Skip to main content

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmer

Högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmerHjärtflimmer, även känt som förmaksflimmer, är en utbredd hjärtsjukdom som är förbunden med olika symtom och en större risk för tidig död. Kost och livsstil har stor betydelse och det tyder nu på att större tillskott av D-vitamin under flera år minskar risken. Det tyder också på att de officiella rekommendationerna för D-vitamin är alldeles för låga om blodnivåerna ska optimeras. Detta framgår av en ny finsk studie publicerad i tidskriften American Heart Journal.

Läs mer om att högre doser av D-vitamin ökar risken för hjärtflimmer

 • Skapad

Antioxidanter skyddar mot flera diabetestyper

Antioxidanter skyddar mot flera diabetestyperDet är allmänt känt att antioxidanter som C- och E-vitamin har ett omvänt samband med typ 1-diabetes, som är en autoimmun sjukdom. I en ny svensk studie publicerad i tidskriften Nutrients har en grupp forskare funnit att E-vitamin dessutom har en skyddande effekt vid typ 1½-diabetes. Denna typ av diabetes är ett mellanting mellan typ 1- och typ 2-diabetes, eftersom sjukdomen kännetecknas av både autoimmuna reaktioner och insulinresistens. Samtidigt kommer forskarna in på vilka livsmedel som innehåller mycket E-vitamin och hur E-vitamin skyddar bukspottkörteln mot autoimmuna reaktioner och oxidativ stress.

Läs mer om att antioxidanter skyddar mot flera diabetestyper

 • Skapad

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkarUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för barnets tillväxt, utveckling och allmänna hälsa. Det tyder också på att brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för att pojkar utvecklar mer fettvävnad under de första levnadsåren och därför löper en större risk att bli överviktiga i barndomen och senare i livet. Detta framgår av en spansk befolkningsstudie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom övervikt och D-vitaminbrist är så utbrett bland den allmänna befolkningen är det särskilt viktigt att gravida kvinnor följer hälsomyndigheternas rekommendationer för D-vitamintillskott. Det finns heller ingen anledning att undvika solen, eftersom det är den bästa källan till D-vitamin på sommaren. Man måste bara se till att man inte bränner sig.

Läs mer om D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

 • Skapad

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsvikt

Tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsviktHjärtsvikt är en sjukdom med flera olika symtom och hög dödlighet eftersom hjärtats pumpfunktion är nedsatt. Hjärtsvikt kännetecknas också av kronisk inflammation, vilket försämrar prognosen. Men det tyder nu på att tillskott med fiskolja minskar kronisk inflammation. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Heart Failure Reviews. Sammantaget tyder detta på att en kost med mer omega-3-fettsyror från fisk och vissa växtkällor kan förbättra överlevnaden hos hjärtsviktspatienter.

Läs mer om tillskott med fiskolja som en ny strategi vid hjärtsvikt

 • Skapad

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskott

Låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskottHashimotos sjukdom är den vanligaste orsaken till låg ämnesomsättning, vilket orsakar extrem trötthet, viktökning och många andra symtom. Hashimotos sjukdom orsakas av autoimmuna reaktioner där antikroppar angriper sköldkörteln, och många under medicinsk behandling blir efter hand sämre och sämre. Ändå tyder det nu på att tillskott med selen kan reducera de autoimmuna reaktionerna och bildningen av antikropparna i fråga. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Medicine. Författarna kommer samtidigt in på vilken effekt selen har på själva ämnesomsättningen och som en antioxidant, som skyddar sköldkörteln mot oxidativ stress.

Läs mer om hur låg ämnesomsättning kan förbättras med selentillskott

 • Skapad

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistens

Mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistensDiabetes och förstadiet metabolt syndrom kännetecknas av insulinresistens och övervikt. Och det tyder nu på att ett större intag av magnesium och kalium minskar fettlagren. Detta framgår av en kinesiskt studie publicerad i tidskriften Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer samtidigt in på hur magnesium och kalium bidrar till att reglera blodsockret och andra metaboliska störningar i samband med diabetes och metabolt syndrom.

Läs mer om hur mer magnesium och kalium kan reducera fettlagren vid insulinresistens

 • Skapad

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalcium

Hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalciumRisken för hörselnedsättning ökar med åldern och kostens näringsämnen har stor betydelse. Det tyder också på att magnesium och kalcium i rätt mängd minskar risken för åldersrelaterad hörselnedsättning. Detta framgår av en befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Författarna går också närmare in på hur magnesium och kalcium förebygger nedsatt hörsel via olika mekanismer och interaktioner mellan de två mineralerna.

Läs mer om hur hörselnedsättning kan kopplas till brist på magnesium och kalcium

 • Skapad

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetes

Fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetesPrediabetes och följdsjukdomen diabetes sprider sig som en epidemi. Prediabetes, som många har utan att veta om det, kännetecknas bland annat av för höga kolesterol- och triglyceridvärden. Men det tyder nu på att tillskott med ganska höga doser av D-vitamin kan minska nivån av triglycerider i blodet, vilket är bra för cirkulationen. Detta framgår av en metaanalys som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Studien ligger i linje med tidigare studier som visar att D-vitamin har avgörande betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. Samtidigt är det ett faktum att runt hälften av jordens befolkning lider brist på det livsviktiga vitaminet och att behovet ökar med prediabetes och diabetes på grund av dåligt utnyttjande.

Läs mer om att fettbalansen kan förbättras med större D-vitamintillskott vid prediabetes

 • Skapad

Blodbrist kan relateras till magnesiumbrist

Blodbrist kan relateras till magnesiumbristBlodbrist är ett globalt och stigande problem som orsakar trötthet, hjärtklappning, nedsatt motståndskraft och många andra allvarliga symtom. Järnbrist är en känd orsak, och det tyder nu på att det också finns ett samband mellan magnesiumbrist och blodbrist, särskilt bland kvinnor och äldre. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Forskarna kommer närmare in på hur magnesium är viktigt för den allmänna hälsan och bildandet av blodkroppar. Det är samtidigt problematiskt att magnesiumbrist är så utbrett.

Läs mer om att blodbrist kan relateras till magnesiumbrist

 • Skapad

Idrottsprestationer och antioxidanter

Idrottsprestationer och antioxidanterVanlig idrott är hälsosamt, men hård träning och elitidrott kan orsaka fysiska skador, infektioner, kroniska inflammationer och allvarliga sjukdomar om oxidativ stress uppstår. Oxidativ stress är ett tillstånd där det, på grund av den ökade syreomsättningen, finns för många fria radikaler som skadar celler och vävnader. Oxidativ stress är också förbunden med nedsatt prestationsförmåga, dålig återhämtning och accelererade åldringsprocesser. Vårt enda skydd mot fria radikaler är olika antioxidanter, där C-vitamin, E-vitamin, selen, zink, Q10 samt omega-3-fettsyror och gurkmeja har den bästa förmågan att förebygga de skadliga konsekvenserna och främja återhämtning. Det kan även vara relevant med tillskott i rätt doser om du vill öka den fysiska och mentala prestationsförmågan. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i Nutrients.

Läs mer om idrottsprestationer och antioxidanter

 • Skapad

Njursten kan kopplas till selenbrist

Njursten kan kopplas till selenbristNjursten är ganska vanligt och mycket smärtsamt. Kosten har stor betydelse, och det tyder nu på att selen bidrar till att förebygga sjukdomen. Detta framgår av en större amerikansk befolkningsstudie som har publicerats i Nutrients. Samtidigt kommer författarna in på hur seleninnehållande proteiner och antioxidanter via olika mekanismer har en förebyggande effekt. Eftersom selenbrist också är ganska utbrett på grund av selenfattiga markförhållanden påpekar författarna att selentillskott kan vara nödvändigt i samband med förebyggande och reglering av njursten och andra patologiska förändringar.

Läs mer om att njursten är kopplat till selenbrist

 • Skapad

Flera B-vitaminer minskar risken för aggressiva hjärntumörer

Flera B-vitaminer minskar risken för aggressiva hjärntumörerDen vanligaste hjärntumören kallas glioblastom och växer mycket aggressivt. Eftersom behandlingarna inte fungerar särskilt bra, och eftersom de flesta dör inom några år, bör mer göras under själva förebyggandet, där kosten spelar stor roll. Det tyder också på att B1-vitamin, B2-vitamin, B3-vitamin och folsyra (B9-vitamin) är associerade med en minskad risk att utveckla glioblastom. Detta framgår av en kinesisk befolkningsstudie. Forskarna kommer också in på hur dessa B-vitaminer har betydelse för hjärnhälsan och cancerförebyggande. Dessutom ska man vara medveten om vad som hämmar kroppens upptag och utnyttjande av dessa B-vitaminer.

Läs mer om flera B-vitaminer som minskar risken för aggressiva hjärntumörer

 • Skapad

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreni

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreniUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för utvecklingen av fostrets skelett, hjärna och andra funktioner. Brist på D-vitamin under graviditeten kan därför få allvarliga konsekvenser för fostrets utveckling. Detta gäller även bildandet av neuroner i det dopaminproducerande området i hjärnan, vilket sannolikt kan leda till de störningar i dopaminbalansen som uppstår hos unga och vuxna med schizofreni. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurochemistry. Studien ligger i linje med en tidigare översiktsartikel som visar att tidiga stadier av psykotiska sjukdomar som schizofreni är förknippade med stora brister på D-vitamin och folsyra. Det betyder därför att D-vitamin och andra näringsämnen är av avgörande betydelse för hjärnans hälsa under hela livet och inte minst under graviditeten.

Läs mer om att D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreni

 • Skapad

Övervikt och metabolt syndrom hänger samman med B-vitaminbrist

Övervikt och metabolt syndrom hänger samman med B-vitaminbristMetabolt syndrom, ett förstadium till diabetes, sprider sig som en epidemi. Tillståndet kännetecknas av övervikt, högt blodtryck och högt kolesterol på grund av en störd sockeromsättning. Kosten har stor betydelse, och man har nu funnit ett direkt samband mellan intaget och nivån av B6-vitamin, folsyra (B9-vitamin) och B12-vitamin i serum. Detta framgår av en större amerikansk befolkningsstudie, publicerad i den medicinska tidskriften Jama Network Open. Författarna kommer också in på hur dessa B-vitaminer bidrar till att förbättra sockermetabolismen och förebygga metabolt syndrom.

Läs mer om att övervikt och metabolt syndrom hänger samman med B-vitaminbrist

 • Skapad

Mer magnesium håller hjärnan i trim och förebygger demens

Mer magnesium håller hjärnan i trim och förebygger demensI takt med att det blir fler och fler äldre är det också fler som drabbas av demens och dör till följd av det. Men om man intar mer magnesium genom kosten än de officiella rekommendationerna tyder det på att hjärnan hålls mer intakt och att det förebygger demens. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften European Journal of Nutrition. Samtidigt är det problematiskt att många äldre äter lite eller tar olika typer av läkemedel som hämmar kroppens upptag och utnyttjande av magnesium. Så vilken effekt har egentligen magnesium på hjärnan och nervsystemets funktioner? Och hur mycket magnesium har vi behov av om hjärnan ska hållas i trim hela livet?

Läs mer om att mer magnesium håller hjärnan i trim och förebygger demens

 • Skapad

Brist på solskensvitamin förkortar livet

Brist på solskensvitamin förkortar livetDet är hälsosamt och livsförlängande att njuta av sommarsolen, som är den bästa källan till D-vitamin – så länge man inte bränner sig. Detta eftersom brist på D-vitamin i blodet är kopplat till tidig dödlighet, särskilt till följd av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och luftvägssjukdomar. Detta framgår av en stor befolkningsstudie från University of South Australia. Ämnet är särskilt aktuellt, eftersom solskräck, modern livsstil, övervikt, mörk hudfärg och de mörka vintermånaderna bidrar till att D-vitaminbrist har blivit en världsomspännande epidemi. Eftersom de officiella rekommendationerna för D-vitamin dessutom är ganska låga bör man i högre grad sikta på en optimal nivå i blodet, så att det livsviktiga vitaminet kan reglera en lång rad genaktiviteter och andra funktioner i kroppens celler.

Läs mer om brist på solskensvitamin förkortar livslängden

 • Skapad

C-vitamin, Q10 och selen förlänger telomererna

C-vitamin, Q10 och selen förlänger telomerernaI slutet av våra cellers DNA-strängar finns det några skyddande telomerer. Dessa kan jämföras med ett klippkort eftersom de har betydelse för hur många gånger friska celler kan dela sig. Ju längre telomererna är, desto långsammare åldras cellerna. Kosten har stor betydelse, och enligt en större befolkningsstudie verkar det som att det dagliga intaget av C-vitamin har ett direkt samband med telomerernas längd. Detta samband gäller även i förhållande till Q10 och selen, enligt en tidigare svensk studie. Forskarna bakom de två studierna kommer närmare in på hur C-vitamin, Q10 och selen fungerar som unika antioxidanter som skyddar telomererna och cellerna mot skador orsakade av oxidativ stress.

Läs mer om att C-vitamin, Q10 och selen förlänger telomererna

 • Skapad

Mobiltelefoner och skärmar kan orsaka Alzheimers och oxidativ stress

Mobiltelefoner och skärmar kan orsaka Alzheimers och oxidativ stressVi påverkas alla av elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, skärmar, elförsörjning och andra elektriska system i vardagen. Hjärnans neuroner är särskilt sårbara, i synnerhet eftersom elektromagnetisk strålning kan öka neuronernas upptag av kalciumjoner, så att de blir överaktiva och i värsta fall förstörs. En studie publicerad i News Medical Life Sciences avslöjar alltså att för mycket kalcium i hjärnan ökar risken för Alzheimers sjukdom och digital demens hos unga. Den ökade elektromagnetiska strålningen påverkar även kroppen med fria radikaler, som kan orsaka oxidativ stress och cellskador eftersom kroppens försvarssystem med olika antioxidanter inte hänger med. Detta framgår av en artikel publicerad i tidskriften The Journal of Microscopy & Ultrastructure, som också beskriver hur elektromagnetisk strålning kan orsaka stress, huvudvärk, trötthet, ångest och andra symtom.

Läs mer om hur mobiltelefoner och skärmar kan orsaka Alzheimers och oxidativ stress

 • Skapad

Selen motverkar Alzheimers

- via flera mekanismer

Selen motverkar AlzheimersDet tyder på att det finns ett samband mellan åldrandeprocesser, Alzheimers sjukdom och utbredd selenbrist. I en ny studie, publicerad i Antioxidants, har forskarna nu avslöjat hur olika seleninnehållande proteiner på flera fronter kan motverka de patologiska processer i hjärnan som orsakar Alzheimers sjukdom. Forskarna ser därför en ny potential i behandlingen av Alzheimers sjukdom, som är en av de största sjukdomsbördorna och dödsorsakerna hos äldre. Dessutom spelar selen en stor roll i förebyggandet av själva sjukdomen. Detta är mycket viktigt eftersom det också är svårt att diagnostisera Alzheimers sjukdom i tidiga skeden.

Läs mer om att selen motverkar Alzheimers via flera mekanismer

 • Skapad

Hjärnan kan boostas med särskilda omega-3-fettsyror

Hjärnan kan boostas med särskilda omega-3-fettsyrorDet är allmänt känt att fet fisk och fiskoljor, som innehåller omega-3-fettsyrorna EPA och DHA, är bra för hjärnhälsan. Som något relativt nytt har forskare från Singapore nu upptäckt att ytterligare en omega-3-fettsyra har en särskilt stor betydelse för hjärncellerna som är omgivna av skyddande myelinskidor. Enligt forskarna kan upptäckten bidra till att minska åldringsprocesser i hjärnan och leda till nya terapier vid behandling av neurologiska sjukdomar som multipel skleros, som kännetecknas av en minskad myelinbildning. Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Investigation.

Läs mer om hur hjärnan kan boostas med särskilda omega-3-fettsyror

 • Skapad

Magnesium kan förebygga och lindra depression

Magnesium kan förebygga och lindra depressionDepression är en av de största sjukdomsbördorna i hela världen. Även om det kan finnas flera orsaker till depression föreslås det nu att en hög nivå av magnesium i serum är förbunden med färre depressiva symtom. Detta framgår av en studie från Taiwan som har publicerats i tidskriften Nutrients. Forskarna kommer dessutom in på hur magnesium via flera enzymprocesser stöder nervsystemet, hormonsystemet och särskilda receptorer i hjärnan, som spelar en grundläggande roll i utvecklingen av depression. Det är samtidigt problematiskt att stress, den västerländska raffinerade kosten och flera läkemedelstyper ofta resulterar i magnesiumbrist. För detta motverkar även utnyttjandet av D-vitamin som också är viktigt för humöret.

Läs mer om hur magnesium kan förebygga och lindra depression

 • Skapad