Skip to main content

Mangel på D-vitamin under graviditeten øger risikoen for autisme

- især hos drenge

Mangel på D-vitamin under graviditeten øger risikoen for autismeD-vitamin regulerer adskillige processer i hjernen, og det har betydning for barnets udvikling på flere fronter. Ifølge et nyt studie fra University of Queensland i Australien øges risikoen for autisme især hos drengebørn, hvis moderen har manglet D-vitamin under graviditeten. Det skyldes blandt andet, at manglen kan påvirke niveauet af mandlige kønshormoner i hjernen. En del forskning har efterhånden afsløret, at mangel på D-vitamin kan hænge sammen med autisme, og at tilskud kan forbedre hyperaktivitet og andre funktionsnedsættelser hos børn med autisme.

Autisme forekommer i forskellige grader og kendetegnes ved en anderledes og ofte forsinket udvikling på områder som sprog, kommunikation og social adfærd. Personer med autisme kan også være overfølsomme over for sanseindtryk, fobisk angste, få raserianfald og have selvskadende adfærd. Antallet af autismediagnoser er steget støt gennem de sidste årtier. Der findes flere risikofaktorer, og meget tyder på, at mangel på D-vitamin er den røde tråd, der både kan have betydning for, at genetiske og miljømæssige faktorer slår igennem.

D-vitamin er med til at regulere kønshormonbalancen

I det sidste studie, som foregik på rotter, fandt professor Darryl Eyles og Dr. Asad Ali fra University of Queensland´s Brain Institute, at mangel på D-vitamin under graviditeten forårsagede et øget niveau af det mandlige kønshormon testosteron under udviklingen af hanfostres hjerne. Forskerne fandt også, at mangel på D-vitamin under rotters graviditet resulterede i mangel på et enzym, der nedbryder testosteron.
Ifølge forskerne kan en overdreven påvirkning af testosteron i hjernen være en underliggende årsag til autisme, men de nærmere mekanismer er stadig uklare.
Professor Eyles tidligere forskning har vist, at D-vitamin spiller en afgørende rolle i hjernens udvikling, og at tilskud med D-vitamin til gravide rotter fuldkommen forebyggede autismetræk hos deres afkom.
D-vitamin regulerer omkring 10 procent af vores gener via en række tænd- og slukmekanismer. Ifølge Dr. Ali er D-vitamin også involveret i regulering af kønshormoner. For når gravide rotter blev fodret med en D-vitaminfattig kost, fik hanfostre et øget niveau af testosteron i hjernen, og dette kan være en årsag til, at der er flere drengebørn, der får autisme.
Studiet er publiceret i Molecular Autism, og det er det første, som har vist denne sammenhæng mellem D-vitamin, autisme og testosteron. Forskernes næste skridt er at studere andre risikofaktorer i forbindelse med udvikling af autisme – herunder stress hos den gravide og mangel på ilt, for at se om det har en effekt. Her kan vi også henvise til tidligere studier, som er omtalt på denne hjemmeside.

  • Den moderne levevis og kampagnerne mod hudkræft har bevirket, at folk nu undgår solen så meget, at D-vitaminmangel er blevet langt mere udbredt.
  • Det kan blandt andet være en medvirkende årsag til den stigende forekomst af autisme.

D-vitamin regulerer også serotonin i hjernen og tarmen

Ph.d. forskerne Rhonda Patrick og Bruce Ames på Children´s Hospital Oakland Research Institute (CHORI) har tidligere fundet de nærmere mekanismer mellem D-vitamin, autisme og serotonin.
Forskerne fandt nemlig, at D-vitamin regulerer et gen, der er ansvarlig for, at aminosyren tryptofan omdannes til serotonin. Serotonin er mest kendt som en neurotransmitter i hjernen med betydning for humøret. Men serotonin har mange andre funktioner i hjernen og resten af kroppen.
Ved autisme ser man ofte for lave serotoninniveauer i hjernen og for høje serotoninniveauer i tarmen. Forskernes undersøgelser afslørede, at D-vitamin både kan øge serotonindannelsen i hjernen og dæmpe serotonindannelsen i tarmsystemet ved at aktivere nogle særlige gener.

Serotonins rolle for hjernens udvikling

Under graviditeten spiller serotonin en vigtig rolle for udvikling af barnets hjerne, og hvis der ikke er nok serotonin, går det ud over hjernens struktur og funktioner.
Ifølge Rhonda Patrick har forsøg på mus afsløret, at mangel på serotonin fører til autistiske træk. Hun har også opdaget, at fostrene er totalt afhængige af moderens D-vitamin status. Under graviditeten overføres der D-vitamin fra moderen via moderkagen. Derefter krydser D-vitaminet fostrets blod-hjernebarriere, således at D-vitaminafhængige enzymprocesser kan omdanne tryptofan til serotonin. Det kan derfor gå ud over udviklingen af fostrets hjerne, hvis moderen mangler D-vitamin.

Andre forsøg med D-vitamin til børn med autisme

Dr. John Cannell beskriver i en bog fra 2015 to forsøg, hvor man har givet tilskud med D-vitamin til børn med autisme. I det ene forsøg fik 83 børn med autisme i tre måneder høje doser med D-vitamin. 67 af børnene, svarende til 80 procent, fik væsentlige forbedringer med hensyn til stereotyp opførsel, øjenkontakt og opmærksomhed.

Få endelig nok D-vitamin i forbindelse med graviditet

Kvinder, der planlægger at blive gravide, samt kvinder der allerede er gravide, anbefales at få målt deres status af D-vitamin, og ikke mindst tage tilskud hele året som anbefalet af Fødevarestyrelsen.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Ali, A. A. et al. Developmental vitamin D deficiency increases foetal exposure to testosterone. Molecular Autism. 2020

Emily Henderson. Vitamin D deficiency could explain why autism spectrum disorder is more common in boys. www.news-medical.net Dec 11, 2020

Khaled Sall et al. Randomized controlled trial of vitamin D supplementation in children with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 2016

John J Cannell. Autism Causes, Prevention and Treatment: Vitamin D Deficiency and the Explosive Rise in Autism Spectrum Disorder. Sunrise River Press. 2015

R.P. Patrick, B.N. Ames. Vitamin D hormones regulates serotonin synthesis. The FASEB Journal 2014

Science News. Casual link found between vitamin D, serotonin synthesis and autism in new study. Science Daily. 2014

Rhonda P. Patrick and Bruce Ames. Vitamin D and the omega-3 fatty acids control serotonin synthesis and action, part 2: relevance for ADHD, bipolar schizophrenia, and impulsive behavior. The FASEB Journal 2015.

  • Oprettet den .