Skip to main content

B12-mangel øger risikoen for knoglebrud

B12-mangel øger risikoen for knoglebrudEn svensk undersøgelse af ældre mænd har vist, at lave niveauer af vitamin B12 øger deres risiko for at pådrage sig et knoglebrud. Undersøgelsen viste, at dem med det laveste B12 indhold havde ca. 70% risikoforøgelse. Ved brud på lændeknoglerne var risikoforøgelsen helt op til 120%.

Der indgik i alt 790 mænd i alderen mellem 70 - 81 år i undersøgelsen. Personer der fik tilskud af B-vitaminer deltog ikke i undersøgelsen. Forsøgsdeltagerne blev fulgt i gennemsnitlig 5.9 år. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om mængden af B12-vitamin kan forudsige risikoen for knoglebrud hos ældre mænd.

Ny målemetode

I undersøgelsen anvendte forskerne en relativt ny metode til vurdering af kroppens indhold af B12. Ud over at måle mængden af total-cobalamin (B12), målte forskerne også blodets indhold af såkaldt holotranscobalamin (HoloTC), som udgør den mængde af vitamin B12 som er bundet på en måde så det kan optages af cellerne. Det er i gennemsnit kun 30% af blodets B12 der på denne vis bliver tilgængeligt for optagelse. Derfor mener man, at HoloTC en mere pålidelig metode til at vurdere om der er mangel på vitamin B12.

Resultater

Undersøgelsen viste dels, at jo lavere indhold af B12 hos ældre mænd, desto højere risiko for at udvikle en fraktur. Derudover viste undersøgelsen, at måling af holotranscobalamin er en pålidelig metode til at forudsige risikoen for knoglebrud. Der er planlagt nye undersøgelser der skal vise i hvor høj grad tilskud af B12-vitamin kan sænke risikoen for knoglebrud.

Risikoen for knoglebrud stiger med alderen, hos rygere, hos inaktive, hos undervægtige, ved lavt indtag af D-vitamin og calcium samt sandsynligvis ved et forhøjet niveau af homocystein i blodet. Risikoen for subklinisk B12-mangel - dvs. mangel på et tidligt stadie - hos ældre er ret almindelig og skyldes almindelige aldersforandringer med nedsat produktion af mavesyre og et særligt glycoprotein kaldet intrinsic faktor. Tilstrækkeligt mavesyre og intrinsic faktor er begge nødvendige for at optage B12 fra tarmen.

  • Oprettet den .