Skip to main content

Selv små zinkmangler skader fordøjelsen og helbredet

Selv små zinkmangler skader fordøjelsen og helbredetIfølge et nyt studie, publiceret i British Journal of Nutrition, kan små zinkmangler medføre dårlig fordøjelse, hudproblemer og træthed - og med tiden en lang række andre symptomer. Zinkmangel bør derfor undgås, hvor folk med ensidige kostvaner samt veganere, vegetarer og ældre bør være særlig opmærksomme på at få nok.

Zink er nødvendigt for omkring 300 enzymer, der regulerer stofskifte, forplantning, nervesystem, immunsystem og et utal af andre funktioner. Et forskerhold fra det Tekniske Universitet i München (TUM) har nu fundet, at selv mindre zinkmangler i løbet af kort tid kan skade fordøjelsen og derigennem mange andre funktioner i kroppen.

Zinkmangel kan opstå på kort tid

Studiet blev ledet af Daniel Brugger, og han har skabt et helt nyt syn på zink ved at sammenligne dyr med klinisk zinkmangel med dyr, som har mindre mangler og dyr, som har nok af dette spormineral i kroppen. Brugger understregede, at klinisk zinkmangel er ret sjælden – både hos dyr og mennesker. Men kortvarig eller subklinisk zinkmangel ser ud til at være meget mere udbredt end før antaget, og det bør der gøres noget ved.
I det omtalte forsøg studerede Brugger dyr med kortvarig eller subklinisk zinkmangel. Da zink er et sporstof, hvor vi kun skal have ganske små mængder gennem føden, kunne Brugger fremprovokere en klinisk zinkmangel hos smågrise efter bare ti dage.

Stofskiftets reaktion på en tiltagende zinkmangel

I begyndelsen er der ingen synlige eller mærkbare symptomer på zinkmangel, men forskerne observerede mindre forandringer i leveren og i blodet. Derfor brugte forskerne i deres studie smågrise, som lige var blevet afvænnet fra at patte hos soen, og smågrisene fik derefter et foder, som indeholdt mere eller mindre zink, for at provokere en zinkmangel på et tidligt stadie. Ifølge forskerne var det den eneste måde, hvor de kunne analysere hvilken effekt, som et faldende zinkdepot kunne have på dyrenes stofskifte.
For det første observerede forskerne, at smågrisene begyndte af optage zink fra føden mere effektivt. For det andet udskilte bugspytkirtlen mindre zink, og ifølge forskerne kan dette have en direkte indflydelse på fordøjelsen og dyrenes nedsatte appetit, fordi der akkumuleres ufordøjet mad i tarmene.

Derfor behøver vi zink til fordøjelsen og stofskiftet

Når maden skal fordøjes, danner bugspytkirtlen blandt andet en række enzymer, og den pumper også zink ud i fordøjelseskanalen til mange andre enzymprocesser. Men hvis kroppen mangler zink, reducerer bugspytkirtlen udskillelsen til et minimum, og det går i første omgang, ifølge Brugger, ud over fordøjelsen og energiomsætningen.
Da fordøjelsen og energiomsætningen er særlig vigtig for besætninger i vækstperioden, og da zink spiller så vigtig en rolle, er det en faktor, som landmænd bør være mere opmærksomme på. Men mennesker skal også være opmærksomme på at få nok zink.

Zinkmangel er udbredt i flere befolkningsgrupper

Ifølge Brugger kan man sagtens sammenligne dyrs reaktion på zinkmangel med menneskers. Og han anbefaler, at veganere, vegetarer og ældre får målt deres zinkniveau.
Det skyldes, at vi har lettest ved at optage zink fra animalske fødeemner. Desuden har ældre generelt svært ved at optage zink, og de kan godt have mangler, selvom kosten for så vidt indeholder nok.
Zinkmangel kan ikke alene medføre dårlig fordøjelse, nedsat energiomsætning, træthed og hudproblemer. Zinkmangel sættes også i forbindelse med nedsat modstandskraft, nedsat frugtbarhed, øget risiko for inflammationer og flere aldringstegn.

Hyppige årsager til zinkmangel

Ensidige kostvaner, mangel på animalske proteiner i kosten, stor indtagelse af calcium, alderdom, alkohol, cøliaki (glutenoverfølsomhed), diarre, vanddrivende medicin, p-piller og længere tids brug af antibiotika.

Ældre, zinkmangel og aldringstegn

Ældre har generelt vanskeligere ved at optage zink. Ensidig kost og vanddrivende medicin øger risikoen for zinkmangel, der fremmer en række aldringstegn.

Vidste du at blodets zinkniveau er lavere hos patienter med Alzheimers og Parkinson´s syge?

Referencer:

Daniel Brugger et al. Subclinical zinc deficiency impairs pancreatic digestive enzyme activity and digestive capacity of weaned pigs. British Journal of Nutrition 2016

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160609115127.htm

Institute of Food Technologist (ITF). Eight ways zinc affects the human body. ScienceDaily 2014
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140718114541.ht


  • Oprettet den .