Skip to main content

D-vitamins immunregulerende og anti-virale funktioner

D-vitamins immunregulerende og anti-virale funktionerI vinterhalvåret er der flere, som rammes af luftvejsinfektioner, og det skyldes ofte mangel på D-vitamin, som har afgørende betydning for immunforsvaret. Derudover regulerer D-vitamin inflammationsprocesserne, så infektionerne ikke bliver komplicerede eller livstruende. I en ny oversigtsartikel har forskerne set nærmere på, hvilken betydning D-vitamin har i forebyggelsen og bekæmpelsen af akutte luftvejsinfektioner som COVID-19 og influenza med særlig fokus på børn og unge. Forskerne gør samtidig opmærksom på, at mange har brug for større tilskud, der optimerer blodets niveau.

Akutte luftvejsinfektioner er en af de største årsager til, at børnefamilier og andre kontakter lægen. Gennem de sidste år har der været en del fokus på, hvordan D-vitamin beskytter mod øvre luftvejsinfektioner, især forårsaget af rhinovirus (forkølelsesvirus), influenzavirus og COVID-19 samt nedre luftvejsinfektioner som bronkitis og lungebetændelse, der også kan skyldes andre mikroorganismer. Men der har ikke været så meget fokus på det optimale indhold af D-vitamin i blodet. Formålet med den nye oversigtsartikel var derfor, at se nærmere på dette, da de forskellige luftvejsinfektioner kan forløbe vidt forskelligt. De fleste oplever således ingen eller kun moderate symptomer. Men i nogle tilfælde kan immunforsvaret være svagt eller afsporet, så der optræder tilstødende infektioner. Og i meget sjældne tilfælde kan infektioner med COVID-19 og influenza forårsage cytokinstorm og hyperinflammation, som skader kredsløb og organer.
Da der ikke foreligger ret mange kliniske data vedrørende COVID-19 og andre infektioner blandt børn og unge, har forfatterne mere konkret gransket 27 studier, der omhandler, hvorvidt mangel på D-vitamin og tilskud med D-vitamin påvirker smitterisikoen og sværhedsgraden af luftvejsinfektioner.

  • D-vitaminmangel er udbredt blandt børn og unge
  • Især i vinterhalvåret og blandt børn af immigrantfamilier
  • Svær D-vitaminmangel ses hyppigst i spæd- og småbørnsalderen og igen i puberteten.
  • D-vitaminmangel er også udbredt blandt voksne.

D-vitaminmangel øger risikoen for luftvejsinfektioner og komplikationer

På verdensplan er forskellige luftvejsinfektioner og mangel på D-vitamin signifikante sundhedsproblemer hos børn og unge. Flere studier har således vist, at mangel på D-vitamin øger risikoen for forkølelse, bronkitis, influenza og lungebetændelse, som især optræder i vinterhalvåret og er en enorm menneskelig og økonomisk sundhedsbyrde. Det tyder også på, at mangel på D-vitamin øger risikoen for andre luftvejsinfektioner som COVID-19, og at infektionerne bliver så komplicerede, at de kræver hospitalsindlæggelse. Det tyder således på, at blodets niveau af D-vitamin hænger omvendt sammen med markører for inflammation og sværhedsgraden af COVID-19 og andre luftvejssygdomme.

Tilskud med D-vitamin bør optimere blodets niveau

Tilskud med D-vitamin kan generelt reducere risikoen for luftvejsinfektioner. En meta-analyse af 4.786 børn har vist, at D-vitamintilskud desuden virker effektivt sammen med antibiotika i behandlingen af lungebetændelse. Tilskud med D-vitamin til babyer og børn, der har haft lungebetændelse, modvirker også, at de får gentagne lungebetændelser.
Det gælder under alle omstændigheder om at optimere blodets niveau af D-vitamin. I henhold til oversigtsartiklen er der således en stigende konsensus omkring blodets D-vitaminindhold, som bør ligge over 75 nmol/L. Forskerne anbefaler derfor, at alle aldersgrupper bør undgå mangel på D-vitamin, og at det er relevant med tilskud, som optimerer blodets niveau.

Hvordan påvirker D-vitamin immunforsvaret?

Den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud, er inaktiv, og den skal først omdannes i leveren og dernæst i nyrerne, de hvide blodlegemer og andre steder til den aktive steroidform, 1,25-dihydroxy-vitamin D.
De fleste af kroppens celler har receptorer for den aktive D-vitaminform, der kan trænge ind i cellerne og påvirke generne via en række tænd- og slukmekanismer. Det gælder også de forskellige hvide blodlegemer som dendrit-celler, makrofager, T-celler og B-celler. D-vitamin har også betydning for nogle antibiotiske peptider i luftvejene og reparation af beskyttende epithelceller i luftvejene, kredsløbet og andre steder.
På den måde aktiverer D-vitamin det medfødte immunforsvar, som klarer de fleste smittekim uden symptomer, samt det erhvervede immunforsvar, der er mere specialiseret og danner antistoffer. Derudover regulerer D-vitamin inflammationsprocesserne, så de ikke tager overhånd og forvolder skade. D-vitamin kan således hæmme de pro-inflammatoriske cytokiner (IL-1, IL-6, IL-12, IL-17 og TNF-α) og øge de anti-inflammatoriske cytokiner (IL-10) via metaboliske processer, der hedder NFKβ.
I oversigtsartiklen kommer forfatterne nærmere ind på, hvordan D-vitamin modvirker, at infektioner med COVID-19 udvikler komplikationer, da de skyldes cytokinstorm og hyperinflammation i lungerne, i blodkarrene og andre organer, som i værste fald kan føre til kredsløbssvigt og at patienten dør.
Som det fremgår, er det ikke virus i sig selv, der gør de forskellige luftvejsinfektioner komplicerede. Det er nærmere fordi immunforsvaret er for svagt til at bekæmpe infektionerne, eller fordi immunforsvaret reagerer med afsporede inflammationer, der skader sundt væv.

Anbefalinger af D-vitamintilskud og øvre grænse til børn og voksne

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn 0-4 år får tilskud med D-vitamin hele året.
  • Børn, der ikke får nok sol om sommeren eller er mørke i huden, bør også få tilskud hele året.
  • Det er vigtigt at tilstræbe et optimalt niveau i blodet hele året og hele livet.
  • EU’s Scientific Committee on Food har fastlagt en øvre sikker grænse for dagligt indtag, som er: 25 µg for spædbørn fra 0 - 6 måneder, 50 µg for børn fra 6 måneder - 10 år og 100 µg for børn fra 11 år samt voksne.

Referencer:

Immunomodulatory Effects of Vitamin D in Respiratory Tract Infections and COVID-19 in Children. Nutrients 2023

Priyom Bose. The immunomodulatory and antiviral function of vitamin D. News Medical Life Sciences 2023.

Signe Sparre Beck-Nielsen & Christian Mølgaard. D-vitaminmangel hos børn og unge I Danmark. Ugeskrift for læger. 2015


 

  • Oprettet den .