Skip to main content

Forebyggelse af brystkræft kræver større mængder D-vitamin i blodet

Forebyggelse af brystkræft kræver større mængder D-vitamin i blodetHver niende danske kvinde rammes af brystkræft, og kurven er ikke knækket. Tværtimod. En af årsagerne til den udbredte forekomst er den udbredte mangel på D-vitamin, og det ser ud til, at de officielle anbefalinger er sat alt for lavt. En ny amerikansk undersøgelse viser nemlig, at større mængder D-vitamin i blodet reducerer risikoen for at udvikle den frygtede sygdom. Så hvor meget D-vitamin har vi egentlig brug for i den optimale sygdomsforebyggelse? Og hvilken betydning har D-vitaminet for prognosen hos dem, der allerede har fået brystkræft?

Årtiers forskning har afsløret, at mangel på D-vitamin hænger sammen med en øget risiko for brystkræft. Solen er den vigtigste kilde til D-vitamin. Men vi opholder os mere indendørs end før i tiden. Der er flere overvægtige, og de mange advarsler mod sommersolen samt intensiv brug af solcremer er ikke kombineret med, hvordan vi ellers får nok D-vitamin. I vinterhalvåret står solen desuden for lavt til, at vi kan danne vitaminet, og manglen kan i yderste konsekvens være et spørgsmål om liv eller død.

Jo mere D-vitamin i blodet jo mindre risiko for brystkræft

Forskere fra University of California San Diego School of Medicine har afsløret, at højere niveauer af D-vitamin i blodet hænger sammen med en væsentlig nedsat risiko for at udvikle brystkræft. Det store befolkningsstudie er publiceret i PLOS ONE i samarbejde med Creighton University, Medical University of South Carolina og GrassrootsHealth, en nonprofit organisation, der udbreder D-vitaminforskning og dets terapeutiske fordele.
Forskerne samlede data fra to randomiserede kliniske forsøg med henholdsvis 3.325 deltagere og 1.713 deltagere. Forskerne undersøgte derefter risikoen for at udvikle brystkræft og blodets indhold af D-vitamin, der blev målt som 25-hydroxyvitamin D3.
Alle kvinderne var 55 år eller ældre med en gennemsnitsalder på 63 år. Diverse data blev samlet mellem 2002 og 2017. Som udgangspunkt havde ingen af kvinderne brystkræft, og de blev fulgt i en gennemsnitsperiode på fire år. Undervejs målte forskerne kvindernes niveauer af D-vitamin.
Forskerne tog desuden højde for kvindernes alder, BMI, rygning og indtag af kalktilskud, som også kan påvirke risikoen for at udvikle brystkræft.
I løbet af de to studier blev 77 kvinder diagnosticeret for brystkræft, og mange kunne tilsyneladende have undgået sygdommen, hvis de havde mere D-vitamin i blodet.

Da brystkræft er flere år om at udvikle sig, er det en fordel at være velforsynet med D-vitamin hele livet.

Resultat: Blodets indhold af D-vitamin bør være mindst 60 ng/ml

Forskerne fra University of California San Diego School of Medicine fandt, at blodets niveau af D-vitamin bør være mindst 60 ng/ml (nanogram pr milliliter), hvilket er langt højere end de officielle amerikanske anbefalinger, som er på minimum 20 ng/ml. Organisationen GrassrootsHealth har tidligere argumenteret for højere minimumniveauer som 50 ng/ml, hvilket også er minimumniveauet i Danmark.
Diskussionen går altså højt verden over, og meget tyder nu på, at der er helbredsmæssige fordele ved øge minimumniveauet yderligere, hvis man ønsker den optimale forebyggelse af brystkræft og mange andre sygdomme.
Forskerne fandt nemlig, at deltagere med niveauer af D-vitamin i blodet over 60 ng/ml kun havde en femtedel risiko for at udvikle brystkræft sammenlignet med de kvinder, der havde niveauer under 20 ng/ml. Høje niveauer af D-vitamin i blodet kan med andre ord sænke risikoen for at udvikle kræft med omkring 80 procent.
En af forskerne bag studiet, professor Cedric F. Garland, har gennem de sidste årtier påpeget sammenhængen mellem D-vitamin og risikoen for at udvikle forskellige former for kræft i bryst, tyktarm, lunge og blære samt leukæmi.
Som nævnt bygger det nye studie på tidligere befolkningsundersøgelser, og de omhandler mest hvide kvinder, som har passeret menopausen. Garland efterlyser derfor studier på yngre kvinder og andre etniske grupper.
Ikke desto mindre afslører det nye studie ifølge Garland, at der er en kraftig forbindelse mellem mangel på D-vitamin og risikoen for at udvikle brystkræft.

Forskningen viser, at D-vitamin har flere kræftforebyggende egenskaber

  • Styrker immunforsvaret, der skal destruere abnorme celler
  • Hæmmer inflammationer
  • Regulerer mange genaktiviteter
  • Regulerer østrogenniveau

Mangel på D-vitamin forværrer prognosen for kvinder med brystkræft

I et tidligere brasiliansk studie, som er omtalt på denne hjemmeside, så forskerne nærmere på forholdet mellem mangel på D-vitamin før den almindelige behandling for brystkræft og prognosen. Det viste sig, at mangel på D-vitamin forværrede prognosen for kvinder med brystkræft. Det er med andre ord ikke nok at behandle brystkræft med kirurgi, kemoterapi og stråling. Man er også nødt til at optimere kroppens indhold af D-vitamin, selen og hvad kroppen ellers mangler af næringsstoffer for at fungere optimalt på naturens præmisser.

Hvordan får vi nok D-vitamin i blodet - og hvor går den øvre grænse?

Ifølge professor Garland bør man tage tilskud på 100-150 mikrogram om dagen, hvis man vil opnå niveauer i blodet over 60 ng/ml. Og der skal mindre til, hvis man får sommersol, hvor det er let at danne samme mængde på en god solskinsdag. Men i vinterhalvåret er det som allerede nævnt ikke muligt at danne nok D-vitamin på vore breddegrader. Derfor er tilskud nødvendigt, da kosten kun bidrager med minimale mængder.
Der er dog stadig uenighed om det optimale behov for tilskud, hvor aldringsprocesser, mørk hud, overvægt og diabetes type-2 i sig selv kan øge behovet. Men vi skal jo heller ikke have for meget.
Med hensyn til tilskud er den øvre grænse for dagligt indtag af D-vitamin fastsat af EFSA (Den europæiske fødevaresikkerheds autoritet) til 100 mikrogram for større børn og voksne, inklusive gravide og ammende.
Det kan under alle omstændigheder være en god ide at få målt sit niveau af D-vitamin, som gerne må ligge mellem 75- 100 ng/ml.
Niveauer i blodet over 125 ng/ml kan være forbundet med bivirkninger som kvalme, forstoppelse, vægttab, hjerterytmeforstyrrelser og nyreskader.

D-vitamin, tilskud og optagelse

D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, og derfor får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie. Det er sikkert at tage tilskud med 40-100 mikrogram D-vitamin daglig - all inklusive.

N.B. Udnyttelse af D-vitamin afhænger af magnesium

Ved hjælp af sollyset danner vi et forstadie til D-vitamin ud fra et kolesterol i huden. Men derefter afhænger udnyttelsen af vitaminet af flere faktorer. For D-vitaminet skal først omdannes i leveren til 25-hydroxyvitamin D3, der måles i blodet, og derefter til en aktiv form i nyrerne. Disse enzymprocesser kræver magnesium, og mangel på magnesium kan altså bevirke, at vi ikke udnytter D-vitamin godt nok fra sol eller tilskud.

Referencer

University of California – San Diego. Greater Levels of vitamin D associated with decreasing risk of breast cancer. June 15, 2018

De Sousa Almeida-Filho B et al. Vitamin D is associated with poor breast cancer prognostic features. J Steroid Biochem Mol Biol 2017

Hutch News. High blood levels of vitamin D linked to reduced estrogen – and potentially lower breast cancer risk. 2016

Susan Scutti: High Blood Levels Of Vitamin D Help Protect Women Over 50 From Cancer: Study

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

http://healthandscience.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:mangel-pa-d-vitamin-medforer-oget-risiko-for-brystkraeft&catid=20&lang=da&Itemid=269

  • Oprettet den .