Skip to main content

D-vitamin-tilskud kan beskytte ældre mod hjertesvigt

En ny, videnskabelig undersøgelse har vist, at tilskud af D3-vitamin svarende til en D-vitamin - kapsel på 20 µg dagligt kan nedsætte ældre menneskers risiko for at udvikle hjertesvigt med 20-25%. I undersøgelsen er indgået data fra 21 studier med mere end 13.000 ældre.

Undersøgelsen blev udført af forskere fra universiteter i Skotland og New Zealand. Der deltog personer på 70 år og derover som alle havde haft en fraktur inden for de seneste 10 år. Undersøgelsen viste ikke nedsat risiko fra D-vitamin på alle typer af hjertesygdom. Det synes at modvirke en nedsat pumpeevne i hjertet, men synes ikke at nedsætte risikoen for at få eksempelvis en blodprop i hjertet.

Kendte risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme indbefatter rygning, fedme, inaktivitet og fremskreden alder, som alle er knyttet til et lavt D-vitaminindhold i blodet og som gør det vanskeligt at pege på en præcis årsag til hjerte-karsygdom.

Ved hjertesvigt er hjertets pumpeevne nedsat.

Høj dosering uskadelig og gavnlig

I en anden, lille dobbelt-blindet, placebokontrolleret undersøgelse af 23 ældre patienter med hjertesvigt og et D-vitaminindhold i blodet i den lavere ende, dvs. under 30 ng/ml (74,9 nmol/l) fik verum-gruppen 100 µg (4000 IU) D-vitamin dagligt i seks måneder.

Da forskerne sammenlignede målinger ved undersøgelsens start og afslutning, viste de blandt andet, at den såkaldte ejection fraction (EF) som er et mål for hjertets pumpeevne var steget signifikant (6.71 vs.-4.3%; p<0.001), i gruppen der havde fået D-vitamin. Også det systoliske blodtryk var lavere i D-vitamin-gruppen, idet det faldt fra gennemsnitlig 129,6 til 122,5 mmHg (p<0.05).

Dels styrker denne undersøgelse resultatet fra den førstnævnte undersøgelse og dels viser den, at et dagligt tilskud på 100 µg D-vitamin er uskadeligt - selv over længere tid.

Refs.
Ford JA, et al. Cardiovascular disease and vitamin D supplementation: trial analysis, systematic review, and meta-analysis. Am J Clin Nutr 2014. E-pub ahead of print.

Dalbeni A, et al. Effects of six months of vitamin D supplementation in patients with heart failure: A randomized double-blind controlled trial. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2014;24(8):861-8.


 

  • Oprettet den .