.
Forskerne indhentede data fra et større amerikansk befolkningsstudie, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Det nye studie inkluderede 1.858 deltagere, hvis alder var ≥ 70 år. Blandt deltagerne havde 1.052 (56 %) af deltagerne lavfrekvent høretab, og 1.349 (73 %) havde svært ved at høre almindelige samtaler. Deltagernes indtagelse af calcium, magnesium, C-vitamin og E-vitamin fra kost, drikkevarer og kosttilskud blev vurderet efter en særlig interviewform, hvor informationerne blev registreret i en database (FNDDS) for koststudier. Det viste sig, at et kombineret indtag af en del calcium (≥ 1.044 mg) og en del magnesium (≥ 330 mg) hang sammen med en lavere risiko for lavfrekvent høretab og høretab ved almindelige samtaler

Hvordan påvirker interaktioner mellem calcium og magnesium hørelsen?

Ifølge forfatterne er studiet det første, som har set nærmere på forholdet mellem calcium og magnesium og risikoen for, at ældre får høretab. Der er stadig uvished omkring de nærmere mekanismer, men forskerne kommer med forskellige antagelser. Det er almindelig kendt, at magnesium regulerer cellernes optagelse af calcium, således at det meste calcium indlejres i knogleceller, og at celler i bløde væv kun indeholder meget lidt calcium. Det skyldes, at calciumioner aktiverer cellerne i de bløde væv, og hvis der strømmer for mange calciumioner ind i disse celler, bliver de overaktiverede og stressede. Dette kan blandt andet skabe inflammatoriske tilstande og oxidativ stress, hvor frie radikaler skader celler og væv. Oxidativ stress kan også gå ud over celler og væv i øret, som har betydning for hørelsen. Forfatterne henviser mere konkret til, at magnesium blokerer for en overdreven optagelse af calcium, hvilket kan beskadige de sensoriske hårceller inde i det indre øre og få blodkarrene til at trække sig sammen. Magnesium er således en calciumantagonist, der sørger for den rette fordeling af calcium i kroppen.
Forfatterne konkluderer derfor, at en kost, som indeholder en del calcium og magnesium, nedsætter risikoen for høretab hos ældre. Forfatterne efterlyser samtidig flere studier på området.

Reference:

Xinmin Wei. Dietary magnesium and calcium intake is associated with lower risk of hearing loss in older adults: A cross-sectional study of NHANES. Frontiers in Nutrition. 2023.

  • Oprettet den .