Skip to main content

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktion

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktionD-vitaminbrist kan försämra muskelfunktionen eftersom de då producerar mindre energi. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Endocrinology. Forskarna antar därför att ett förebyggande av D-vitaminbrist hos äldre kan förbättra deras muskelfunktion och minska åldersrelaterad muskelsvaghet. Om musklerna känns slappare under vinterhalvåret kan man också överväga om det beror på brist på D-vitamin, som är vanligare under den mörka perioden.

Det antas att 40 procent av den europeiska befolkningen lider brist på D-vitamin, och detta ökar risken för en mängd sjukdomar som inkluderar infektioner, diabetes och cancer. Flera studier har också kopplat brist på D-vitamin med nedsatt muskelstyrka, särskilt hos äldre, och det ökar risken för att de blir sköra och kanske drabbas av funktionsnedsättning.
Skelettmuskulaturen är ju en förutsättning för att vi ska kunna röra oss och utföra dagliga aktiviteter. Muskelcellerna måste därför omvandla matens kalorier till energi, och detta sker inne i några små kraftverk som kallas mitokondrier.
Tidigare studier tyder på att nedsatt muskelstyrka hos personer med D-vitaminbrist hänger samman med nedsatt funktion i mitokondrierna. Ändå har det varit svårt att bedöma D-vitaminets direkta roll för äldres muskelfunktion, eftersom de kan lida av många andra sjukdomar, däribland sarkopeni, som är den åldersrelaterade förlusten av muskelmassa.
I den nya studien använde dr Andrew Philip och hans forskarteam från Garvan Institute of Medical Research i Australien musmodeller för att avgöra huruvida en kostbetingad brist på D-vitamin påverkade muskelfunktionen hos unga hanmöss. Mössen fick antingen en kost med tillräckliga mängder D-vitamin eller inget D-vitamin. Forskarna tog sedan blod- och vävnadsprover för att bestämma koncentrationerna av D-vitamin och kalcium, och för att mäta markörer för mitokondriernas funktion. Efter tre månader på en kost som resulterade i D-vitaminbrist, visade det sig att mitokondriernas funktion i musklerna hade minskat med 37 procent.
Enligt forskarna pekar studien på ett tydligt samband mellan brist på D-vitamin och nedsatt muskelfunktion. Därför blir det aktuellt att förebygga brist på D-vitamin hos äldre människor, så att de kan behålla sin muskelfunktion.
Den nya studien har publicerats i tidskriften Journal of Endocrinology. Även om studien indikerar att brist på D-vitamin försämrar mitokondriernas funktion i musklerna, kan dr Philip inte förklara precist hur processen går till. Därför kommer forskarteamet att undersöka detta närmare i framtida studier.

D-vitaminets betydelse för musklerna under hela livet

Det kommer mer och mer bevis för att D-vitamin spelar en roll för musklerna och muskelstyrkan. Denna kunskap är av stor betydelse då många, och särskilt äldre, lider av olika muskelsjukdomar.
Enligt den nya studien från Trinity College Dublin, som har publicerats i Clinical Interventions in Aging, finns det ökande bevis för att tillräckligt med D-vitamin i blodet kan skydda mot förlust av muskelmassa och åtföljande sjukdomar. Forskarna bakom studien fann följaktligen att:

  • Brist på D-vitamin är vanligt bland äldre.
  • Förekomsten av muskelsvaghet var dubbelt så hög bland äldre med D-vitaminbrist jämfört med äldre som hade tillräckligt med D-vitamin.
  • Nedsatt muskelfunktion var tre gånger högre hos äldre med D-vitaminbrist jämfört med äldre som hade tillräckligt med D-vitamin.
  • Studien bekräftade fördelarna med fysisk aktivitet.
  • Det är allmänt känt att brist på D-vitamin medför bensjukdomar som bör förebyggas.
  • Enligt forskarna bör denna strategi också ingå i förebyggandet av muskelsjukdomar.

D-vitaminkällor och behov

Solljuset är den viktigaste källan till D-vitamin, som vi bildar i huden utifrån UVB-strålar. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin under sommarmånaderna. Kosten bidrar i allmänhet med alldeles för lite D-vitamin. Därför har den danska livsmedelsmyndigheten utarbetat nya rekommendationer kring tillskott, men många vet inte om det.
Det verkliga behovet beror på faktorer som solexponering, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar. På marknaden finns det starka tillskott med 20–100 mikrogram.
EU:s vetenskapliga kommitté för livsmedel har fastställt en övre säker gräns för dagligt intag av D-vitamin på 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

Referenser:

Stephen P Ashcroft et al. Diet-induces vitamin D deficiency reduces skeletal muscle mitochondrial respiration. Journal of Endocrinology. 2021

Society for endocrinology. Vitamin D Deficiency Can Impair Muscle Function. www.scitechdaily.com 2021

Niamh Aspell et al. Vitamin D Deficiency is Associated With Impaired Muscle Strength And Physical Performance in Community-Dwelling Older Adults: Findings From The English Longitudinal Study Of Ageing. Clinical Interventions in Aging. 2019

Trinity College Dublin. Vitamin D deficiency is associated with poor muscle function in adults aged 60+. ScienceDaily. 2019

Christian M. Girgis et al. Mice with myocyte deletion of vitamin D receptor have sarcopenia and impaired muscle function. Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, 2019

  • Skapad