Skip to main content

C-vitamin, Q10 och selen förlänger telomererna

C-vitamin, Q10 och selen förlänger telomerernaI slutet av våra cellers DNA-strängar finns det några skyddande telomerer. Dessa kan jämföras med ett klippkort eftersom de har betydelse för hur många gånger friska celler kan dela sig. Ju längre telomererna är, desto långsammare åldras cellerna. Kosten har stor betydelse, och enligt en större befolkningsstudie verkar det som att det dagliga intaget av C-vitamin har ett direkt samband med telomerernas längd. Detta samband gäller även i förhållande till Q10 och selen, enligt en tidigare svensk studie. Forskarna bakom de två studierna kommer närmare in på hur C-vitamin, Q10 och selen fungerar som unika antioxidanter som skyddar telomererna och cellerna mot skador orsakade av oxidativ stress.

Telomerernas funktion är att skydda cellernas genetiska system, även kallade kromosomer, som består av långa DNA-strängar. Telomererna kan jämföras med ett plasthölje som sitter i änden av ett skosnöre så att det inte fransar sig. Men varje gång en cell delar sig eller angrips av fria radikaler förkortas telomererna, och så småningom blir de så korta att de inte längre kan skydda kromosomerna. Som ett resultat kommer cellen vanligtvis att sluta dela sig eller utföra programmerad celldöd, apoptos. Telomerer kan därför kallas ”livets klippkort” eftersom varje celldelning kostar ett klipp. Av samma anledning är det bra att ha långa telomerer, eftersom många studier efter hand har visat att telomerernas längd har ett direkt samband med cellens förmåga att dela sig och den förväntade livslängden. Ändå har det bara gjorts få och otillräckliga studier gällande effekten av C-vitamin på telomerernas längd. Därför ville ett forskarteam från universitet i Kina undersöka detta närmare.

Ju mer C-vitamin i kosten, desto längre blir telomererna

Forskarna använde data från den större amerikanska befolkningsstudien, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), och valde ut 7 094 deltagare som representerade de båda könen och olika befolkningsgrupper. Deltagarnas kost- och dryckesvanor samt intag av C-vitamin bedömdes med hjälp av ett speciellt intervjusystem och en livsmedelsdatabas. Sambandet mellan deltagarnas intag av C-vitamin och längden på telomererna bedömdes enligt en speciell modell, efter att man hade justerat för störande faktorer som ålder, kön, BMI osv.
Det visade sig att intaget av C-vitamin var direkt relaterat till telomerernas längd, och ju mer C-vitamin deltagarna fick i sig genom kosten, desto längre var cellernas telomerer.
Den nya studien har publicerats i Frontiers in Nutrition. Det tyder alltså på att vi tjänar på att få i oss lite C-vitamin genom grönsaker, frukt och bär, som är de bästa källorna. I samband med eventuella tillskott rekommenderas syraneutrala produkter som är skonsamma för magen.

Hur skyddar C-vitamin telomererna?

C-vitamin har betydelse för bildandet av kollagen, immunförsvaret och många andra biologiska funktioner. C-vitamin fungerar också som en viktig antioxidant, som skyddar cellerna och telomererna från oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Vi utsätts alla för fria radikaler i samband med syreomsättning och olika metaboliska processer, där påverkan ökar av stress, kroniska inflammationer och åldrandeprocesser. Solens UV-strålning, föroreningar, tobaksrök, förgiftningar och många mediciner bidrar till den yttre påverkan. Om påverkan av de fria radikalerna blir för våldsam uppstår oxidativ stress, där det råder brist på skyddande antioxidanter som C-vitamin. Man har ofta tillsatt C-vitamin som en ingrediens i hudvårdsprodukter med anti-age, eftersom det skyddar huden mot fria radikaler och oxidativ stress. Enligt den nya studien tyder det nu på att C-vitamin också bidrar till människans inre anti-aging genom att skydda telomerer mot oxidativ stress. Det tyder också på att C-vitamin i viss mån kan bidra till att reparera skadade telomerer via olika enzymprocesser.

Q10 och selen förlänger telomererna

En svensk placebokontrollerad studie från 2013 (KiSel10), som löpte över fem år, har redan visat att ett dagligt tillskott av 200 mg Q10 och 200 mikrogram selenjäst till äldre stärker hjärtat och halverar risken för dödsfall. I samband med studien samlade forskarna in cirka 50 000 blodprover som kyldes ner. Det har bland annat lett till en nyare uppföljningsstudie från 2022, där forskarna tittade närmare på olika biomarkörer – bland annat telomerernas längd i deltagarnas vita blodkroppar. I början av studien observerades det ingen skillnad mellan de två grupperna. Men det visade sig senare att de deltagare som fick tillskott med Q10 och selen med tiden fick längre telomerer jämfört med placebogruppen. Det förekom också mycket färre dödsfall i hjärt-kärlsjukdom bland de deltagare som hade längre telomerer.
Anledningen till att forskarna valde att ge tillskott med Q10 och selen är att vi bildar mindre Q10 med åldern och att jorden är fattig på selen i Norden.
Forskarna bakom den svenska KiSel10-studien kommer in på att Q10 och selen är livsviktiga antioxidanter som på olika sätt skyddar cellerna mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Q10 har dessutom betydelse för cellernas energiomsättning, och selen är avgörande för att Q10 ska kunna fungera optimalt i energiomsättningen.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med Q10 och selen skyddar telomererna. Samtidigt minskar Q10 och selen risken att dö av hjärt-kärlsjukdomar och andra åldersrelaterade sjukdomar.

Referenser:

Yuan Cai et al. Association between dietary vitamin C and telomere length: A cross-sectional study. Frontiers in Nutrition. 2023

Trine Baur Opstad, Jan Alexander, Jan Aaseth, Anders Larsson, Ingebjørg Seljeflot, Urban Alehagen. Selenium and Coenzyme Q10 Intervention Prevents Telomere Attrition, with Association to Reduced Cardiovascular Mortality – Substudy of a Randomized Clinical Trial. Nutrients 2022

  • Skapad