Skip to main content

D-vitamintillskott kan förebygga stroke och främja rehabilitering

D-vitamintillskott kan förebygga stroke och främja rehabiliteringD-vitaminbrist är ett världsomspännande hälsoproblem som ökar dödligheten i den allmänna befolkningen. Många studier har efter hand visat att en tillräcklig nivå av D-vitamin i blodet minskar risken för hjärt- kärlsjukdomar, som är den största dödsorsaken. I en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients tittar författarna närmare på huruvida tillskott med D-vitamin kan förebygga stroke och främja rehabilitering. Det är samtidigt viktigt att tillskott med D-vitamin kan tas upp så att blodets innehåll optimeras.

D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som upptäcktes 1913 av biokemisterna Elmer McCollum och Marguerite Davis, och sedan dess har forskningen gått snabbt framåt.
D-vitamin är ett steroidhormon som omvandlas via två steg. Förstadiet, kolekalciferol, bildas av ett kolesterol i huden med hjälp av solens UV-strålning. Det är också denna form som finns i vanliga kosttillskott. Förstadiet till D-vitamin omvandlas först i levern till formen 25(OH)D som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas i cellerna omvandlas det sedan i njurarna och på andra ställen i kroppen till den aktiva formen 1,25-dihydroxyvitamin D3.
D-vitamin har betydelse för upptaget och utnyttjandet av kalcium och magnesium, och det är involverat i regleringen av flera gener och cellfunktioner via ett antal på-och-av-mekanismer. På så sätt har D-vitamin en avgörande betydelse vid förebyggande av benskörhet och infektioner som influensa och corona samt autoimmuna sjukdomar, depression, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer.
Det uppskattas att en miljard människor världen över lider brist på D-vitamin och att det bidrar till en mängd sjukdomar. I den nya översiktsartikeln ville författarna därför titta närmare på D-vitaminets betydelse för cirkulationen och hjärnan, och huruvida tillskott med D-vitamin kan hjälpa vid rehabilitering av patienter efter en stroke. Som utgångspunkt gick författarna till databaser som MEDLINE och EMBASE, där de analyserade 125 artiklar, inklusive 54 metaanalyser, som huvudsakligen hade publicerats inom de senaste 10 åren.

 • På våra breddgrader är sommarsolen den viktigaste källan till D-vitamin.
 • Den normala kosten bidrar bara med blygsamma mängder från fet fisk, torsklever, torskrom, ägg och feta mejeriprodukter.
 • Vintermånaderna, modern inomhuslivsstil, solskyddskrämer, åldrandeprocesser, övervikt och typ 2-diabetes gör att många hamnar i underskott.

D-vitaminets betydelse för hjärnan

De flesta celler i hjärnan har receptorer för D-vitamin. I detta sammanhang har D-vitamin flera viktiga funktioner vad gäller neuronernas funktion, hjärnans plasticitet, kognitiva funktioner och förebyggande av demens, åderförkalkning och stroke. Detta sker mer konkret via olika mekanismer, bland annat reglering av transportmolekyler till det centrala nervsystemet, reduktion av oxidativ stress, minskning av proinflammatoriska cytokiner, reglering av lipider som kolesterol samt minskning av skador på blodkärl och neuroner.
Det har visat sig att brist på D-vitamin hos äldre populationer kan minska volymen på hjärnan och hippocampus. Brist på D-vitamin kan i allmänhet orsaka en lång rad skadliga förändringar på flera ställen i hjärnan.

 • Ischemisk stroke uppstår ofta efter en liten blodpropp i hjärnan, vilket medför sviktande blodtillförseln till omgivande vävnad.
 • Hemorragisk stroke (hjärnblödning) uppstår när en del av en pulsåder eller aneurysm (utvidgad pulsåder) brister. Blodet flyter ut i den omgivande hjärnvävnaden och bildar ett hematom (blodansamling).

D-vitamin och risk för stroke

Det antas att stroke är den näst vanligaste dödsorsaken i världen och att utbredd D-vitaminbrist bidrar till detta.
En stor kinesisk studie har till exempel visat att en låg nivå av D-vitamin i blodet är särskilt förknippad med en ökad risk för ischemisk stroke, och att det också försämrar prognosen efter en stroke.
Å andra sidan kan en hög nivå av D-vitamin i blodet minska risken för åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar, däribland stroke.
Flera nyare studier har efter hand visat hur viktigt det är med relevanta D-vitamintillskott i samband med förebyggande av stroke.

 • Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet av D-vitamintillskott i kapselform där vitaminet är bundet till olja.
 • Behovet av D-vitamin är individuellt, och det finns starkare tillskott på marknaden som innehåller 20–100 mg.

D-vitamintillskottens effekt vid rehabilitering efter stroke

Brist på D-vitamin kan inte bara öka risken för stroke och försämra framtidsprognosen. Brist på D-vitamin kan också påverka det kognitiva förfall och den försämrade fysiska prestationsförmåga som ofta uppträder efter en stroke.
Samtidigt verkar det som om tillskott med D-vitamin efter en stroke kan minska flera av de skadliga konsekvenserna. Men här behövs det enligt författarna fler studier som omfattar över 1 000 patienter som följs under fem år.
Det är samtidigt viktigt att patienterna får tillskott med D-vitamin i en form som kan tas upp och som optimerar blodets nivå. Dessutom har kost och livsstil också stor betydelse när det gäller förebyggande och behandling av stroke.
Den nya översiktsartikeln har publicerats i tidskriften Nutrients.

Mätning av D-vitamin i blodet

 • Det nedre gränsvärdet ligger på nmol/l.
 • Adekvata nivåer ligger på över 75 nmol/l.
 • Flera forskare tror att de optimala nivåerna ligger på mellan 100–120 nmol/l.
 • Det övre gränsvärdet är 160 nmol/l.

Referenser

Klaudia Marek et al. The Role of Vitamin D in Stroke Prevention and the Effects of Its Supplementation for Post-Stroke Rehabilitation: A Narrative Review. Nutrients 4 July 2022

Hassan Yahaya. Could vitamin D deficiency increase the risk of heart disease? MedicalNewsToday. January 6, 2022

Ang Zhou et al. Non-linear Mendelian randomization analyses support a role for vitamin D deficiency in cardiovascular diseases risk. European Heart Journal. 05 December 2021.

 • Skapad