Skip to main content

Mangel på selen får virus til at mutere

- og blive mere farlig

Mangel på selen får virus til at mutereDet antages, at en milliard mennesker på verdensplan mangler selen, især grundet udpint jord. Mangel på selen gør os mere sårbare over for smitte, og det øger risikoen for, at virus muterer, så de bliver farligere. Det viser tidligere studier på RNA-virus, som kan forårsage influenza, hepatitis, HIV og Keshans syge. Coronavirus, der forårsager infektioner med forkølelse og COVID-19, tilhører også RNA-virus med en formidabel evne til at mutere. Så i mink er der nu opstået nye varianter, som er en kæp i hjulet på vaccineindustrien. Derfor er vi nødt til at ruste immunforsvaret, som er designet til at angribe virus på en bredere front. Men selvom vi spiser sundt, er det blandt andet svært at få nok selen, og flere internationale forskere anbefaler nu nødvendige tilskud i kampen mod corona.

Virus er ultra mikroskopiske, og der kan ligge adskillige millioner på stribe langs et punktum. Virus har ikke noget stofskifte, og når de skal formere sig, må de snylte på andre celler. Men de forskellige virus kan kun hæfte sig på celler med tilsvarende receptorer – som nøgle til lås. Når virus har hæftet sig på en passende værtscelle, indsprøjter den sit arvemateriale - DNA eller RNA - så værtscellen omdannes til en virusfabrik. På den måde spredes utallige virus, som så kan fortsætte med at angribe nye værtsceller.
De forskellige RNA-virus, der giver forkølelse, influenza, herpes og HIV har let ved at mutere og føre immunforsvaret bag lyset, så det må begynde forfra. Det svarer til at ændre låsen på en dør, så den gamle nøgle ikke fungerer længere.
Coronavirus, som findes i fugle og pattedyr, har også let ved at mutere. Coronavirus tilhører egentlig en meget stor gruppe, hvor nogle er harmløse, og andre kan forårsage forkølelse, SARS (2002), MERS (2012) og COVID-19. Man har nu fundet en ny variant i mink, og udviklingen af nye coronavirus stopper næppe her.
Virus reagerer ikke på almindelig antibiotika, og det er vanskeligt at producere effektive vacciner mod alle RNA-virus, da de muterer så let. Derfor er vi nødt til at ruste immunforsvaret, som siden tidernes morgen er udviklet til at angribe mange forskellige mikroorganismer på flere fronter.

Livstruende virus ved selenmangel

I Keshan provinsen i det nordøstlige Kina, hvor jorden er ekstremt fattig på selen, opdagede man en dødelig hjertesygdom, nu kaldet Keshans sygdom. Den forårsages af en ellers harmløs RNA-virus, Coxsackie B, som immunforsvaret ikke kan bekæmpe, når der mangler selen. Coxsackievirus kan også forårsage leddegigt og kræft, så allerede i 1960´erne begyndte kineserne i området at forebygge og udrydde den frygtede sygdom med selentilskud.
I tråd med Keshans sygdom har den amerikanske forsker Melinda A. Beck senere lavet opsigtsvækkende forsøg. Først lod hun to grupper mus med og uden selenmangel smitte med Coxsackie B virus. De mus, der fik nok selen, forblev raske, og de mus, der havde selenmangel, fik betændelse i hjertet og døde.
Et andet forsøg afslørede, at mus, som blev inficeret med influenzavirus A kombineret med selenmangel, fik øgede mutationer i disse RNA-virus. Samtidig fik musene vanskeligere ved at bekæmpe influenzaen i forhold til de mus, der ikke manglede selen. De influenzainficerede mus, der manglede selen, udviklede også alvorlige lungekomplikationer som følge af infektionen, hvorimod de mus, som havde nok selen, kun fik milde symptomer.
Ifølge Melinda A. Becks forsøg vil virus ikke mutere og blive farlig, når føden indeholder rigelig selen og vitamin E. Det viser sig nemlig, at de to næringsstoffer arbejder tæt sammen, og at selenmangel er det største problem.
Ifølge flere studier viser det sig, at jo større en selenmangel er, jo større er risikoen for, at forskellige RNA-virus vil mutere. De kan også blive farligere.
Det er heller ikke tilfældigt, at mange nye stammer af RNA-virus, herunder influenza og corona, blandt andet kommer fra selenfattige områder i Kina.
Selen har i det hele taget en overset betydning for et velfungerende immunforsvar, og udbredte mangler øger blandt andet risikoen for at dø af COVID-19 og HIV.

Hvordan beskytter selen mod mutationer i RNA-virus?

Som det fremgår, kan mutationer i RNA-virus opstå, når de introduceres i en anden art som mink, hvor virus så må tilpasse sig.
Men i henhold til Keshans syge, infektioner med influenza og andre RNA-virus kan mutationer også opstå under en infektion. Disse mutationer forårsages af frie radikaler og oxidativ stress, hvor der er en ubalance mellem frie radikaler og antioxidanter i kroppen.
De frie radikaler er faktisk en del af immunforsvarets missilvåben, som produceres af hvide blodlegemer. Men det er samtidig vigtigt, at de frie radikaler er under kontrol, så de ikke forvolder oxidativ stress, da det kan medføre skader på celler og væv, og at overlevende virus muterer og bliver farligere for kroppen.
I denne forbindelse indgår selen i de kraftige antioxidanter GPX´er (glutathionperoxidaser) og TXNRD´er (thioredoxin reductaser), som netop beskytter mod uhensigtsmæssige reaktioner fra immunforsvarets frie radikaler.

Selens funktioner inden for immunforsvaret

  • Styrker det medfødte og erhvervede immunforsvar
  • Fungerer som antioxidant, der modvirker oxidativ stress
  • Forhindrer at RNA-virus muterer
  • Modvirker uhensigtsmæssige inflammationer, der kan skade sundt væv
  • Behovet stiger under infektioner

Hvorfor er selenmangel så udbredt?

Der findes selen i fisk, skaldyr, indmad, æg, mejeriprodukter, paranødder, korn og andre afgrøder. Men det antages, at én milliard mennesker mangler selen, primært på grund af udpint jord. Således er jorden selenfattig i Europa samt store dele af Kina, Indien, Sydamerika, det sydlige Afrika og de sydvestlige dele af USA. Schweiziske forskere fra Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology baserer disse antagelser på en lang række analyser af klima- og jordbundsforhold, hvor diverse forandringer kan reducere jordens selenindhold endnu mere i fremtiden. Dette påvirker hele fødekæden.

Hvor meget selen har vi brug for?

Selen indgår i omkring 30 forskellige selenoproteiner, der har betydning for energiomsætningen, immunforsvaret, stofskiftet, som antioxidanter med videre.
Selenoprotein P bruges som markør for blodets selenstatus. Men undersøgelser viser, at RI, som er sat til 55 mikrogram, ikke er nok til at mætte selenoprotein P. For man skal have omkring 100 mikrogram selen om dagen for at mætte selenoprotein P, og det er omkring det dobbelte af de officielle anbefalinger.
Under infektioner falder blodets selenindhold drastisk for at tilgodese immunforsvarets aktiviteter og kroppens antioxidantforsvar. Dette kan medføre et øget behov.
I flere studier af patienter med infektionssygdomme har man typisk givet 100-200 mikrogram selen daglig.
Tilskud med selengær, der indeholder mange selenoproteiner, giver en større lighed med selenvariationen i selenrig kost.
Ifølge EFSA, den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ligger den øvre grænse på 300 mikrogram selen daglig.

OBS. Husk også D-vitamin, C-vitamin og zink i kampen mod virusinfektioner

Som beskrevet i tidligere artikler på denne hjemmeside er det ikke tilfældigt, at virusinfektioner især opstår i vinterhalvåret, hvor mangel på D-vitamin er mere udbredt.
Vi har også brug for C-vitamin, zink og omega-3, som ligeledes styrker immunforsvaret og modvirker oxidativ stress.
Ifølge en ny hvidbog fra et schweizisk ekspertpanel, som består af læger og professorer fra flere universiteter, er der nu brug for øjeblikkelig handling, hvad angår sund kost og relevante tilskud i kampen mod COVID-19.

Referencer:

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. 2020
www.nutraingredients-usa.com

Olivia M Guillin et al. Selenium Selenoproteins and Viral Infection. Nutrients 2019

Beck M A et al. Benign human enterovirus becomes virulent in selenium-deficient mice. J med. Virol 1994

Arash Moghaddam et al. Selenium Deficiency is Associated with Mortality Risk from COVID-19. Nutrients 16 July 2020

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences 2017

Holger Steinbrenner et al. Dietary Selennium in Adjuvant Therapy of Viral and Bacterial Infections. American Society for Nutrition. 2015

Hoffmann Peter R et et al. The influence of selenium on immune responses. Mol Nutr Food Res.2008

  • Oprettet den .