Skip to main content

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktion

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktionD-vitaminbrist kan försämra muskelfunktionen eftersom de då producerar mindre energi. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Endocrinology. Forskarna antar därför att ett förebyggande av D-vitaminbrist hos äldre kan förbättra deras muskelfunktion och minska åldersrelaterad muskelsvaghet. Om musklerna känns slappare under vinterhalvåret kan man också överväga om det beror på brist på D-vitamin, som är vanligare under den mörka perioden.

D-vitaminets viktiga roll efter menopausen

D-vitaminets viktiga roll efter menopausenD-vitamin har betydelse för de flesta celler i kroppen. D-vitamin spelar också en viktig roll vid förebyggandet av symtom och sjukdomar som kan uppstå efter menopausen – däribland benskörhet, muskelsvaghet, torra slemhinnor, humörförändringar, hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes och cancer. Detta framgår av en översiktsartikel publicerad i tidskriften Frontiers in Physiology. Samtidigt kommer författarna in på att utbredd brist på D-vitamin är ett förbisett hälsoproblem hos kvinnor efter menopausen, och att man bör eftersträva optimala nivåer i blodet under hela livet.

Q10:s roll för hälsa och sjukdom

Q10:s roll för hälsa och sjukdomQ10 är ett unikt ämne som ingår i cellernas energiomsättning, och det är en viktig antioxidant. Vi bildar själv den största mängden, men denna sjunker med åldern och gör oss mer sårbara. Kolesterolsänkande läkemedel och vissa sjukdomar är dessutom förbundna med en lägre egenproduktion. I en ny översiktsartikel har nu en grupp forskare granskat flera hundra Q10-studier som publicerades mellan 2010–2020. Forskarna drar slutsatsen att Q10 är särskilt viktigt för hjärtat, cirkulationen, fertiliteten, muskler, ögon/syn och åldrandeprocesser. Det föreligger också ett samband med migrän, kroniskt trötthetssyndrom och neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons och Alzheimers. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 kan det vara värt att välja tillskott i läkemedelskvalitet.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer