Är du trött och slö på grund av järnbrist?

- ta reda på vad du kan äta och göra så att du får mer energi

Är du trött och slö på grund av järnbrist?Om du lider av irriterande trötthet, koncentrationssvårigheter, bristande överskott, blekhet, andnöd, yrsel, köldkänslighet, återkommande infektioner, blodbrist eller problem med hud, hår och naglar kan det vara så att du lider brist på järn, vilket bör utredas närmare. Det är särskilt fertila kvinnor, äldre och veganer som lider brist på det livsviktiga mineralet. Men spädbarn, tonåringar, idrottare, mjölkdrickare och många andra kan också hamna i underskott. I det följande kan du därför läsa mer om hur du får i dig mer järn genom kosten – oavsett om du är köttätare, fiskätare eller vegan, och hur du bättre kan ta upp det.

Magnesium spelar en större roll vid utveckling och behandling av migrän

Magnesium spelar en större roll vid utveckling och behandling av migränMagnesiumbrist kan leda till olika obalanser i hjärnan och nervsystemet som kan utlösa ett migränanfall. Samtidigt tyder det på att tillskott med magnesium kan lindra migrän på flera fronter. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Eftersom magnesiumbrist är vanligt är det lämpligt att överväga tillskott, som bör vara i en form som kroppen kan ta upp och utnyttja. Man måste också vara medveten om andra faktorer i kosten och miljön som kan bidra till att utlösa ett migränanfall.

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utveckling

Samspelet mellan moderns D-vitamin och moderkakan har betydelse för fostrets utvecklingD-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av fostrets skelett, tandutveckling, immunförsvar och andra funktioner. Samtidigt är fostret beroende av moderns D-vitamin som måste överföras och aktiveras. I det sammanhanget har en forskargrupp kastat nytt ljus över moderkakans funktion i samband med fostrets utnyttjande av D-vitamin. Forskarna hoppas att den nya insikten kan bidra till att förbättra graviditeter.

Får du tillräckligt med mineraler till immunförsvaret?

Får du tillräckligt med mineraler till immunförsvaret?Mineraler ingår i en mängd funktioner som har en avgörande betydelse för immunförsvaret. Därför kan brist på ett eller flera mineraler öka risken för infektioner eller att immunförsvaret initierar olämpliga inflammationer som skadar frisk vävnad. I en ny översiktsartikel publicerad i tidskriften Nutrients tittar författarna närmare på vikten av magnesium, selen, zink, järn och koppar för immunförsvaret. Författarna påpekar också att veganer, äldre, kroniskt sjuka, gravida och elitidrottare ofta har brister som kräver tillskott. Det är dessutom problematiskt att jorden i Europa och stora delar av världen är fattig på selen, så det är svårt att få i sig tillräckligt genom kosten. Å andra sidan bör vi heller inte överdosera intaget av mineraler, och därför kan du läsa mer om de optimala doserna för immunförsvaret här.

Är vegankost lämplig för barn?

Är vegankost lämplig för barn?Fler och fler blir veganer och det råder delade meningar bland experter om huruvida denna växtbaserade kost är lämplig för barn. Men nu har en grupp polska forskare funnit att barn som äter vegankost i genomsnitt är lägre till växten, och de har även lägre skelettäthet jämfört med barn som får kött och mejeriprodukter. Barn på vegankost löper också en högre risk att drabbas av brist på aminosyror, B12-vitamin, D-vitamin, A-vitamin, järn, selen, jod och omega-3-fettsyran DHA. Detta framgår både av den polska studien och tidigare studier. För växande barn är det särskilt viktigt att de får i sig tillräckligt med näringsämnen för musklerna, skelettet, hjärnan och en mängd olika enzymprocesser. Vegankost till barn bör därför kompletteras med relevanta tillskott som kompenserar för bristerna.

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodet

D-vitaminets optimala effekt på hälsan och livslängden kräver större mängder i blodetD-vitamin har en avgörande betydelse för hälsan på flera fronter. Mest fokus ligger på skelettet, och många i sjukvården känner inte till de andra livsviktiga funktionerna. Därför har ungefär hälften av världens befolkning en låg nivå av D-vitamin i blodet vilket ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, högt blodtryck, cancer, typ 2-diabetes, Alzheimers sjukdom, luftvägsinfektioner som covid-19 och tidig dödlighet. Detta framgår av en översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients. Författarna påpekar också att forskning om D-vitamin ofta är bristfällig eller missvisande eftersom man koncentrerar sig på tillskott snarare än innehållet i blodet av D-vitaminformen 25(OH)D. I flera studier har man alltså gett för små doser eller doser under för korta perioder som inte har optimerat nivån. Det verkar också som om innehållet av 25(OH)D i blodet bör vara över 75 nmol/l om det ska skydda mot hjärt-kärlsjukdomar, cancer och tidig dödlighet. Eftersom detta gränsvärde är högre än de officiella gränsvärdena rekommenderar författarna större tillskott för att uppnå de optimala nivåerna.

Mer C-vitamin i kosten kan förbättra leverfunktionen och blodsockret

Mer C-vitamin i kosten kan förbättra leverfunktionen och blodsockretIcke-alkoholorsakad fettlever är en kronisk leversjukdom som sprider sig som en pandemi. Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är nära relaterad till fetma samt metaboliskt syndrom, som är ett förstadium till typ 2-diabetes. Kosten har stor betydelse, och en stor kinesisk studie har nu visat att ett högre intag av C-vitamin kan förbättra blodsockret och leverfunktionen. Samtidigt kan det likställas med att minska intaget av kolhydrater och framför allt fruktos, som i stora mängder belastar levern så att den kan liknas vid en fettfabrik.

Brist på C-vitamin kan försämra minnet och andra kognitiva färdigheter hos äldre

Brist på C-vitamin kan försämra minnet och andra kognitiva färdigheter hos äldreHjärnans neuroner innehåller ganska stora mängder C-vitamin, som har flera funktioner i upprätthållandet av ett hälsosamt nervsystem. Det visar sig nu att brist på C-vitamin kan påverka neuronernas signalering i hjärnan. Det betyder också att brist på C-vitamin kan försämra äldre människors minne och andra kognitiva färdigheter. Detta framgår av en ny studie från Flinders University i Australien.
Eftersom lindrig kognitiv funktionsnedsättning är mycket vanligt bland äldre och kan vara ett förstadium till demens är det därför relevant att få i sig tillräckligt med C-vitamin hela livet.

Skyddar jod mot radioaktivitet

- och vad är det annars bra för?

Skyddar jod mot radioaktivitetDen ryska invasionen av Ukraina har ökat oron för kärnvapenkrig och utsläpp av radioaktiva ämnen från lokala kärnkraftverk. Många har köpt på sig stora mängder jodtabletter för att skydda sig mot radioaktiv strålning, eftersom det i akuta situationer behövs mycket stora doser om man befinner sig relativt nära ett utsläpp. Men man ska vara medveten om att sköldkörteln bara kan lagra jod under en begränsad tid och att för mycket jod kan vara farligt. Det är alltså ingen idé att ta stora doser profylaktiskt. Samtidigt verkar det som att jodbrist är ganska vanligt. Och vi har under alla omständigheter behov av passande mängder jod under hela livet, eftersom det påverkar ämnesomsättningen, östrogenbalansen och andra funktioner. Så hur mycket jod har vi egentligen behov av dagligen och vid eventuell exponering för akut radioaktiv strålning?

Fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminne

Fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminneFall av autism och ADHD har exploderat under det senaste årtiondet, och det har många mänskliga och socioekonomiska konsekvenser. En studie från Köpenhamns universitet har nu avslöjat att tillskott med fiskoljor till vuxna med autism och ADHD-symtom kan förbättra deras uppmärksamhet och arbetsminne. Studien har publicerats i British Journal of Nutrition, där författarna kommer närmare in på hur omega-3-fettsyrorna i fiskoljor har betydelse för hjärnan och nervsystemet.

D3-vitamin har en terapeutisk effekt mot infektioner och andra sjukdomar

- till skillnad från D2-vitamin

D3-vitamin har en terapeutisk effekt mot infektioner och andra sjukdomarD2-vitamin finns naturligt i växtriket och D3-vitamin förekommer naturligt i djurriket. Det är också D3-vitamin som vi bildar från solen. Men ett team av forskare från universiteten i Surrey och Brighton i Storbritannien har nu funnit att det är stor skillnad mellan de två D-vitaminerna. Forskarna tvivlar därför på vilken effekt D2-vitamin har på vår hälsa till skillnad från D3-vitamin, som är avgörande för att immunförsvaret ska kunna bekämpa infektioner som covid-19. Eftersom de flesta celler har receptorer för D-vitamin har det också betydelse för cancerförebyggande, nervsystemet, humöret och många andra funktioner. Men det kräver att D3-vitaminformen vi får från kosten eller bildar från solen först aktiveras.

Nej till mejeriprodukter?

Nej till mejeriprodukter?Det är många som inte konsumerar mejeriprodukter på grund av överkänslighet, eftersom de är veganer eller på grund av andra skäl. Mjölk innehåller flera näringsämnen, där mest fokus ligger på kalcium. Men man kan enkelt fått tillräckligt med kalcium från andra livsmedel. Det tyder dessutom på att D-vitamin, K2-vitamin och själva balansen mellan kalcium och magnesium är ännu viktigare för att bygga upp och underhålla ett starkt skelett. Man måste också tänka på att socker, läsk, stimulantia och vissa typer av läkemedel kan störa skelettuppbyggande processer. Så ett starkt skelett handlar om mycket mer än mejeriprodukter och kalcium. Och vi måste förstås komma ihåg daglig träning som belastar skelettet.

För lite omega-3 och för mycket omega-6 i barndomen ökar risken för astma senare i livet

För lite omega-3 och för mycket omega-6 i barndomen ökar risken för astma senare i livetSedan 1950-talet har fallen av astma ökat dramatiskt, där barn och ungdomar är särskilt utsatta. Ändrade matvanor betyder mycket, och en svensk befolkningsstudie har nu visat att barn som får i sig för lite omega-3 och för mycket omega-6 i kosten löper en ökad risk att utveckla astma senare i livet. Det tyder också på att ett högre intag av omega-3-fettsyror från fet fisk eller kosttillskott motverkar de inflammatoriska processerna vid astma. Du kan också läsa om ett annat näringsämne som styrker lungfunktionen och reducerar astma.

B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdom

B3-vitaminets terapeutiska potential vid Parkinsons sjukdomPatienter med Parkinsons sjukdom har mindre B3-vitamin i blodet på grund av interaktioner med medicin och andra faktorer. Eftersom B3-vitamin är viktigt för cellernas energiomsättning kan en del av symtomen vid Parkinsons sjukdom bero på brist på B3-vitamin. Å andra sidan kan tillskott med B3-vitamin minska trötthet, förbättra handskakning och hjälpa humöret. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Frontiers in Aging Neuroscience. Forskarna tror därför att tillskott med B3-vitamin till patienter med Parkinsons sjukdom har potential att förbättra livskvaliteten och bromsa utvecklingen av sjukdomen. Med denna kunskap är det också viktigt att få tillräckligt med B3-vitamin som ett led i förebyggandet av den fruktade sjukdomen.

Magnesium är viktigt för immunförsvaret och kampen mot cancer

Magnesium är viktigt för immunförsvaret och kampen mot cancerBlodets nivåer av magnesium är avgörande för immunförsvarets förmåga att attackera bakterier och cancerceller. Detta framgår av en ny studie från Basels universitet och universitetssjukhuset. Forskare har upptäckt hur immunförsvarets T-celler behöver tillräckligt med magnesium för att kunna angripa optimalt. Enligt forskarna är studiens resultat viktiga eftersom magnesium har en potentiell roll i nya immunterapier för cancerpatienter. Sammantaget är det viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium, som spelar en avgörande roll för kroppens kalciumfördelning och flera hundratals enzymprocesser.

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomar

Tillskott med D-vitamin och fiskoljor minskar risken för ledgångsreumatism, psoriasis och andra autoimmuna sjukdomarAutoimmuna sjukdomar orsakas av att immunförsvaret av misstag angriper kroppens egna vävnader till följd av en kronisk inflammation. Ledgångsreumatism, psoriasis, multipel skleros och Hashimotos sjukdom, som ger låg ämnesomsättning, är exempel på vanliga autoimmuna sjukdomar som särskilt drabbar kvinnor och äldre. Kosten har stor betydelse, och en studie publicerad i tidskriften The British Medical Journal avslöjar nu att tillskott med D-vitamin och fiskoljor över en längre tid minskar fall av autoimmuna sjukdomar. Denna kunskap är mycket relevant då allt fler drabbas av olika autoimmuna sjukdomar, och läkemedel kan vara förbundna med allvarliga biverkningar.

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktion

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktionD-vitaminbrist kan försämra muskelfunktionen eftersom de då producerar mindre energi. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Endocrinology. Forskarna antar därför att ett förebyggande av D-vitaminbrist hos äldre kan förbättra deras muskelfunktion och minska åldersrelaterad muskelsvaghet. Om musklerna känns slappare under vinterhalvåret kan man också överväga om det beror på brist på D-vitamin, som är vanligare under den mörka perioden.

Melatoninets mekanismer i kampen mot övervikt

Melatoninets mekanismer i kampen mot överviktÖvervikt anses vara en global epidemi med allvarliga hälsokonsekvenser. I en ny översiktsartikel, publicerad i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Molecular Sciences, tittar författarna närmare på sambandet mellan melatonin och övervikt. Melatonin är mest känt som ett sömnhormon, men melatonin är också viktigt för kroppens omsättning av kolhydrater och fettämnen. I översiktsartikeln tittar författarna närmare på melatoninets betydelse för kroppens energiomsättning, samt oxidativ stress och inflammation, som också gör övervikt hälsofarligt. Författarna tittar även närmare på melatoninets betydelse för dygnsrytmen, sömnstörningar och tarmfloran, vilket också kan påverka vikten.

Regelbundet intag av fiskolja minskar risken för levercancer

Regelbundet intag av fiskolja minskar risken för levercancerKost och livsstil betyder mycket för utveckling av levercancer, och det visar sig nu att regelbundet intag av fiskolja minskar risken för att drabbas av sjukdomen. Detta framgår av en större befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Frontiers in Nutrition. Det tyder dessutom på att fiskolja har flera cancerförebyggande mekanismer, som även gäller för andra cancerformer.

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbrist

Depression kan hänga samman med B12-vitaminbristB12-vitamin ingår i bildandet av röda blodkroppar, och betydelsen för nervsystemet förbises ofta. Det visar sig nu att det finns ett samband mellan B12-vitaminbrist och depression. Detta framgår av en stor irländsk befolkningsstudie av en grupp äldre personer, som har publicerats i tidskriften British Journal of Nutrition. Eftersom depression är ett växande problem med omfattande mänskliga och socioekonomiska konsekvenser, är studiens resultat mycket relevanta. Det gäller särskilt äldre, vårdpersonal och politiker, som bör vara mer medvetna om B12-vitaminbrist och hur det kan förebyggas med enkla och billiga åtgärder. Vegetarisk kost samt brist på magsyra och diabetesläkemedel ökar också risken för brist på B12-vitamin.

Ät mer från djuret och få ett hälsosammare liv

Ät mer från djuret och få ett hälsosammare livNär våra förfäder jagade åt de upp hela djuret från nos till svans. Delikatesserna var inälvsmat som lever, hjärta och njurar, som innehåller många viktiga näringsämnen. I västvärlden äter vi framför allt muskelkött, och djuren har ofta fått ett onaturligt foder som inte ger det optimala näringsvärdet. Detta bidrar till bristtillstånd och obalanser mellan amino- och fettsyror. I det följande kan du läsa mer om hur inälvsmat, benmärg och benextrakt innehåller viktiga aminosyror, B12-vitamin, järn, selen, Q10, kalcium, magnesium, kollagen, glukosamin, CLA och andra speciella näringsämnen. Du kan också läsa mer om varför det rent näringsmässigt kan löna sig att välja ekologiskt och produkter från djur som gått på bete.

Tips! Se även de relaterade artiklarna