Skip to main content

Depression kan lindres og forebygges med D-vitamintilskud

Depression kan lindres og forebygges med D-vitamintilskudFlere studier har allerede afsløret, at der ofte er en direkte sammenhæng mellem udbredt depression og udbredt mangel på D-vitamin. Det skyldes, at D-vitamin har flere funktioner i hjernen og nervesystemet, og at D-vitamin også modvirker lokale inflammationer, som optræder ved mange depressioner. Ifølge en ny finsk meta-analyse ser det nu ud til, at stærkere tilskud med D-vitamin også kan lindre depressive symptomer. Så hvordan påvirker D-vitamin egentlig hjernen og nervesystemet? Og hvor meget har vi brug for, hvis blodets niveau skal være optimalt i sygdomsforebyggelsen?

Det er naturligt, at humøret svinger, og at man i perioder er ked af det. Ved depression er der tale om en sygelig tilstand, som typisk er karakteriseret af konstant nedtrykthed, manglende interesse og ofte en svær træthed. Selv fortidens lyse minder kan være dækket af en sort sky. Der kan også forekomme manglende selvtillid, skyldfølelse, koncentrationsbesvær, angst og søvnforstyrrelser. Ved de milde og moderater former for depression er det almindeligt med bestemte typer for samtaleterapi. Ved de svære former kombineres samtaleterapien med medicinsk antidepressiv behandling, og i de allersværeste tilfælde bruger man elektrochok.
Ikke desto mindre viser det sig, at mange kommer i for sen behandling. Det viser sig også, at antidepressiv medicin ofte virker utilstrækkeligt og kan være forbundet med alvorlige bivirkninger. Derfor er der brug for nye strategier i forebyggelse og behandling af depression, hvor kosten spiller en stor rolle. Der er også et stigende fokus på D-vitamin, som vi primært danner fra sommersolen. Det antages dog, at omkring en milliard mennesker mangler D-vitamin på grund af vinterhalvår, indendørs livsførelse, aldringsprocesser, mørk hudfarve, overvægt, diabetes type-2 og andre kroniske sygdomme. Derfor er det særlig vigtigt at forebygge og behandle en mangel på D-vitamin, hvis dette er en medvirkende årsag til depression.

D-vitamins betydning for hjernen og humøret

De fleste af hjernens celler og væv har receptorer for D-vitamin, som regulerer en række gener via tænd- og slukmekanismer. Dette har afgørende betydning for, at hjernens neuroner og andre celler kan udføre deres opgaver. D-vitamin regulerer også signalstoffer som serotonin og dopamin, der har betydning for det gode humør. Derudover hæmmer D-vitamin flere proinflammatoriske cytokiner, som er involveret i depression.
Flere studier har allerede vist, at der er en sammenhæng mellem mangel på D-vitamin og depressive symptomer. Men en tidligere meta-analyse har vist forskellige resultater, hvad angår tilskud med D-vitamin og effekten på depressive symptomer. Dette kan skyldes, at D-vitamintilskud er givet til personer, hvor der ikke har foreligget mangler. Det kan også skyldes, at tilskud har været for små eller givet i for kort tid, så blodets niveau ikke er optimeret. Kvaliteten af tilskud har også betydning for optagelighed og udnyttelse.

Større doser D-vitamin har en positiv effekt på depression

Den nye meta-analyse fra University of Eastern Finland er til dags dato den største, som er foretaget for at afsløre, hvilken effekt tilskud med D-vitamin har på depressive symptomer. Meta-analysen inkluderer resultaterne fra 41 placebokontrollerede studier rundt om i verden. Studierne omfatter patienter med depression i den generelle befolkning inklusive patienter, som samtidig lider af andre fysiske sygdomme. Meta-analysen afslørede, at større tilskud med D-vitamin er mere effektivt til at lindre depressive symptomer i forhold til placebo.
I studierne gav man typisk 50-100 mikrogram D-vitamin om dagen. Til orientering er disse doser langt over officielle anbefalinger, RI, på 5-20 mikrogram.
Ifølge forskerne kan den nye opdagelse opmuntre til flere kliniske studier, hvor man giver større tilskud med D-vitamin til patienter med depression.
Meta-analysen er publiceret i Critical Reviews in Food Science and Nutrition, og den er foregået I et internationalt samarbejde mellem finske, australske og amerikanske forskere.
Det er også relevant, at se nærmere på, hvorvidt tilskud med D-vitamin forebygger depression, herunder vinterdepression, da manglen på D-vitamin er størst om vinteren.
Det er under alle omstændigheder vigtigt, at blodets niveau af D-vitamin er optimalt. Den nedre grænseværdi er 50 nmol/l, og ifølge flere forskere må niveauet gerne ligge mellem 75 - 120 nmol/l for optimal sygdomsforebyggelse.

Sammenhæng mellem depression og inflammation i hjernen

I følgende artikel kan du læse mere om, hvordan depression ofte skyldes inflammation i hjernen, og hvordan D-vitamin, magnesium, zink, selen og fiskeolier kan modvirke dette.

»Sammenhæng mellem depression og inflammation i hjernen«

Referencer:

Tuomas Mikola, et al. The effect of vitamin D supplementation on depressive symptoms in adults: A systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 2022.

University of Eastern Finland. Vitamin D supplementation seems to alleviate depressive symptoms in adults. ScienceDaily. August 12, 2022

Edward Bullmore. The Inflamed Mind. London Short Books 2018

Chieh-Hsin Lee and Fabrizio Giuliani. The Role of Inflammation in Depression and Fatigue. Frontiers in Immunology. 2019


  • Oprettet den .