Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitamin

Sambandet mellan statiner, åderförkalkning och brist på K-vitaminStatiner mot högt kolesterol är ett av de mest sålda läkemedlen. Men det föreligger dock en växande oenighet om effekten av statiner vid förebyggande av åderförkalkning och cirkulationssjukdomar, som handlar om något annat än kolesterol. Det visar sig nämligen att statiner också hämmar egenproduktionen av K2-vitamin, vilket bidrar till att avlägsna kalcium från blodomloppet. I en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidningen Medical Sciences, drar forskarna slutsatsen att det förekommer fler fall av åderförkalkning bland statinanvändare jämfört med icke-statinanvändare, oavsett närvaron av en diagnostiserad hjärt-kärlsjukdom. Det betyder med andra ord att statiner, tvärtemot förväntningarna, ökar risken för åderförkalkning. Detta avslöjande ligger i linje med tidigare studier. Det har länge varit känt att statiner också hämmar bildandet av koenzymet Q10 och D-vitamin, vilket har andra konsekvenser för hjärtat och kretsloppet.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektionerImmunförsvaret kan inte fungera utan D-vitamin, och blodets nivå bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta framgår av en ny studie från University of Chicago, som har publicerats i JAMA. Det antas dessutom att hälften av jordens befolkning lider brist på D-vitamin och att personer med mörk hy är särskilt utsatta. Då det tidigare påvisats att de flesta som testar positivt för covid-19 lider brist på D-vitamin kommer forskarna i framtiden att titta närmare på hur ett dagligt tillskott med D-vitamin kan förebygga infektioner med covid-19 eller minska svåra symtom. Samtidigt kommer forskarna in på att det ofta kräver starkare tillskott för att optimera blodets nivå.

Blodsocker, diabetes och tillskott

Blodsocker, diabetes och tillskottTyp 2-diabetes sprider sig som en epidemi och ännu fler lider av förstadiet metaboliskt syndrom, som kännetecknas av insulinresistens, högt blodtryck, högt kolesterol och äppelformad övervikt. Typ 2-diabetes och metaboliskt syndrom har enorma mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. I den här artikeln tittar vi därför närmare på hur krom, D-vitamin, magnesium och Q10 samt relevanta kostförändringar kan ha en positiv effekt på blodsockret, kolesterolbalansen och viktregleringen. Vi tittar också närmare på kosttillskott som kan förebygga diabetesneuropati, vilket i slutändan kan leda till amputationer.

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn

- och särskilt mörkhyade

Brist på D-vitamin är vanligt bland nyfödda spädbarn D-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av barnets skelett, kognitiva förmågor, IQ, immunförsvar och många andra funktioner. Men enligt en ny engelsk studie lider en tredjedel av alla vita nyfödda spädbarn brist på D-vitamin. Problematiken är ännu större bland nyfödda mörkhyade barn med annan etnisk bakgrund, varav hälften lider brist på D-vitamin. Därför bör det läggas mer fokus på att gravida från sårbara grupper får tillräckligt med D-vitamin.

Selenets potential vid kvicksilverförgiftning

- och problematiken med kvicksilver i fisk

Selenets potential vid kvicksilverförgiftningSelen ingår i en rad seleninnehållande proteiner som har betydelse för energiomsättningen, ämnesomsättningen, immunförsvaret, fertiliteten och som antioxidanter. Selen har dessutom en speciell förmåga att binda kvicksilver och därmed förhindra tungmetallens skadliga effekter på hjärnan, nervsystemet och andra ställen. Men när selen väl har bundet sig till kvicksilver kan det inte ingå i de livsviktiga seleninnehållande proteinerna. Eftersom vi alla utsätts för kvicksilver, mer eller mindre, kan det lätt resultera i en relativ brist på selen. Problemet förvärras av att jorden i Europa är fattig på selen, vilket återspeglas i grödorna. Samtidigt måste man vara medveten om att kvicksilverförgiftning ofta kommer smygande, och att fiskar och valar som befinner sig högt upp i näringskedjan kan vara problematiska på grund av högre koncentrationer. Ändå kan terapeutiska doser av selen förhindra den toxiska effekten av kvicksilver. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats i Scientific Research.

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Covid-19: Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfallEnligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer. Detta framgår av en ny studie, som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nutrients. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att brist på D-vitamin är en riskfaktor för alla åldersgrupper. Så hur mycket D-vitamin har vi egentligen behov av under livet, om nivån i blodet ska vara optimal?

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängd

- och stora besparingar inom sjukvårdssektorn

D-vitamintillskott: Mindre cancer, möjlig förlängning av livslängdBrist på D-vitamin är vanligt, och det ökar risken för infektioner och en mängd allvarliga sjukdomar. I Tyskland har en grupp forskare från ett cancercenter nu beräknat att om alla tyskar över 50 år tog tillskott med D-vitamin skulle det förmodligen motverka 30 000 cancerrelaterade dödsfall per år och rädda mer än 300 000 liv. Samtidigt skulle enorma summor sparas inom sjukvårdssektorn. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna med att optimera befolkningens D-vitaminstatus ligger i linje med tidigare danska undersökningar och beräkningar.

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astma

Fler omega-3-fettsyror kan förebygga astmaEnligt en ny brittisk studie kan ett högre intag av omega-3-fettsyror i barndomen minska risken för utveckling av astma senare i livet. Men bara om man bär på en viss genvariant. I en tidigare australiensisk studie har man också rapporterat att lägre nivåer av omega-3 i blodet hos vuxna är förbundet med en sämre astmakontroll. Kosten spelar i allmänhet en stor roll vid utvecklingen av sjukdomen, och överviktiga verkar dra en särskilt stor fördel av mer omega-3. Men hur mycket omega-3 behövs egentligen?

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.

Nytt fokus på cancerpatienter som lider brist på D-vitamin.D-vitamin reglerar ett stort antal biokemiska processer som är viktiga för vår hälsa. Måttlig brist på D-vitamin är mycket vanligt, och allvarlig brist bidrar till att kritiskt sjuka cancerpatienter läggs in på intensivvård och dör inom ett år. Därför kan cancerpatienter som har avslutat sin intensivvårdsbehandling dra nytta av att ta tillskott med D-vitamin. Detta framgår av en studie från Wien, publicerad i Nutrients. Studien är i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har flera cancerförebyggande mekanismer. Därför är det viktigt att vara välförsedd hela livet.

Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autism

- särskilt bland pojkar

 Brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för autismD-vitamin reglerar flera processer i hjärnan och har betydelse för barnets utveckling på flera fronter. Enligt en ny studie från University of Queensland i Australien ökar risken för autism särskilt hos små pojkar, om mamman har lidit brist på D-vitamin under graviditeten. Detta beror delvis på att bristen kan påverka nivån av manliga könshormoner i hjärnan. En del forskning har efterhand avslöjat att brist på D-vitamin kan hänga samman med autism, och att tillskott kan förbättra hyperaktivitet och andra funktionshinder hos barn med autism.

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiaging

- med fyra viktiga näringsämnen

Nytt fokus på biologisk ålder, blodcirkulation och antiagingVåra födelsebevis avslöjar hur gamla vi är, men vår biologiska ålder säger mer om vår hälsa och förväntade livslängd. Den biologiska åldern är nära kopplad till blodcirkulationen, där åderförkalkning och artärstelhet är en progressiv process som i slutändan orsakar flest dödsfall. Ändå kan man göra mycket själv genom att vara välförsedd med de näringsämnen som har en särskild inverkan på blodcirkulationen. I den här artikeln tittar vi därför närmare på några aktuella studier på K2-vitamin, Q10, selen och omega-3, som på olika sätt förebygger åderförkalkning, artärstelhet och för tidig död på grund av hög blodcirkulationsålder.

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionen

Tillskott med selenjäst och Q10 förbättrar njurfunktionenNjurarna rensar blodet, och deras funktion är avgörande för cirkulationen och en god hälsa. Normala cellfunktioner, även i njurarna, är beroende av ett antal seleninnehållande proteiner och koenzym Q10. Man har emellertid funnit brister på båda ämnena hos äldre i många delar av världen. Däribland Europa. Därför har en grupp forskare från Sverige utfört en studie där de först tittade närmare på kroppens selenstatus och njurfunktionen hos en grupp äldre personer. Därefter fick några av deltagarna tillskott med selenjäst och Q10 i cirka 4 år. Det visade sig att den grupp som fick de två tillskotten på flera parametrar uppnådde en bättre njurfunktion än placebogruppen. De två tillskotten tillskrivs en positiv effekt på cellernas energiomsättning, inflammation och oxidativ stress. Studien har publicerats i Nutrients.

Brist på D-vitamin, folinsyra, B12-vitamin och omega-3 hänger samman med inflammatoriska tarmsjukdomar

Brist på D-vitamin, folinsyra, B12-vitamin och omega-3 hänger samman med inflammatoriska tarmsjukdomarDe vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Brist på vissa näringsämnen kan bidra till utvecklingen av dessa sjukdomar. Å andra sidan kan dessa sjukdomar och medicinska behandlingar också bidra till att kroppen inte kan ta upp eller utnyttja vissa näringsämnen, så att det blir en ond cirkel som förvärrar sjukdomen. Detta framgår bland annat av en ny grekisk studie, som har publicerats i tidskriften Nutrients. Eftersom kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar främst uppträder i västvärlden, och särskilt på de nordliga breddgraderna, tyder det på att exponering av sol och moderna kostvanor spelar en viktig roll i utvecklingen av dessa sjukdomar.

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationer

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationerBrist på C-vitamin kan orsaka blödande tandkött, blödningar i ögat och i svåra fall komplicerade inre blödningar. Detta framgår av en studie från University of Washington. Eftersom C-vitamin är viktigt för bildandet av bindvävskollagen, immunförsvaret och många andra funktioner, är det viktigt att få tillräckligt genom kosten. Och man har troligen behov av mer om tandköttet blöder när man borstar tänderna, om man lätt får blåmärken eller om det finns andra tecken på att man lider brist på det livsviktiga näringsämnet.

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA hämmar inflammationer via olika mekanismer

Omega-3-fettsyrorna EPA och DHA hämmar inflammationer via olika mekanismerDet är allmänt känt att omega-3-fettsyror hämmar inflammationer, vilket är den röda tråden i de flesta kroniska sjukdomar. En forskargrupp från Tufts University i USA har nu funnit att omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, som finns i fet fisk och tillskott med fiskoljor, hämmar inflammationer via olika mekanismer. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Atherosclerosis, som samlar forskning om åderförkalkning. Studien är i linje med tidigare forskning som avslöjar hur viktigt det är att få tillräckligt med omega-3 för att förebygga cirkulationssjukdomar, gikt och andra livsstilssjukdomar.

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggning

Covid-19: Brist på D-vitamin ökar risken för sjukhusinläggningCovid-19-pandemin fortsätter och vi hotas av B117 och nya mutationer. Vissa avvisar smitta, andra får milda infektioner och andra får livshotande komplikationer. Därför har ett antal internationella forskare försökt klargöra varför vi reagerar så annorlunda. Mycket tyder på att D-vitamin och en utbredd brist spelar en avgörande roll. För enligt en ny studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Endocrine i januari 2021, hänger låga nivåer av D-vitamin i blodet samman med en ökad risk för sjukhusinläggning. Forskarna bakom den nya studien pekar därför på tillskott med D-vitamin som en billig och snabb metod för att förbättra patienternas hälsa.

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avlider

Covid-19: Mer omega-3 i blodet minskar risken för att patienter avliderPatienter som har fler omega-3-fettsyror i blodet löper 75 procent lägre risk för att avlida till följd av infektion med covid-19. Detta framgår av en pilotstudie från Los Angeles. Forskarna tror att detta beror på omega-3-fettsyrornas antiinflammatoriska effekt och förmåga att reglera immunförsvaret, som är rubbat vid allvarliga fall av covid-19. Forskarna kommer också in på andra näringsämnen som har antiinflammatoriska effekter.

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelsevikt

Sambandet mellan gravida kvinnors selenintag och fostrets utveckling och födelseviktDet livsviktiga spårämnet selen ingår i ett antal proteiner och antioxidanter som har betydelse för en hälsosam graviditet. Enligt en ny norsk befolkningsstudie, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nutrients, tyder det på att brist på selen under graviditeten kan leda till tillväxthämning hos fostret och låg födelsevikt. Detta kan på sikt få konsekvenser för barnets tillväxt, kognitiva färdigheter och hälsa. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är så vanligt i Norge och resten av Europa.

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQ

Gravidas innehåll av D-vitamin i blodet hänger samman med barnets IQUnder graviditeten är fostret helt beroende av moderns D-vitaminstatus. Många känner redan till att D-vitamin har betydelse för utvecklingen av barnets ben. Men D-vitaminet har också betydelse för utvecklingen av barnets hjärna, kognitiva förmågor och intelligens. Därför bör gravida kvinnor ha optimala nivåer av D-vitamin i blodet. Detta framgår av en ny amerikansk studie som publicerats i tidskriften The American Journal of Nutrition. Samtidigt påpekar forskarna att D- vitaminbrist är vanligt, och att signifikant lägre nivåer påträffades i blodet hos mörkhyade gravida. Därför hoppas forskarna att deras studie kommer att bidra till ett större fokus på D-vitamintillskott till gravida.

Vegetarianer och veganer bör lägga fokus på B12-vitamin, D-vitamin, jod, järn och selen

Vegetarianer och veganer bör lägga fokus på B12-vitamin, D-vitamin, jod, järn och selenI västvärlden går fler och fler över till en växtbaserad kost, men det kan vara svårt att få tillräckligt med vissa livsviktiga näringsämnen. Enligt en ny tysk studie får de flesta vegetarianer och veganer tillräckligt med B12-vitamin om de tar tillskott. Det finns dock flera som lider brist på både jod och järn. Den växtbaserade kosten innehåller inte heller D-vitamin, och många lider brist på selen eftersom jorden är utarmad. Bristsjukdomar kommer dessutom ofta smygande, och därför kan det vara svårt att göra en koppling mellan brist och kost. Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar därför att vuxna och barn som är vegetarianer eller veganer tar nödvändiga tillskott.

Lider du också brist på B6-vitamin?

Lider du också brist på B6-vitamin?B6-vitamin har betydelse för energinivån, nervsystemet, humöret, immunförsvaret och hormonbalansen, samt många andra funktioner. B6-vitamin har alltså en avgörande betydelse för vår fysiska och mentala hälsa, men olika faktorer kan leda till brist. I det följande kan du därför läsa mer om B6-vitamin och vilka 11 tecken och symtom som brist kan orsaka.

Tips! Se även de relaterade artiklarna