Tillskott med Q10 till diabetespatienter har en positiv effekt på kretsloppet

Tillskott med Q10 till diabetespatienter har en positiv effekt på kretsloppetDiabetes skadar kretsloppet på flera fronter, vilket är förbundet med sämre livskvalitet och för tidig död. En metaanalys har nu avslöjat att tillskott med Q10 till patienter med typ 2-diabetes kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att sänka totalkolesterol och LDL-kolesterol. En annan positiv effekt är att Q10 fungerar som en enastående antioxidant som motverkar oxidativ stress, vilket är en betydande orsak till åderförkalkning och skador på kretsloppet. Det är därför problematiskt att kolesterolsänkande behandlingar som statiner hämmar kroppens egen produktion av Q10. Men detta kan man kompensera för. Det är också relevant med färre kolhydrater och nya kostråd som stabiliserar blodsockret, vilket framgår av en dansk studie.

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Q10 för förebyggande och behandling av hjärt-kärlsjukdomarHjärt-kärlsjukdomar är utbredda och en av de främsta dödsorsakerna. Åldringsprocesser, diabetes och övervikt ökar risken. En grundläggande orsak är oxidativ stress, då det förekommer en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta avseende fungerar Q10 som en av de mest kraftfulla antioxidanterna. Q10 ingår dessutom i cellers energiomsättning. Enligt en översiktsartikel som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants kan tillskott med Q10 minska oxidativ stress och dödlighet till följd av hjärt-kärlsjukdomar. Tillskott med Q10 till hjärtsviktspatienter kan dessutom förbättra deras livskvalitet och chans att överleva. Tillskott med Q10 har sammantaget en stor potential om man vill förbli frisk. Man bör dessutom välja Q10-tillskott med väldokumenterad kvalitet och upptag.

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditet

Magnesiumtillskott förbättrar livskvaliteten vid hormonella störningar och graviditetMagnesium är viktigt för en mängd olika enzymprocesser som ingår i 80 procent av kroppens metaboliska funktioner. Därför kan magnesiumbrist vara involverat i åtskilliga gener och sjukdomar. Brist på magnesium är mycket vanligt och drabbar särskilt kvinnor. En rysk studie på gravida och kvinnor med olika hormonella störningar har nu visat att tillskott med magnesium i fyra veckor kan förbättra hälsan och livskvaliteten på flera fronter.

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropati

- som är en invaliderande och livshotande komplikation

D-vitaminbrist hänger samman med diabetisk neuropatiTyp 2-diabetes behandlas idag med en mängd olika läkemedel. Men de avlägsnar inte orsaken till sjukdomen som drabbar de flesta organsystem. En kinesisk studie har nu avslöjat att utbredd brist på D-vitamin hänger samman med diabetisk neuropati. Det är ett tillstånd som kommer smygande och bland annat är förbundet med inflammation, smärta, amputationer, cirkulationssvikt och kortare livslängd. Därför är det viktigt att vara välförsedd med D-vitamin – både i förebyggandet och som ett led i tidig behandling av diabetisk neuropati. Du kan också läsa mer om ett annat vitamin som bidrar till att förebygga diabetisk neuropati.

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt

- och förlänga livslängden

Tillskott med selen kan skydda mot övervikt Selen ingår i en mängd metaboliska processer och som en antioxidant, som skyddar hjärtat och cirkulationen. Det är svårt att få tillräckligt genom kosten. Enligt en ny amerikansk studie på möss kan tillskott med selen öka de metaboliska processerna och skydda mot övervikt. En tidigare svensk studie på äldre har dessutom visat att tillskott med selen och Q10 har en positiv effekt på livskvaliteten och livslängden.

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektioner

- däribland covid-19

C-vitaminbrist och dåligt utnyttjande är involverade i allvarliga virusinfektionerC-vitamin har avgörande betydelse för immunförsvaret, och låga nivåer i blodet är involverade i svårighetsgraden av infektioner som covid-19 och influensa. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidningen Aging and Disease. Forskarna hänvisar dessutom till studier som behandlar större doser intravenöst C-vitamin till patienter med sepsis och livshotande covid-19-infektioner. Samtidigt är det problematiskt att brist på C-vitamin är vanligt av flera skäl.

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfall

Covid-19: Äldres brist på D-vitamin hänger samman med komplikationer och dödsfallD-vitamin är viktigt för ett välfungerande immunförsvar. När infektioner med covid-19 blir komplicerade beror det inte på viruset som sådant, utan på att immunförsvaret reagerar för långsamt och senare orsakar hyperinflammation, som skadar frisk vävnad i luftvägarna och kretsloppet. Ett team av forskare från Frankrike har därför utfört en systematisk metaanalys där de tittat närmare på sambandet mellan äldres nivå av D-vitamin och covid-19. Metaanalysen avslöjade att brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Eftersom D-vitaminbrist är särskilt vanligt hos äldre rekommenderar forskarna tillskott med D-vitamin som en billig förebyggande strategi och som ett led i behandlingen.

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnen

- vilket har allvarliga hälsomässiga konsekvenser

Åldringsprocesser hämmar utnyttjandet av flera livsviktiga näringsämnenEnligt den amerikanska biokemisten Bruce Ames beror åldringsprocesser till stor del på brist på näringsämnen. En viktig orsak är att upptaget och utnyttjandet av vitaminer och mineraler försämras med ålder. Det finns också ett antal läkemedel som hämmar utnyttjandet av näringsämnen. Som ett resultat blir många enzymprocesser långsammare och cellerna mer sårbara, så att vi lättare blir sjuka. Ändå kan man göra mycket själv genom att optimera intaget och utnyttjandet av näringsämnen, där särskilt B12-vitamin, D-vitamin, kalcium, järn, selen och zink bör nämnas. Vi tittar också närmare på Q10 för energiomsättningen och melatonin för en god sömn, eftersom egenproduktionen minskar med åldern.

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utveckling

Brist på jod under graviditeten kan skada barnets mentala utvecklingEtt stigande antal unga kvinnor riskerar att få barn med otillräcklig utveckling av den mentala kapaciteten på grund av jodbrist. Detta kan bero på utarmad jord och förändrade kostvanor med färre jodinnehållande animaliska produkter. Det finns också många som föredrar havssalt och himalayasalt istället för jodberikat salt. Jodbrist verkar vara störst bland kvinnor som lever på en växtbaserad vegankost, men det förekommer också bland kvinnor som äter kött. Detta framgår av en studie från University of South Australia. Så hur får gravida kvinnor tillräckligt med jod, och finns det jodberikat salt av god kvalitet utan klumpförebyggande medel som aluminium?

A-vitamin, D-vitamin och omega-3 till hjärnans nervceller och utveckling

- under hela livet

A-vitamin, D-vitamin och omega-3 till hjärnans nervceller och utvecklingNeurologer är nu eniga om att hjärnans nervceller, neuronerna, ständigt förändrar sig i förhållandet till inre och miljömässiga stimuli. På detta sätt lär vi oss nya färdigheter och utvecklar vårt minne. Hjärnans förmåga att anpassa sig och förändras kallas neuroplasticitet, och läkare har länge misstänkt att denna inträffar vid kontaktpunkterna mellan neuronerna. En forskargrupp från Freiburgs universitet i Tyskland har nu funnit att ett A-vitaminliknande ämne påverkar neuronernas anpassning vad gäller struktur och funktion. Forskarna hoppas att upptäckten kan bidra till utvecklingen av nya terapeutiska strategier vid behandling av hjärnsjukdomar. Tidigare studier visar att omega-3-fettsyror, D-vitamin och livsstil också spelar en avgörande roll för hjärnans neuroplasticitet och utveckling.

Bröstcancer: Utbredd brist på näringsämnen ökar risken för sjukdomen och livshotande metastaser

Bröstcancer: Utbredd brist på näringsämnen ökar risken för sjukdomen och livshotande metastaserBröstcancer är mycket vanligare i västvärlden än på andra ställen i världen. Därför anser man att den hänger samman med livsstilsfaktorer och brist på viktiga näringsämnen. Det har länge varit känt att brist på D-vitamin ökar risken för bröstcancer. Enligt en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Endocrinology finns det också en koppling mellan brist på D-vitamin och utvecklingen av metastaser i lungorna. Tidigare studier visar dessutom att utbredd brist på selen, jod, omega-3 och sömnhormonet melatonin ökar risken för bröstcancer, och att enkla tillskott kan göra en skillnad i förebyggandet och som ett led i en eventuell behandling.

Brist på D-vitamin under graviditeten och de första levnadsåren ökar risken för astma och allergi

Brist på D-vitamin under graviditeten och de första levnadsåren ökar risken för astma och allergiÖver hela världen ökar förekomsten av astma och allergier hos små barn. Detsamma gäller brist på D-vitamin hos gravida och nyfödda. Eftersom D-vitamin är viktigt för ett normalt immunförsvar på flera områden, har en forskargrupp från Nederländerna tittat närmare på sambandet i en översiktsartikel. Forskarna drar slutsatsen att en adekvat nivå av D-vitamin i blodet under graviditet och de tidiga levnadsåren kan minska risken för att utveckla astma och allergier. Forskarna fann också att tillskott med D-vitamin kan minska sjukdomsbördan från dessa utbredda sjukdomar. Den nya studien har publicerats i Nutrients.

Njut av solen, få tillräckligt med D-vitamin och lev längre

Njut av solen, få tillräckligt med D-vitamin och lev längreVarningar om solen och hudcancer är vanligt. Men vi måste ändå se till att få tillräckligt med D-vitamin från sommarsolen – så länge vi inte bränner oss. För D-vitamin är viktigt för immunförsvaret, humöret, skelettet, cancerförebyggande och mycket mer. En svensk studie har visat att brist på sol är lika farligt som rökning. En engelsk studie har visat att D-vitamin hämmar åldrandet av våra celler, och en dansk studie har visat att brist på D-vitamin ökar risken för tidig död. Så hur mycket D-vitamin bildar vi egentligen från sommarsolen? När finns det behov av tillskott? Och varför bör äldre, personer med mörk hud och vissa andra befolkningsgrupper ta tillskott hela året?

Intravenös behandling med C-vitamin för kroniskt trötthetssyndrom efter infektion med covid-19 och andra virus

Intravenös behandling med C-vitamin för kroniskt trötthetssyndrom efter infektion med covid-19 och andra virusDet är allmänt känt att kronisk trötthet kan följa i kölvattnet av influensa, herpes, covid-19 och andra virusinfektioner. Immunförsvaret fungerar inte optimalt, och det är oxidativ stress och inflammation som orsakar tröttheten. Tillståndet åtföljs ofta av koncentrationssvårigheter, depression och sömnproblem. Vid oxidativ stress föreligger det en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. I detta sammanhang är C-vitamin en av de mest potenta antioxidanterna, och det visar sig att intravenös behandling med stora doser C-vitamin kan minska tröttheten efter olika virusinfektioner. Detta framgår av en översiktsartikel i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, där författarna också nämner intravenös behandling med C-vitamin i samband med kroniskt trötthetssyndrom efter covid-19-infektioner.

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitet

Förhållandet mellan vitaminer i kosten och livskvalitetKostens innehåll av C-vitamin, B6-vitamin, B12-vitamin, folinsyra och andra vitaminer har en positiv inverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Det är också möjligt att brist på vitaminer kan leda till depression och kronisk smärta. Detta framgår av en japansk studie av medelålders och äldre deltagare. Eftersom det blir fler och fler äldre i världen, och fler drabbas av psykiska och fysiska sjukdomar, kommer forskarna närmare inpå kostens betydelse för livskvaliteten på flera parametrar.

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virus

Selenets livsviktiga roll i försvaret mot covid-19 och andra RNA-virusVår näringsstatus har avgörande betydelse för hälsan och hur vi hanterar infektioner. I detta sammanhang har selen flera funktioner inom immunförsvaret, som en antioxidant och genom att motverka olämpliga inflammationer. Selen spelar dessutom en roll för att virus inte ska mutera, vilket gör dem farligare eller skapar nya vågor. Ett kinesiskt forskarteam har nu granskat ett antal studier om selenets nyckelroll i försvaret mot influensa, hiv och andra RNA-virus. Det framgår bland annat att risken för att få en covid-19-infektion är tio gånger lägre i områden där jorden är rik på selen. Det är därför problematiskt att selenbrist är utbrett i Europa, Kina, Afrika och på många andra platser på grund av selenfattiga jordar.

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsa

D-vitaminets betydelse för barns mentala hälsaD-vitamin ingår i uppbyggnaden av hjärnans struktur och funktioner. Enligt en större översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients har D-vitamin en särskilt viktig roll för barns och ungdomars mentala hälsa på grund av dess långsiktiga effekt. Ämnet är mycket aktuellt eftersom barns omfattande brist på D-vitamin ökar risken för ångest, depression, aggressivt beteende och andra mentala problem. Därför är det viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sommarsol och nödvändiga tillskott i enlighet med den danska livsmedelsmyndighetens nya rekommendationer och barnens och ungdomarnas verkliga behov.

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnad

Bröstcancer: Blodets seleninnehåll förutsäger 10 års överlevnadSelen är ett livsviktigt spårämne, och högre nivåer i blodet ökar chansen för att överleva bröstcancer efter 10 år. Detta framgår av en ny polsk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Tidigare studier visar också att tillskott med selenjäst kan minska risken för att flera cancerformer överhuvudtaget uppstår. Samtidigt är det problematiskt att jorden i Europa är utarmad och att selenbrist är så vanligt. Men hur mycket selen behöver vi egentligen om blodets nivå ska optimeras?

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barn

Fiskoljor till överviktiga gravida kvinnor kan leda till bättre graviditet och friskare barnKvinnor som är överviktiga före graviditeten riskerar onormal tillväxt av fostret och att barnet föds för tidigt med för låg födelsevikt. Det finns dock indikationer på att tillskott med fiskoljor kan minska risken för dessa komplikationer. Detta framgår av en ny pilotstudie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna tittade närmare på hur omega-3-fettsyrorna i fiskoljor har betydelse för en hälsosam graviditet och hur de reglerar inflammationer, insulinkänslighet och fettmetabolismen, som ofta är rubbad hos överviktiga.

Zink har potential i ny behandling av diabetes

Zink har potential i ny behandling av diabetesTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi, och många har sjukdomen utan att veta om det. Diabetes ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, blodproppar och för tidig död. En grupp forskare från University of St Andrews i Skottland har därför tittat närmare på dessa processer, och hur spårämnet zink kan förbättra behandlingen genom att förebygga farliga blodproppar. Den nya studien har publicerats i Chemical Science. Samtidigt är det problematiskt att zinkbrist är ganska vanligt och att typ 2-diabetes i sig ökar behovet.

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelse

Brist på D-vitamin hos äldre ökar risken för sjukhusinläggning och längre sjukhusvistelseD-vitaminets roll för en god hälsa är väldokumenterad. Men D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, och det ökar risken för benfrakturer, blodförgiftning, förvärring av kroniska sjukdomar och andra allvarliga komplikationer som leder till sjukhusinläggning. Det finns också en risk att inläggningarna varar längre. Detta framgår av en ny irländsk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Forskarna rekommenderar därför tillskott med D-vitamin till äldre, så att koncentrationen i blodet blir tillräckligt hög. Enligt andra studier kan detta också skydda mot covid-19, eftersom låga nivåer i blodet också är förknippade med en ökad risk för sjukhusinläggning.

Tips! Se även de relaterade artiklarna