Skip to main content

C-Vitamin gavner bloddonorer

Nogle bloddonorer formår ikke at genetablere kroppens jerndepot på normal tid efter at have givet blod. Denne gruppe donorer får ikke lov til at afgive blod, før deres jernniveau igen er normaliseret. Problemet kan imidlertid løses med C-Vitamin tilskud, viser norsk undersøgelse.

Bloddonorer tilknyttet blodbanken i Oslo får rutinemæssigt et oralt jerntilskud efter hver donation for at forbygge eventuelle ulemper ved at kroppens jerndepot (serum ferritin) er midlertidig nedsat. Nogle bloddonerer oplever dog, at deres jerndepot er så længe om at nå op på normal værdi, at de for en tid og i nogle tilfælde permanent udelukkes fra at afgive blod.

Undersøgelsen

En gruppe forskere tilknyttet Oslo Universitetssygehus ønskede at undersøge i hvilken grad tilskud af C-vitamin kunne fremskynde kroppens jernoptagelse, samt om de kunne finde en sammenhæng mellem kosten og kroppens jernoptagelse. De bad derfor 800 bloddonorer om at udfylde et spørgeskema om deres kostvaner, sygdomme, brug af medicin m.m. Af disse indgik 621 donorer, som tilfældigt blev inddelt i fire grupper.

Gruppe 1 fik et jerntilskud i 20 dage
Gruppe 2 fik et jerntilskud i 20 dage kombineret med 1 stk C-Vitamin (750 mg) i 30 dage
Gruppe 3 fik et ascorbinsyre-tilskud i 30 dage - uden jern
Gruppe 4 fik ingen tilskud

Efter 30 dage fik deltagerne målt mængden af depot-jern, hæmoglobin og jernindhold i blodet.

Resultater

Forskerne fandt en signifikant forøget mængde depot-jerm hos gruppe 2, der både fik C-vitamin og jern sammenlignet med gruppe 1, som udelukkende fik jerntilskud.

Det overraskende var, at C-vitamin alene ikke øgede mængden af depotjern, som forventet. Forskerne fandt heller ingen sammenhæng mellem donorernes kostvaner, køn, alder og antal bloddonationer og deres niveau af depot-jern.

Konklusion

Til gengæld ved vi nu, at C-Vitamin tilskud sjældent medfører bivirkninger og er effektivt til at øge kroppens jerndepoter med et jerntilskud, hvorfor forskerne anbefaler at bruge denne metode til afhjælpning af blodmangel forårsaget af lavt jernindhold.

Ref.

Grosz D, et al. Combining high dose Vitamin C with oral iron supplementation for a more effective rise in serum ferritin among blood donors. Vox Sanguinis 2011;101(Suppl.S1)

Det er faktisk en fordel at C-Vitamin tilskud dagligt taget alene ikke øgede jernoptagelsen, idet mange - især mænd - har fyldte jerndepoter og har derfor ikke hverken behov for eller gavn af mere jern. Man kan derfor trygt tage et C-Vitamin tilskud uden at risikere ekstra forhøjede jerndepoter.
Ud over bloddonorer kan kvinder i den fødedygtige alder have brug for jern lige som millioner af mennesker i udviklingslande mangler jern. Til dem ved vi nu, at kombinationen af C-vitamin og jern er den mest effektive.
  • Oprettet den .