Skip to main content

Kan D-vitamintilskud reducere risikoen for demens og Alzheimers?

Kan D-vitamintilskud reducere risikoen for demens og Alzheimers?Ja, det tyder et større engelsk befolkningsstudie på. Det er samtidig alarmerende, at mangel på D-vitamin er så udbredt, og at Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme stiger voldsomt. For der er med stor sandsynlighed en klar sammenhæng. Så hvilken betydning har D-vitamin egentlig for hjernesundheden? Og hvor meget D-vitamin har vi brug for, så nervecellerne og andre celler kan fungere optimalt?

Tidligere studier, der omhandler D-vitamin og demens, har givet forskellige resultater. Dette kan blandt andet skyldes, at tilskud har været for små til at optimere blodets niveau, eller at studier har forløbet over for kort tid. Det nye befolkningsstudie, som er publiceret i The American Journal of Clinical Nutrition, havde derfor til formål at sammenligne D-vitamintilskud med blodets D-vitaminstatus og alle demenssygdomme – herunder Alzheimers sygdom og vaskulær demens.
Blodets status af D-vitamin (25(OH)D) defineres som regulær mangel (under 30 nmol/l), utilstrækkelig (30-50 nmol/l) og tilstrækkelig (over 50 nmol/l).
Forskerne hentede data fra den britiske UK Biobank, som har indsamlet en lang række undersøgelser vedrørende befolkningernes ernæring og helbred. Forskerne undersøgte knap 270.000 deltagere i alderen 55-69 år, deres indtag af multivitaminer, deres indtag af rene D-vitamintilskud, blodets status af D-vitamin og forekomsten af demenssygdomme i en periode på 14 år. Studiet afslørede følgende sammenhænge:

  • 5 % tog regelmæssigt tilskud med D-vitamin.
  • 20 % tog regelmæssigt multivitaminer.
  • 18 % havde regulær mangel på D-vitamin i blodet (under 30 nmol/l).
  • 34 % havde utilstrækkelige niveauer i blodet (30-50 nmol/l).
  • Mangel på D-vitamin var størst blandt de deltagere, der ikke tog tilskud.
  • Mangel på D-vitamin var mindre blandt dem, der tog D-vitamintilskud (7 %) eller multivitaminer (10 %)
  • Deltagere med regulær D-vitaminmangel (under 30 nmol/l) havde 19-25 % større risiko for at udvikle alle demenssygdomme.
  • Deltagere med utilstrækkelige D-vitaminniveauer (30-50 nmol/l) havde 10-15 % større risiko for at udvikle alle demenssygdomme
  • Deltagere, der regelmæssigt tog tilskud med D-vitamin og multivitaminer, havde henholdsvis 17 % og 14 % lavere risiko for at udvikle alle demenssygdomme.

I henhold til studiets resultater konkluderer forskerne, at tilskud med D-vitamin har et potentiale til at forebygge demenssygdomme. Studiet er i tråd med et tidligere studie, publiceret i Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, der afslørede, at tilskud med D-vitamin hjælper med at forebygge eller bremse udviklingen af demenssygdomme.

D-vitamins betydning for hjernen og de kognitive evner

De fleste af kroppens celler har receptorer for D-vitamin (VDR), som regulerer en lang række gener og metaboliske processer. Der er også receptorer for D-vitamin i flere områder af hjernen, herunder hippocampus, der er sæde for hukommelse og orienteringsevne. Derudover modvirker D-vitamin oxidativ stress og inflammationer, som kan forvolde åreforkalkning samt skader på nerveceller og andet væv. D-vitamin modvirker desuden akkumulering af skadelige proteiner i hjernen (beta-amyloid og tau), som er involveret i Alzheimers sygdom.

Hvor meget D-vitamin har vi brug for?

Det reelle behov for D-vitamin og tilskud kan være meget forskelligt grundet faktorer som soleksponering, genetiske variationer i dannelsen og udnyttelsen, aldringsprocesser, BMI, hudfarve og kroniske sygdomme.
De officielle anbefalinger af D-vitamin ligger ret lavt. Ifølge en ny metaanalyse, publiceret i Nutrients, tyder det på, at et dagligt tilskud med 50 mikrogram kan forebygge D-vitaminmangel hos størstedelen af den voksne befolkning.

Referencer:

Li-Ju Chen et al. The associations of serum vitamin D status and vitamin D supplements use with all-cause dementia, Alzheimer´s disease, and vascular dementia: a UK Biobank Based prospective cohort study. The American Journal of Clinical Nutrition. 2024

Maryam Ghahremani et al. Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status. Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 2023

Shreeya S Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

Pawel Pludowsky et al. Vitamin D Supplementation: A review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of vitamin D for adults in the General Population. Nutrients 2024


  • Oprettet den .