Skip to main content

Selens livsvigtige rolle i forsvaret mod COVID-19 og andre RNA-virus

Selens livsvigtige rolle i forsvaret mod COVID-19 og andre RNA-virusVores ernæringstilstand har afgørende betydning for helbredet, og hvordan vi tackler smitte. I denne forbindelse har selen flere funktioner inden for immunforsvaret, som antioxidant og ved at modvirke uhensigtsmæssige inflammationer. Selen har desuden betydning for, at virus ikke muterer og bliver farligere eller skaber nye bølger. Et kinesisk forskerhold har nu gennemgået en række studier vedrørende selens nøglerolle i forsvaret mod influenza, HIV og andre RNA-virus. Det fremgår blandt andet, at risikoen for at få en COVID-19 infektion er ti gange lavere i områder, hvor jorden er rig på selen. Det er derfor problematisk, at selenmangel er udbredt i Europa, Kina, Afrika og mange andre steder grundet selenfattige jordbundsforhold.

Da COVID-19 er RNA-virus med en enorm evne til at mutere, har vaccinerne en begrænset effekt, som giver nye udfordringer. Derfor antager flere forskere, at ernæringsterapien kan bidrage til forebyggelse og behandling af COVID-19 og andre virusinfektioner. De kinesiske forskere har derfor gransket den omfattende publicerede forskning, der allerede er på selen i forhold til COVID-19 og andre RNA-virus.

Selenmangel er alarmerende udbredt

Jordens naturlige indhold af selen kan variere flere hundrede procent i forskellige dele af verden. Intensive dyrkningsmetoder kan udpine jorden yderligere, og det afspejler sig i hele fødekæden. WHO har rapporteret, at mere end 40 lande mangler selen, hvor de laveste niveauer er observeret i Europa, Afrika og et langt bælte, der går fra det nordøstlige til det sydcentrale Kina.

Det antages, at omkring en milliard mennesker på verdensplan mangler selen.

Selens rolle for immunforsvaret

Selen indgår i en række selenoproteiner med betydning for immunforsvaret på følgende fronter.

  • Det medfødte immunforsvar, der bekæmper de fleste smittekim, uden at vi mærker noget som helst.
  • Det erhvervede immunforsvar, som har evnen til at specialisere sig, danne antistoffer og immunitet.
  • Immunforsvarets celledeling og kommunikation, som er afgørende for normale reaktioner.
  • Antioxidanter som GPX´er, der beskytter de raske celler, når immunforsvaret går til angreb.
  • Modvirke uhensigtsmæssige inflammationer.
  • Modvirke, at virus muterer

Når immunforsvaret angriber, danner det blandt andet cytokiner, frie radikaler og inflammationsprocesser, som skal destruere virusinficerede celler hurtigt og effektivt. Men immunforsvaret må endelig ikke overreagere, så der opstår oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og beskyttende antioxidanter. Oxidativ stress er nemlig en væsentlig årsag til, at infektioner med COVID-19 og andre RNA-virus bliver komplicerede og livstruende.

Overblik over forholdet mellem selen og RNA-virus

I oversigtsartiklen gennemgår de kinesiske forskere en række studier, der omhandler selens rolle i forebyggelse af behandling af infektioner med forskellige RNA-virus, som fremgår af følgende, og som også sættes i relation til COVID-19.

HIV

Mere end 35 millioner mennesker er inficeret med HIV, og omkring 1,5 millioner dør årligt af AIDS. I Afrika og USA har man fundet, at jo mindre selen, der er i jorden, jo hurtigere udvikler sygdommen sig, og jo større er dødeligheden af AIDS i de pågældende områder. Studier har vist, at tilskud med 200 mikrogram selen om dagen kan forbedre immunforsvarets T-celler og hæmme udviklingen af HIV.

Ebola

Ebola er mest udbredt i Afrika, hvor jorden er selenfattig. I de sene stadier får patienterne indre blødninger. Da selen har betydning for blodets koagulation ved at regulere forholdet mellem trombin og prostacyklin, antager forskerne, at alvorlig selenmangel bidrager til sygdommens dødelighed. Studier har vist, at tilskud med selen kan reducere dødsraten. Det er desuden muligt, at tilskud med selen kan beskytte kredsløbet i komplicerede COVID-19 tilfælde via de samme mekanismer.

Coxsackie

Keshans sygdom, der er en dødelig hjertesygdom, blev første gang opdaget i Keshan-provinsen i det nordøstlige Kina, hvor jorden er ekstremt fattig på selen. Keshans sygdom forårsages af en ellers harmløs RNA-virus, coxsackie, som immunforsvaret ikke kan bekæmpe, når kroppen mangler selen. Så allerede i 1965 begyndte kineserne i området at forebygge og udrydde den frygtede sygdom med selentilskud.
Et amerikansk studie har siden afsløret, at mus, som er inficeret med coxsackievirus kombineret med selenmangel, har øgede mutationer. De inficerede mus med selenmangel udviklede også alvorlige lungekomplikationer, hvorimod de mus, som havde nok selen, kun fik milde symptomer.
Forskerne bag den nye artikel henviser derfor til, at selen kan bidrage til, at COVID-19 ikke muterer og bliver mere farlig.

Influenza

Nye muterede influenzastammer kommer ofte fra selenfattige områder, hvor de overføres til mennesker fra fjerkræ eller svin. Som regel er influenza en harmløs sygdom. Men hvis immunforsvaret er svagt eller afsporet, kan der i visse tilfælde opstå kompliceret lungebetændelse eller livstruende blodforgiftning. Det er rapporteret, at mangel på selen øger risikoen for at blive inficeret med influenzavirus, og at der opstår ødelæggelser i lungevævet som følge af oxidativ stress. Kliniske studier har allerede vist, at selen har en positiv effekt på immunresponsen i forbindelse med influenza.

Selens betydning for COVID-19

Infektion med COVID-19 starter generelt, når virus inficerer celler i næsen og breder sig til de nedre luftveje. De fleste er dog i stand til at afvise smitte, eller også får de en mild til moderat infektion. Men hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt, kan der i svære tilfælde komme akut svigt i luftvejsfunktionen, også kaldet ARDS (acute respiratory distress syndrome). En væsentlig årsag er oxidativ stress og hyperinflammation i lungernes epithelceller. Der kan også opstå hyperinflammation i blodkarrenes epithelceller samt andre organer, hvilket kan føre til kredsløbssvigt, og at patienten bukker under.
Som nævnt har selen betydning for, at immunforsvaret kan reagere hurtigt og effektivt. Selen indgår også i de kraftige antioxidanter, GPX´er, der modvirker oxidativ stress og derved beskytter epithelcellerne i luftveje, kredsløb og andre steder.
I Kina, hvor der er store forskelle i jordens selenindhold, har man fundet, at risikoen for få en COVID-19 infektion er ti gange lavere i områder, hvor jorden er rig på selen.
Man har også fundet et positivt forhold mellem hårets indhold af selen og evnen til at blive rask efter en COVID-19 infektion.
Et tysk studie har rapporteret, at patienter, der overlevede COVID-19 infektioner, havde højere indhold af selen i blodet, i forhold til de patienter, der døde.
Et studie fra Korea har fundet, at COVID-19 patienter, der fik lungebetændelse, signifikant manglede selen.

Konklusion

Selenfattige jordbundsforhold i store dele af verden er en alvorlig risikofaktor for udbredelsen og sværhedsgraden af COVID-19. Selen har afgørende betydning for immunforsvaret og som antioxidant. De antiinflammatoriske egenskaber bidrager til, at immunforsvaret kan tackle infektioner med COVID-19 og andre RNA-virus uden komplikationer. Selen har desuden betydning for, at RNA-virus ikke muterer, så de bliver farligere eller skaber nye bølger. Tilskud med selen vil derfor være relevant til de mange befolkningsgrupper med selenmangel. Tilskud med selen vil også være relevant som supplement i behandling af svære COVID-19 tilfælde. Forskerne bag den nye oversigtsartikel efterlyser derfor flere studier på området.
Den nye oversigtsartikel er publiceret i Environmental Research.

Tilskud med selen

Danske afgrøder er generelt fattige på selen og mangler er udbredte. Undersøgelser viser, at RI, som er sat til 55 mikrogram, ikke er nok til at mætte selenoprotein P, der bruges som markør for kroppens selenstatus. For at mætte selenoprotein P skal man have omkring 100 mikrogram selen om dagen. I de fleste humane forsøg er der anvendt doser på 100-200 mikrogram selen. Tilskud med selengær, der indeholder mange selenoproteiner, giver en større lighed med selenvariationen i selenrig kost. Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ligger den øvre grænse på 300 mikrogram selen daglig.

OBS. Husk også D-vitamin, C-vitamin og zink i kampen mod virusinfektioner

Som beskrevet i tidligere artikler på denne hjemmeside er det ikke tilfældigt, at virusinfektioner ofte opstår i vinterhalvåret, hvor mangel på D-vitamin er mere udbredt. Vi har også brug for C-vitamin og zink, som ligeledes styrker immunforsvaret og modvirker oxidativ stress.

Referencer:

Qiyuan Liu et al. Selenium (Se) plays a key role in the biological effects of some viruses: Implications for COVID-19. Environmental Research. 2021

Olivia M. Guillan et al. Selenium, Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change.
Proceedings of the National Academy of Sciences 2017

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

Hoffmann Peter R et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res.

Arthur John R et al. Selenium in the Immune System. The Journal of Nutrition. 2003.

Beck MA, Levander OA. Host nutritional status and its effect on a viral pathogen. J Infect Dis. 2000.

Cowgill U.M. The distribution of selenium and mortality owing to acquired immune deficiency syndrome in the continental Unites States. Biol Trace Elem 1997.


  • Oprettet den .