Skip to main content

Sol og D-vitamin i barndommen beskytter mod sklerose

Sol og D-vitamin i barndommen beskytter mod skleroseDet er almindelig kendt, at for meget sol kan give hudkræft. Men vi må heller ikke undgå solen. For hvis man får en del sol i barndommen, beskytter det mod, at man senere udvikler sklerose. Det fremgår af et studie fra University of California og Australian National University. Når solen beskytter mod sklerose og mange andre sygdomme, skyldes det, at solen er den vigtigste kilde til D-vitamin, som har mange funktioner i kroppen. Derfor er det vigtigt at få nok sol, uden at blive forbrændt. På vore nordlige breddegrader bør man desuden følge Fødevarestyrelsens anbefalinger om tilskud med D-vitamin, så man er velforsynet hele året og hele livet.

Sklerose er en autoimmun kronisk sygdom, som kan medføre betydelig invaliditet. Selv hos unge mennesker. Sygdommen er karakteriseret ved gentagne angreb, attakker, fra forskellige dele af centralnervesystemet (hjerne og rygmarv), og der kan optræde vidt forskellige symptomer, alt efter hvilke dele af centralnervesystemet, der angribes. Hos 10-15 procent starter symptomerne gradvist uden attakker.
Sklerose er karakteriseret af inflammation, der ødelægger det isolerende fedt, myelin, omkring nervefibrene. Dette medfører tab af nervetråde forskellige steder i hjernen og rygmarven, hvilket går ud over nerveimpulserne.
Sklerose bryder oftest ud i 20-40-årsalderen, men det kan også ske i barndommen. Sklerose rammer dobbelt så mange kvinder som mænd, og årsagerne kan være en kombination af arvelige og miljømæssige faktorer. Det vides, at infektion med Epstein-Barr virus (mononukleose/kyssesyge) tobaksrygning og fedme øger risikoen.
Det er også kendt, at sklerose er mere udbredt i de nordlige tempererede zoner som Danmark sammenlignet med subtropiske og tropiske områder. Det skyldes, at solen skinner mere under de sydligere himmelstrøg, og at det derfor er lettere at danne mere D-vitamin. Denne viden bekræftes nu i det nye studie.

Jo mere sol og D-vitamin - jo mindre risiko for at udvikle sklerose

Studiet inkluderede 332 børn og unge, som i snit havde haft sklerose i syv måneder. De skleroseramte blev så sammenlignet med en rask kontrolgruppe på 534 deltagere, som matchede alder og køn. Alle deltagerne i de to grupper skulle med eller uden forældrenes hjælp udfylde spørgeskemaer for at afklare, hvor meget de havde opholdt sig udendørs og i solen den forrige sommer. Det viste sig, at 19 procent af deltagere med sklerose opholdt sig mindre end 30 minutter om dagen udendørs, hvor det samme kun gjaldt 6 procent af dem, der ikke havde sklerose.
Da forskerne havde justeret for risikofaktorer som rygning og hunkøn fandt de, at deltagere som var en halv time eller mere udendørs om dagen, havde 52 procent lavere risiko for at udvikle sklerose sammenlignet med dem, som i snit var mindre end en halv time udendørs om dagen.
Forskerne fandt også, at indbyggere i det solrige Florida havde 21 procent lavere risiko for at udvikle sklerose i forhold til indbyggere i New York. Forskerne fandt i det hele taget, at jo mere sol børn og unge fik, jo lavere var risikoen for, at de udviklede sklerose.
Ifølge forskerne er D-vitamin i stand til at regulere immunforsvaret og inflammatoriske processer, som også forekommer ved andre autoimmune sygdomme. Derfor er det vigtigt, at børn og unge får nok sol, uden at blive forbrændte, da det bidrager til at forebygge sklerose. Det kan også være nødvendigt med tilskud, hvis man ikke får nok sol.
Det nye studie er publiceret i Neurology.

Fødevarestyrelsens anbefalinger af D-vitamin og øvre grænse

Den danske Fødevarestyrelse anbefaler, at alle tager tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret og tilskud hele året, hvis man ikke får nok sol. Børn under fire år og sårbare grupper bør tage tilskud hele året.
Behovet kan godt være individuelt, og en blodprøve kan afsløre, om man er dækket ind. Man skal også huske, at blodets niveau falder i løbet af vinterhalvåret, hvis man ikke tager tilskud. Da D-vitamin kan overdoseres, har EU´s Scientific Committee on Food fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som er:

  • 25 mikrogram for spædbørn fra 0-6 mdr.
  • 50 mikrogram for børn fra 6 mdr. - 10 år
  • 100 mikrogram for børn over 11 år samt voksne inkl. gravide og ammende.

De øvre grænser er ikke mere, end de fleste med hvid hudfarve kan danne på en sommerdag, hvor solen skinner.
Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.

Referencer:

Prince Sebastian et al. Association between Time Spent Outdoors and Risk of Multiple Sclerosis. Neurology December 8, 2021

University of California – San Fransisco. Sunshine may shield children, young adults from MS. ScienceDaily December 8, 2021


  • Oprettet den .