Lider du också brist på järn

- eller får du i dig för mycket?

Lider du också brist på järnÖver hela världen är järnbrist den vanligaste näringsbristen och den vanligaste orsaken till anemi (blodbrist). Järnbrist kan orsaka trötthet, yrsel, blekhet, minskad motståndskraft, håravfall och många andra symtom. Barn kan drabbas av nedsatt tillväxt och inlärningssvårigheter. Kraftig menstruation, graviditet, vegetarisk kost, C-vitaminbrist, syraneutraliserande läkemedel, inflammatoriska tarmsjukdomar och celiaki kan orsaka järnbrist. Däremot kan för mycket järn katalysera bildningen av farliga fria radikaler som angriper våra celler. Därför bör vi inte heller få för mycket järn. I det följande kan du läsa mer om järn och hur mycket det betyder för hälsan.

Depression, demens och Alzheimers hänger samman med oxidativ stress i hjärnan

- och antioxidanter som selen, Q10 och melatonin spelar en roll vid förebyggande och behandling

Depression, demens och Alzheimers hänger samman med oxidativ stress i hjärnanDet finns också ett samband mellan depression, övervikt och Alzheimers sjukdom. Samtidigt tyder det på att kronisk stress bidrar till oxidativ stress och skador på hjärnceller. I en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Antioxidants tittar forskarna närmare på konsekvenserna av oxidativ stress i hjärnan. Forskarna tittar också närmare på hur antioxidanter kan användas vid förebyggande och behandling av Alzheimers sjukdom, och hur de mest lovande resultaten har setts med selen, Q10, melatonin, E-vitamin, gurkmeja och polyfenoler. I samband med depression har den största potentialen observerats med selen, zink, vitamin E, gurkmeja och saffran.

Utbredd bröstcancer och brist på D-vitamin

Utbredd bröstcancer och brist på D-vitaminVi bildar i första hand D-vitamin från sommarsolen, och tidigare befolkningsstudier har indikerat att D-vitamin kan ha en skyddande effekt på utvecklingen av bröstcancer. En grupp danska forskare har nu undersökt sambandet närmare och funnit att kvinnor över 50 år som vistas mycket utomhus, framför allt mellan kl. 10-15, löper en lägre risk för att utveckla bröstcancer. Denna kunskap är viktig eftersom bröstcancer tar flera år att utveckla sig. Det visar sig dessutom att D-vitamin har flera cancerförebyggande effekter, och därför måste vi se till att få tillräckligt hela livet.

Hjärtsvikt, förmaksflimmer och komplikationer vid typ 2-diabetes är relaterade till magnesiumbrist

Hjärtsvikt, förmaksflimmer och komplikationer vid typ 2-diabetes är relaterade till magnesiumbristKronisk hjärtsvikt är ett kliniskt syndrom där hjärtats pumpförmåga är nedsatt, och tillståndet är ofta livshotande. I en ny studie publicerad i tidskriften Journal of The American Heart Association tittar forskare närmare på hur tillskott med magnesium kan förbättra hjärtats pumpförmåga och därmed utgöra en ny potential vid behandling av hjärtsvikt. Studien ligger i linje med en annan ny studie publicerad i tidskriften Diabetes Care, som handlar om hur brist på magnesium är förknippat med hjärtsvikt, förmaksflimmer och andra komplikationer vid typ 2-diabetes.

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienter

D-vitamintillskott minskar behovet av opioider hos palliativa cancerpatienterCancerpatienter upplever ofta svår smärta efter hand som sjukdomen utvecklas. Den palliativa behandlingen syftar till att lindra denna smärta och användningen av opioider som morfin är vanlig. Ändå visar det sig nu att patienter med terminal cancer som får starkare tillskott med D-vitamin får sitt behov av smärtbehandling minskat och känner sig mindre trötta. Detta framgår av en ny studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer. Samtidigt är det ett faktum att brist på D-vitamin är vanligare bland cancerpatienter och att det kan medföra en förkortad livslängd.

Omega-3-fettsyror och antioxidanter skyddar hjärnan vid sporter som präglas av frekventa huvudskador

Omega-3-fettsyror och antioxidanter skyddar hjärnan vid sporter som präglas av frekventa huvudskadorKontaktsporter som fotboll och boxning är ofta förbundna med huvudkollisioner eller slag som kan orsaka fysiska trauman och bestående men. Enligt en ny studie publicerad i tidskriften Journal of the International Society of Sports Nutrition verkar det som om starka tillskott med omega-3-fettsyror kan skydda fotbollsspelare mot skador orsakade av huvudtrauma. Det har till och med visat sig ge en positiv effekt på cirkulation och leder. Överdriven träning och elitsport kan dessutom öka risken för oxidativ stress, vilket är förbundet med akuta skador, inflammationer och efterföljande utveckling av neurologiska sjukdomar. Därför bör man också vara välförsedd med antioxidanter som A-, C- och E-vitamin samt selen och zink om man utövar idrott på hög nivå.

Barn som äter huvudmåltider och mer frukt och grönsaker har bättre mental hälsa

Barn som äter huvudmåltider och mer frukt och grönsaker har bättre mental hälsaHuvudmåltider är avgörande för ett stabilt blodsocker, så att man kan följa med i skolan. Grönsaker och frukt innehåller C-vitamin, folsyra, magnesium och många andra nyttiga näringsämnen. Enligt en ny brittisk studie har barn som äter frukost och lunch samt mer frukt och grönsaker bättre mental hälsa på flera parametrar. Samtidigt är det ett faktum att många barn vantrivs och att brist på näringsämnen kan utlösa eller förvärra problemet. Därför efterlyser forskare en bättre hälsopolitik på hemmafronten och i skolorna, som säkerställer att barnen får en hälsosam kost eftersom det kan optimera deras mentala välbefinnande och lärandepotential.

Brist på selen och zink ökar risken för covid-19-infektioner, komplikationer och dödsfall

Brist på selen och zink ökar risken för covid-19-infektioner, komplikationer och dödsfallDet ligger mest fokus på D-vitaminbrist i samband med covid-10 och andra säsongsbetonade virusinfektioner. Samtidigt visar data att selen- och zinkbrist ytterligare ökar risken för infektion, komplicerade fall och dödsfall. Särskilt bland patienter som redan lider av kroniska sjukdomar. Detta framgår av en ny belgisk studie. Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med selen och zink kan bidra till en bättre behandling. Samtidigt är det problematiskt att brist på selen och zink är så vanligt, eftersom det går ut över folkhälsan på flera fronter. För även om man äter nyttigt är det nästan omöjligt att få i sig tillräckligt med selen i Europa på grund av utarmad jord. Det är också många som drabbas av zinkbrist på grund av ensidig kost, åldringsprocesser, kroniska sjukdomar och andra orsaker. Därför bör det på det stora hela läggas mer fokus på att få i sig tillräckligt med selen och zink, vilket också innefattar förebyggande av virusinfektioner och många andra bristtillstånd.

Magnesiumtillskott kan förebygga havandeskapsförgiftning och livshotande eklampsi

Magnesiumtillskott kan förebygga havandeskapsförgiftning och livshotande eklampsiHavandeskapsförgiftning, även kallat preeklampsi, är ett förstadium till eklampsi, där anfallen kan vara livshotande för den gravida kvinnan och fostret. Enligt en ny översiktsartikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cureus har man tittat närmare på injektion med magnesiumsulfat som ett led i behandlingen av havandeskapsförgiftning och eklampsi. Denna behandling har även introducerats i Sverige. Det är på det hela taget viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium under graviditeten om man vill förebygga havandeskapsförgiftning.

Q10:s roll för hälsa och sjukdom

Q10:s roll för hälsa och sjukdomQ10 är ett unikt ämne som ingår i cellernas energiomsättning, och det är en viktig antioxidant. Vi bildar själv den största mängden, men denna sjunker med åldern och gör oss mer sårbara. Kolesterolsänkande läkemedel och vissa sjukdomar är dessutom förbundna med en lägre egenproduktion. I en ny översiktsartikel har nu en grupp forskare granskat flera hundra Q10-studier som publicerades mellan 2010–2020. Forskarna drar slutsatsen att Q10 är särskilt viktigt för hjärtat, cirkulationen, fertiliteten, muskler, ögon/syn och åldrandeprocesser. Det föreligger också ett samband med migrän, kroniskt trötthetssyndrom och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 kan det vara värt att välja tillskott i läkemedelskvalitet.

D-vitamin som livsviktigt vapen i kampen mot covid-19 och andra virusinfektioner

D-vitamin som livsviktigt vapen i kampen mot covid-19 och andra virusinfektionerD-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvaret. Men brist blir allt vanligare under de mörka månaderna. Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar därför att alla tar tillskott under vinterhalvåret, och att sårbara grupper tar starkare tillskott hela året. Men många har ingen aning, vilket bidrar till nya vågor av covid-19 och andra virus. Det finns också en risk för att infektionerna blir komplicerade och livshotande. Detta framgår av en lång rad studier som har publicerats under de senaste 18 månaderna. Åtskilliga forskare påpekar därför att det krävs omedelbara åtgärder vad gäller befolkningens optimering av D-vitamin i kampen mot covid-19 och andra virus, eftersom vacciner endast har en begränsad effekt. Hur mycket D-vitamin behöver vi egentligen?

Infektion med covid-19 börjar vanligtvis när viruset infekterar celler i näsan och sprider sig till de nedre luftvägarna. De flesta är dock i stånd att avvisa smitta, eller så får de en mild till måttlig infektion. Men om immunförsvaret är rubbat kan det i svåra fall uppstå akut andningssvikt, även kallat ARDS (acute respiratory distress syndrome). En viktig orsak är cytokinstorm och hyperinflammation i lungornas epitelceller. Det kan också uppstå cytokinstorm och hyperinflammation i blodkärlens epitelceller och i andra organ, vilket kan leda till cirkulationssvikt och att patienten avlider. Det är alltså immunförsvarets kapacitet som är avgörande för hur vi tacklar infektion. Och immunförsvaret kan inte fungera normalt om det lider brist på näringsämnen som D-vitamin.

 • Coronavirus är en grupp virus som kan orsaka sjukdom hos djur och människor.
 • Coronavirus kan bland annat orsaka förkylning, SARS (2002), MERS (2012) och covid-19.
 • Coronavirus tillhör de så kallade RNA-virusen, som är bra på att mutera så att det hela tiden kommer nya varianter.

D-vitaminets betydelse för immunförsvaret

D-vitamin har en avgörande betydelse för immunförsvarets aktiviteter och kommunikation på flera fronter. I luftvägarna finns det särskilt många vita blodkroppar, makrofager, och dessa första stormtrupper, som dödar de flesta luftburna bakterier utan att vi märker något, är beroende av D-vitamin. Processen stöds av några antibiotiska peptider i luftvägarna, som också kräver D-vitamin. Dessutom är immunförsvarets specialtrupper i blodomloppet, T-cellerna, beroende av D-vitamin när de ska dela sig explosivt och bilda en armé av målriktade T-celler som angriper virus och etablerar den effektivaste immuniteten. B-celler som producerar antikroppar behöver också D-vitamin.
Så om vi lider brist på D-vitamin fungerar flera delar av immunförsvaret så dåligt att vi lätt blir smittade. Det kan också uppstå brist i kommunikationen och produktionen av proinflammatoriska cytokiner, så att immunförsvaret initierar hyperinflammation, vilket gör infektioner komplicerade och i värsta fall livshotande. Enligt en studie publicerad i tidskriften Journal of Medical Virology, har man exempelvis funnit att lägre nivåer av D-vitamin i blodet hänger samman med höga nivåer av proinflammatoriska cytokiner hos inlagda covid-19-patienter.

 • Man märker knappt när lagret av D-vitamin är i botten, men det gör immunförsvaret.
 • Brist på D-vitamin ger upphov till ett svagt och rubbat immunförsvar, vilket ökar risken för infektioner och sekundära komplikationer.

 Stor israelisk befolkningsstudie avslöjar brister bland utsatta grupper

Redan 2020 avslöjade en stor israelisk befolkningsstudie på mer än 4,6 miljoner invånare att brist på sol och D-vitamin ökar risken för infektion med covid-19 och nya vågor under vintermånaderna. Forskarna påvisade varför äldre, mörkhyade, kroniskt sjuka och överviktiga är mest utsatta. Forskarna hänvisar också till att vissa etniska befolkningsgrupper är mer sårbara, eftersom de får mycket mindre solljus på huden. Detta gäller särskilt ortodoxa manliga judar med helskägg, rock och hatt, samt kvinnliga muslimer med täckande klädsel. Samtidigt minskar munskydden hudens solexponering ytterligare. Därför rekommenderar de israeliska forskarna effektiva tillskott med D-vitamin under vintermånaderna, eller under hela året till sårbara och grupper med täckande klädsel.

Mycket större risk för covid-19-infektioner och dödsfall i länder med sparsam sol

Forskare från Northwestern University, Illinois, i USA har samlat in och analyserat data från sjukhus och kliniker i USA, Tyskland, Italien, Iran, Sydkorea, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Kina. Forskarna fann att det fanns många fler patienter som avled av covid-19 i länder som Spanien, Italien och Storbritannien, där brist på D-vitamin är vanligare.
Forskarna fann också att patienter med allvarlig brist på D-vitamin löpte dubbelt så stor risk att drabbas för allvarliga komplikationer och avlida av sjukdomen.
Det räcker alltså inte med att titta på hygien, bostadsförhållanden, kvaliteten på hälsosystemen, åldersfördelning och kost. Man bör även titta närmare på blodets innehåll av D-vitamin, vilket varierar beroende på breddgrader, livsstil och andra faktorer.

Data från flera observationsstudier visar att blodets nivå av D-vitamin är omvänt proportionell med infektionsrisken/svårighetsgraden av covid-19.

Brist på D-vitamin och kroniska sjukdomar ökar risken för sjukhusinläggning

På ett sjukhus i Armeniens huvudstad Jerevan mätte forskarna under en period på fyra veckor blodets nivå av D-vitamin hos 330 sjukhusinlagda patienter på grund av komplicerade covid-19-infektioner. Forskarna fann att de inlagda patienterna hade alarmerande låga nivåer av D-vitamin, och att brist i allmänhet var utbrett bland den armeniska befolkningen. Dessutom led de inlagda covid-19-patienterna ofta av högt blodtryck, diabetes, rökningsrelaterade komplikationer och lungsjukdomar. Forskarna fann också att äldre och patienter med högt BMI hade längre sjukhusvistelser och krävde en mer intensiv behandling. Totalt 24 av de 330 patienterna avled.
De låga nivåerna av D-vitamin hos de inlagda covid-19-patienterna visar därför att det har en allvarlig negativ effekt på deras immunförsvar och förmåga att hantera virusinfektioner.

Totalt 82 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin

Forskare från Kantabriens universitet i Spanien har jämfört blodets nivå av D-vitamin hos 216 inlagda covid-19-patienter med en frisk kontrollgrupp. Forskarna tittade också närmare på huruvida blodets nivå av D-vitamin hängde samman med svårighetsgraden och risken för att avlida av covid-19. Det visade sig att 82,2 procent av de inlagda patienterna led brist på D-vitamin. I kontrollgruppen var det 47 procent, så brist på D-vitamin är mycket utbrett.
I enlighet med studien rekommenderar forskarna därför mer fokus på D-vitamin till hela befolkningen, och särskilt att högriskgrupper som äldre, vårdhemsboende och kroniskt sjuka får tillskott med D-vitamin. Detta gäller också covid-19-patienter, där man har konstaterat en brist.

Brist på D-vitamin hänger samman med allvarliga komplikationer och risk för dödsfall

Enligt en retrospektiv studie av äldre covid-19-patienter hänger brist på D-vitamin samman med svåra lungsymtom, längre sjukdomsförlopp och större risk för dödsfall. Samtidigt är det problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt vanligt bland äldre, vårdhemsboende och andra sårbara grupper. En rad forskare och läkare rekommenderar därför att regeringar runt om i världen tillför tillskott med D-vitamin i sina kampanjer som en nödvändig strategi i kampen mot covid-19 och mutationer.
Studien är i linje med en fransk metaanalys som har avslöjat att äldres brist på D-vitamin ökar risken för smitta, och att infektionerna blir komplicerade och livshotande.

 • Totalt 80 procent av de inlagda covid-19-patienterna lider brist på D-vitamin.
 • Risken att avlida i covid-19 är dubbelt så stor om man lider allvarlig brist på D-vitamin.
 • Det är problematiskt att D-vitaminbrist är särskilt utbrett bland äldre, mörkhyade, kroniskt sjuka, överviktiga, vårdhemsboende och andra sårbara grupper.

D-vitamintillskott till covid-19-patienter minskar intensivvårdsinläggningar och dödsfall

Behandling med högre doser av D-vitamin till inlagda covid-19-patienter kan rädda liv. Detta framgår av en randomiserad, klinisk pilotstudie som genomfördes i Spanien vid universitetssjukhuset i Córdoba. Totalt 76 inlagda covid-19-patienter fick antingen standardbehandling eller starkare tillskott med D-vitamin tillsammans med standardbehandlingen. Forskarna gav patienterna D-vitamin i form av kalciferol (25-hydroxivitamin D3), som går lättare och snabbare att utnyttja.
Det visade sig att det bara var 2 procent av patienterna i D-vitamingruppen som krävde behandling på intensivvårdsavdelning, medan det var hela 50 procent av de patienter som inte fick D-vitamin. Det var ingen i D-vitamingruppen som avled, och alla skrevs ut utan komplikationer.

En hög nivå av D-vitamin i blodet skyddar mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner

Blodets nivå av D-vitamin bör vara högre än de officiella gränsvärdena om det ska skydda mot covid-19 och andra luftvägsinfektioner. Detta gäller särskilt för människor med mörk hy. Studiens ledare, PhD-forskaren David Meltzer ansluten till University of Chicago Medical Center, blev inspirerad av en tidigare studie från början av 2020. Här fann man att de deltagare som led brist på D-vitamin och därefter fick tillskott med D-vitamin, uppnådde en mycket lägre andel luftvägsinfektioner jämfört med de deltagare som inte fick D-vitamin.

 • Blodets innehåll av D-vitamin delas in i vanlig brist (under 30 nmol/l), otillräckligt innehåll (30–50 nmol/l) och tillräckligt innehåll (över 50 nmol/l).
 • Enligt flera ledande forskare ligger den optimala nivån på mellan 75–100 nmol/l.

 Det schweiziska livsmedelsverket och en expertpanel kräver omedelbara åtgärder

En expertpanel av läkare och professorer har i samarbete med det schweiziska livsmedelsverket granskat de vetenskapliga bevisen gällande näringsämnenas betydelse för ett välfungerande immunförsvar med särskild fokus på virusinfektioner på grund av covid-19-pandemin. I vitboken påpekar expertpanelen att det förekommer en utbredd brist på D-vitamin. Och det hänvisas till över 1 500 publicerade artiklar som handlar om D-vitaminets roll för immunförsvaret. Baserat på den omfattande forskningen rekommenderar expertpanelen ett dagligt D-vitamintillskott på 50 mikrogram, vilket är mycket högre än de officiella rekommendationerna.
Expertpanelen påpekar vidare att det förekommer utbredda brister på C-vitamin, selen, zink och omega-3-fettsyror, vilket bidrar till nya vågor och komplicerade infektioner. Det är nu över ett år sen det schweiziska livsmedelsverket och expertpanelen bakom vitboken efterlyste omedelbara åtgärder på internationell nivå. Men detta har ännu inte skett.

Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar tillskott med D-vitamin, men många känner inte till det

Den danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vinterhalvåret och tillskott hela året om man inte får tillräckligt med sol. Barn under fyra år och sårbara grupper bör också ta tillskott hela året. Men många känner inte till det, och tillskott med D-vitamin implementeras inte heller systematiskt på samma sätt som receptbelagda läkemedel.

 • Ett blodprov kan avslöja om blodets nivå av D-vitamin är optimal.
 • Man ska också komma ihåg att blodets nivå av D-vitamin vanligtvis sjunker under vintermånaderna om man inte tar tillskott.

Det verkliga behovet av D-vitamin, övre gräns och kvalitet på tillskott

Det verkliga behovet av D-vitamin beror på många faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin enligt följande:

 • 25 mikrogram till spädbarn från 0–6 månader.
 • 50 mikrogram till barn från 6 månader till 10 år.
 • 100 mikrogram till barn över 11 år samt vuxna, inklusive gravida och ammande.

Den övre gränsen är inte högre än att de flesta med vit hy kan bilda det i lätt klädsel en sommardag när solen skiner.
På marknaden finns det starka D-vitamintillskott med 20–100 mikrogram. Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja. Man bör också kontrollera hur mycket D-vitamin man får i sig totalt, om man tar flera tillskott.

Optimalt utnyttjande av D-vitamin kräver magnesium

När vi bildar D-vitamin i huden från solens UVB-strålar är det i form av kolekalciferol, som också finns i tillskott. Men denna form har ännu ingen biologisk aktivitet, och den omvandlas först i levern till 25-hydroxyvitamin D3, som också är den form som mäts i blodet. När D-vitaminet ska användas till immunförsvaret och dess många andra funktioner omvandlas det i njurarna, de vita blodkropparna och andra celler till den aktiva formen 1,25-dihydroxikolekalciferol D3. Studier visar att det krävs magnesiuminnehållande enzymer när D-vitamin via de två stegen ska omvandlas till den aktiva formen i kroppens celler.
Det innebär därför att brist på magnesium minskar aktiveringen av D-vitamin och de många processer som vitaminet ingår i. Brist på D-vitamin och/eller magnesium har bland annat rapporterats vid cirkulationssjukdomar och metaboliskt syndrom, vilket också gör patienterna mer sårbara för infektioner med covid-19 och andra virus.

Källa till D-vitamin Beteckning för D-vitamin och enzymaktivitet
Huden Kolekalciferol
D3-vitamin
Bildas utifrån kolesterolformen 7-dihydroxikolesterol och solens UVB-strålning.
Tillskott Kolekalciferol
D3-vitamin
Levern Kalcidiol/kalcifediol
25-hydroxivitamin D3, som mäts i blodet.
Bildas med hjälp av enzymet CYP2R1
(kräver magnesium).
Njurarna, immunförsvaret
och andra ställen
Kalcitriol (biologiskt aktiv)
1,25-dihydroxikolekalciferol D3.
Bildas med hjälp av enzymet CYP27B1
(kräver magnesium).

Referenser

Nihayet Bayraktar et al. Analysis of serum cytokine and protective vitamin D-levels in severe cases of COVID-19. Journal of Medical Virology 2021

Ariel Israel, Assi Circurel et al. The link between vitamin D deficiency and COVID-19 in a large population. Department of Research and Data, Division of Planning and Strategy. September 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine. February 2021

José L Hernandez et al. Vitamin D Status in Hospitalized Patients with SARS-CoV2- Infection. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. October 2020

Cutolo M et al. Vitamin D and Lung Outcomes in Elderly COVID-19 Patients. Nutrients. February 2021

Moustapha Dramé et al. Relation between Vitamin D and COVID-19 in Aged People: A Systematic Review. Nutrients. April 2021

Marta Entrenas Castillo et al. Effect of calciferol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study. The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. October 2020

David O. Meltzer et al. Association of Vitamin D Levels, Race/Ethnicity, and Clinical Characteristics With COVID-19 Test Results. JAMA Network Open. March 2021

Nikki Hancocks. Diet and supplements: Swiss panel publishes COVID-19 recommendations. NUTRAingredients.com October 2020

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopathic Association. 2018

GO GOOGLE

Sök mer info onlineSök mer info online

Klicka här för att söka
mer info om vitamin D

Sömnapné är kopplat till magnesiumbrist

Sömnapné är kopplat till magnesiumbristSömnapné påverkar andningen under sömnen och försämrar patientens livskvalitet och hälsa. Det tyder dessutom på att magnesiumbrist är vanligt bland patienter med sömnapné, vilket ytterligare ökar risken för systemisk inflammation, hjärt-kärlsjukdomar och metaboliska sjukdomar. Detta framgår av en ny metaanalys från Charles Sturt University i Australien, där forskarna för första gången klargör sambandet och varför patienter med sömnapné kan behöva extra magnesium.

K-vitamin minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar

- som fortfarande är den största dödsorsaken

K-vitamin minskar risken för hjärt-kärlsjukdomarKostens innehåll av K1- och K2-vitamin minskar risken för åderförkalkning och hjärt- och kärlsjukdomar via flera mekanismer. Men det har gjorts relativt få studier som visar på sambandet. I en dansk studie, publicerad i Journal of the American Heart Association, har forskarna därför tittat närmare på hur kostens innehåll av de två K-vitaminerna hänger samman med sjukhusinläggningar på grund av åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar. Men hur motverkar K-vitamin åderförkalkning, och hur mycket behöver vi egentligen?

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och Alzheimers

Tillskott med B-vitaminer skyddar äldre mot demens och AlzheimersVi får fler äldre människor i världen och alltfler drabbas av Alzheimers, som är den vanligaste orsaken till demens. Därför bör det läggas mer fokus på detta växande hälsoproblem som har enorma mänskliga och ekonomiska kostnader. Enligt en ny metaanalys verkar det som om tillskott med B-vitaminer kan förebygga och fördröja lätt kognitivt förfall hos äldre, vilket kan vara tidiga tecken på Alzheimers. Det är till och med en billig behandling med stor potential för framtiden.

Selenbrist i samband med kost, covid-19-infektion, allvarlig sjukdom och graviditet ökar risken för autoimmuna sjukdomar, långsam läkning, livshotande komplikationer och missfall

Selenbrist i samband med kost, covid-19-infektion, allvarlig sjukdom och graviditet ökar risken för autoimmuna sjukdomar, långsam läkning, livshotande komplikationer och missfallSpårämnet selen har många livsviktiga funktioner, men det antas att ungefär en miljard människor får i sig för lite selen genom kosten. Särskilt på grund av utarmad jord. Det visar sig också att selennivån i blodet sjunker drastiskt vid covid-19-infektioner, allvarliga sjukdomar och graviditet på grund av ett ökat behov. Allt som allt ökar selenbrist risken för att utveckla komplicerade covid-19-infektioner, autoimmuna sjukdomar som ledgikt och ämnesomsättningssjukdomen Hashimotos, samt för tidig födsel och missfall. Å andra sidan kan tillskott med selen, som optimerar blodnivån, vara relevant som ett led i behandling och förebyggande av många vanliga sjukdomar. Detta framgår av en större artikel som har publicerats i tidskriften International Journal of Medical Sciences.

D-vitaminbrist är involverat i covid-19-infektioner, ledgikt, diabetes och andra inflammatoriska sjukdomar

D-vitaminbrist är involverat i covid-19-infektioner, ledgikt, diabetes och andra inflammatoriska sjukdomarD-vitamin har avgörande betydelse för immunförsvaret. Vi kan därför förvänta oss nya vågor av covid-19 och andra virusinfektioner under vintern, eftersom bristerna blir vanligare och vacciner har begränsad effekt. D-vitamin motverkar även hyperinflammation, som gör virusinfektioner farliga. Dessutom motverkar D-vitamin de kroniska inflammationer som uppstår vid ledgikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar. Flera studier har efterhand avslöjat ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin i blodet och dessa sjukdomar. I en ny metaanalys publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular and Cellular Biochemistry tittar forskarna närmare på vetenskapliga data om riskfaktorerna vid brist på D-vitamin och fördelarna med att ta tillskott i samband med covid-19, ledgikt och andra inflammatoriska sjukdomar.

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancerceller

- och utgör en ny potential i förebyggande och behandling

Omega-3-fettsyran DHA är giftig för cancercellerDet är allmänt känt att omega-3-fettsyrorna ingår i många livsviktiga funktioner. Omega-3-fettsyran DHA kan till och med få cancerceller att förgifta sig själva, eftersom de inte kan lagra fettsyran ordentligt. Detta framgår av en ny belgisk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism, där författarna klargör mekanismerna närmare. Samtidigt påpekar författarna att tillskott med omega-3-fettsyror kan vara relevant vid cancerbehandling, eftersom det genomsnittliga intaget genom kosten är alldeles för lågt och för att det föreligger en risk att utveckla resistens mot läkemedel. Den nya studien kastar nytt ljus över omega-3-fettsyrornas cancerhämmande effekter.

Ny analys av historisk studie indikerar ett större behov av C-vitamin

Ny analys av historisk studie indikerar ett större behov av C-vitaminUnder andra världskriget var livsmedelsförsörjningen otillräcklig, och i Storbritannien ville man veta hur lite C-vitamin vi behöver för att förebygga den dödliga sjukdomen skörbjugg. Därför utfördes en drastisk studie, som senare bildade grunden för de nuvarande rekommendationerna för C-vitamin. Men nu har en granskning av den gamla studien avslöjat att det verkliga behovet av C-vitamin är större och att WHO bör höja de dagliga rekommendationerna. Men hur mycket C-vitamin behöver vi egentligen och vad är det bra för?

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxna

EPA-rika fiskoljor ökar kognitiva funktioner hos unga vuxnaFet fisk och fiskoljor innehåller många omega-3-fettsyror i form av EPA och DHA, som är viktiga för hjärnan, nervsystemet, vår intelligens och den mentala hälsan. Men moderna kostvanor medför att många får för lite av dessa omega-3-fettsyror. Ett forskarteam från Storbritannien har nu funnit att tillskott med EPA-rika fiskoljor under 26 veckor förbättrar den mentala precisionen och reaktionstiden hos friska, unga vuxna. Så var inte fallet med DHA-rika fiskoljor, och det förvånade forskarna att EPA har större betydelse för dessa kognitiva färdigheter.

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancer

D-vitamin kan skydda yngre vuxna mot tarmcancerCancer i tjock- och ändtarmen är en av de vanligaste cancerformerna i Danmark, och därför är det relevant att göra mer av förebyggandet. Enligt en ny amerikansk studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Gastroenterology verkar det som om ett högre intag av D-vitamin – särskilt genom kosten – kan skydda mot tarmcancer om man är under 50 år. Samtidigt ser det ut som om D-vitamin kan förhindra tarmpolyper, som i vissa fall kan utvecklas till tarmcancer. Enligt forskarna kan ett högre intag av D-vitamin därför vara relevant i själva förebyggandet och som ett billigt komplement till screeningtester, som bara handlar om tidig diagnos.

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt kött

Stor näringsskillnad mellan veganska köttsubstitut och animaliskt köttFörsäljningen av växtbaserat kött ökar av miljömässiga och andra skäl. Men även om växtbaserat kött påminner om animaliskt kött har det ett helt annat näringsvärde. Enligt en studie från Duke University i USA innehåller animaliskt kött 22 näringsämnen och metaboliter som växtbaserade alternativ inte innehåller. Å andra sidan innehåller de växtbaserade alternativen 31 näringsämnen och metaboliter som animaliskt kött inte innehåller. Den största skillnaden fann forskarna i innehållet av aminosyror, peptider, vitaminer, fenoler och fettsyror. Forskarna kommer samtidigt in på att en kost baserad på vegetabiliska och animaliska produkter är komplementär, eftersom den innehåller fler näringsämnen.

Tips! Se även de relaterade artiklarna