Skip to main content

Alkohol dränerar kroppen på C-vitamin

Alkohol dränerar kroppen på C-vitaminSvenskarna är ett folk som dricker mycket, och alkohol är en av de faktorer som påverkar folkhälsan mest. Det är välkänt att alkoholmissbruk påverkar levern och dränerar kroppen på B-vitaminer. En grupp forskare menar nu att alkoholmissbruk även dränerar kroppen på C-vitamin, och de eftersöker mer forskning då enkla tillskott sannolikt kan förbättra hälsan för alkoholmissbrukare. Det är också möjligt att tillskott med C-vitamin kan minska skadorna om man bara dricker för mycket under en kortare period. Detta framgår av en större översiktsartikel som publicerats i tidskriften BMJ Nutrition, Prevention & Health.

C-vitamin är ett vattenlösligt vitamin, och eftersom det inte kan deponeras i kroppen behöver vi ett regelbundet intag. C-vitamin är viktigt för bindväven, immunförsvaret, en mängd olika enzymfunktioner och syntesen av hormoner. C-vitamin har också betydelse för hjärnan och kognitiva funktioner som språk och minne. Som antioxidant skyddar C-vitaminet mot oxidativ stress orsakad av fria radikaler. Det finns några aggressiva molekyler som angriper våra celler, och mängden ökar bland annat av alkohol.
Brist på C-vitamin kan orsaka trötthet, dålig koncentration, frekventa infektioner, järnbrist och cirkulationssjukdomar. När bindväven får en lös struktur kan blåmärken, blödande tandkött, näsblod och dålig sårläkning förekomma. Tillstånden kallas subklinisk skörbjugg, som ofta åtföljs av andra symtom. Skörbjugg är en klassisk bristsjukdom, och den yttersta konsekvensen av C-vitaminbrist i form av dödliga inre blödningar.

Brist på C-vitamin är vanligt bland alkoholmissbrukare

Även om man känner till C-vitaminets många funktioner har man inte varit överens om den terapeutiska effekten av tillskott. Det första hoppet om att tillskott med C -vitamin till större populationer kan minska dödligheten har inte visat någon positiv korrelation i flera randomiserade studier. Men dessa studier har heller inte beaktat särskilda undergrupper som alkoholmissbrukare eller långsiktigt intag av vitaminet.
Redan 1978 rapporterade Baines i en studie av 35 patienter med alkoholrelaterade sjukdomar att hela 91 procent av patienterna led brist på C-vitamin, och att 31 % led brist på B1-vitamin.
Sedan har studier från 1980-talet visat att brist på C-vitamin sannolikt har en negativ effekt på alkoholmissbruket, och att tillskott å andra sidan kan ha en positiv effekt.
Andra studier visar att det finns en korrelation mellan akut alkoholintag och högre utsöndring av C-vitamin. Det har nämligen visat sig att ett alkoholintag på 3–4 standardenheter öka utsöndringen av C-vitamin med så mycket som 47 procent.

Fakta om standardenheter för öl, vin och sprit

  • En standardenhet är 12 gram (1,5 cl) 100 % ren alkohol (etanol).
  • En vanlig öl innehåller 1 standardenhet.
  • Ett glas starkare sprit (4 cl med 50 % alkohol) innehåller 1,3 standardenheter.
  • En flaska vin innehåller cirka 6 standardenheter.

Alkoholmissbrukare har svårt att ta upp och utnyttja C-vitamin

Om man intar mer än 80 gram alkohol (etanol) per dag, vilket motsvarar mer än 6–7 standardenheter, kan man få många av de symtom som karaktäriseras av subklinisk skörbjugg och skörbjugg.
Det är allmänt känt att alkoholmissbruk kan leda till brist på B1-vitamin, som kan orsaka hjärninflammation och Wernickes-Korsakoffs syndrom, samt brist på B3-vitamin, som kan medföra pellagra och neurologiska störningar. Men kronisk C-vitaminbrist är fortfarande ett förbisett problem.
År 1981 fann Mujamdar och hans forskargrupp att kortsiktigt tillskott med intravenösa C-vitamintillskott (500 mg i fem dagar) till alkoholmissbrukare kunde förbättra blodets nivå signifikant. Men hos 16 av de 25 patienterna var det inte fallet. Resultatet var i linje med tidigare studier av alkoholmissbrukare, där det tog upp till tre månader med oralt C-vitamintillskott innan blodnivåerna blev normala.
Enligt Mujamdar resulterar alkoholförgiftning i ett dåligt upptag av C-vitamin och andra vitaminer. Samtidigt försämras leverns förmåga att använda dessa vitaminer, som har betydelse för otaliga enzym- och ämnesomsättningsprocesser.
Mycket tyder också på att C-vitamin skyddar mot de toxiska effekterna av acetaldehyd, som är en nedbrytningsprodukt av etanol. Enligt Mujamdar är det också möjligt att C-vitaminet skyddar mot den biokemiska grunden för beroende, som beror på acetaldehydens stimulering av opiatreceptorer i hjärnan.

Fakta om alkoholmissbruk i Sverige

  • Drygt 1 miljon svenskar beräknas ha någon form av överkonsumtion, så kallad riskkonsumtion eller riskbruk.
  • Av dem är 300 000 beroende i olika hög utsträckning.
  • Överkonsumtion av alkohol ökar risken för bland annat infektioner, depression, leverstörningar, lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar och cancer.
  • Enligt socialstyrelsens Statistik om dödsorsaker dog cirka 2 000 personer av alkoholrelaterade orsaker år 2017.
  • Man uppskattar att alkoholmissbruk kostar det svenska samhället mellan 49 eller 66 miljarder kronor varje år, beroende på beräkningsmetod.

Det saknas riktlinjer kring C-vitamin

WHO och många hälsovårdsmyndigheter är medvetna om att alkoholmissbrukare lider brist på B1-vitamin och andra B-vitaminer, men det finns inga riktlinjer för tillskott med C-vitamin.
Även om mycket tyder på att tillskott med C-vitamin är relevant för alkoholmissbrukare har man bara genomfört studier på möss med introducerad etanolförgiftning, inga studier på människor har genomförts.
Författarna bakom översiktsartikeln, som har publicerats i BMJ Nutrition, Prevention & Health, understryker i sin avslutande slutsats att det finns en gapande frånvaro i vetenskaplig litteratur om C-vitaminbrist hos kroniska alkoholmissbrukare. Författarna efterlyser större studier om effekterna av tillskott med C-vitamin till alkoholmissbrukare, som omfattar blod-, lever- och hudprover. Detta kan delvis förebygga brist och delvis skapa kliniska belägg för C-vitaminbehandling av alkoholmissbrukare.
Författarna påpekar också att tillskott med C-vitamin kan vara en billig behandling.

Högre doser C-vitamin vid ökat behov

Som nämnts ökar alkoholen behovet av C-vitamin, och vi bör först och främst äta en C-vitaminrik kost dagligen, eftersom det också bidrar med fiber och andra näringsämnen.
Vid val av tillskott är det i regel bäst med syraneutrala produkter som skyddar magen. Tillskott med 500–750 mg C-vitamin innehåller exempelvis lika mycket C-vitamin som 10–15 apelsiner eller 50–75 äpplen.

Obs! Alkohol ger också instabilt blodsocker samt brist på flera B-vitaminer, D-vitamin, magnesium och zink.

Referenser

Daniel James Lim et al. Vitamin C and alcoholics: a call to action. BMJ Nutrition, Prevention & health 2018

Baines M Detection and incidence of B- and C vitamin deficiency in alcohol-related illness. Ann Clin Biochem 1978

Hara Estroff Marano. The Cognitive benefits of Vitamin C. Psychology Today 2018

https://www.blaakors.dk/viden/viden-om-alkoholomraadet/statistik

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/alkohol/anbefalinger

Pernille Lund. Sådan får du styr på dit blodsukker. Ny Videnskab 2013

  • Skapad