Skip to main content

Dårlig fertilitet og abort kan skyldes mangel på D-vitamin

Dårlig fertilitet og abort kan skyldes mangel på D-vitaminI de nordiske lande er nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed udbredt. Selvom der kan være flere årsager til denne alvorlige problematik, tyder det på, at mangel på D-vitamin, som også er udbredt, øger risikoen for kvinders nedsatte fertilitet, og at de aborterer. Det fremgår af et større finsk befolkningsstudie, som er publiceret i Nutrients.

Kvinders fertilitetsproblemer og ufrivillig barnløshed har tidligere været koblet sammen med mangel på D-vitamin, men studierne har været små og vist forskellige resultater. I det nye finske studie indhentede forskerne derfor data fra et større finsk befolkningsstudie (Northern Finland Birth Cohort), og det inkluderede over 3.000 kvinder, som var 31 år og havde besvaret et særligt spørgeskema omkring familieforhold, livsstil, helbred, sexliv og fertilitet. Kvindernes koncentrationer af D-vitamin i blodet blev derefter sammenlignet med følgende:

  • Kvinder der ikke var undersøgt for infertilitet
  • Kvinder der var undersøgt for infertilitet
  • Kvinder der var behandlet for infertilitet
  • Kvinder, som først blev gravide efter 12 måneder

Forskerne tog også forbehold for en række forstyrrende faktorer. Det viste sig, at et utilstrækkeligt niveau af D-vitamin i blodet (under 30 nmol/L) var meget mere udbredt hos de kvinder, som havde en historik med nedsat fertilitet og barnløshed sammenlignet med referencegruppen. Samtidig havde referencegruppen ofte et niveau af D-vitamin i blodet, som lå over 75 nmol/L. Det vil mere konkret sige, at kvinder med den bedste fertilitet generelt havde et niveau af D-vitamin i blodet, som lå et godt stykke over den nedre grænseværdi, som er sat til 50 nmol/l.
Studiet afslørede også, at kvinder, som havde et lavt niveau af D-vitamin i blodet, generelt var længere tid om at blive gravide, og de havde også en større risiko for at abortere. Forskerne konkluderer derfor, at mangel på D-vitamin hænger sammen med en nedsat evne til at blive gravid og en dårligere fertilitet.

D-vitamins betydning for fertiliteten

Den D-vitaminform, som vi danner fra solen eller får gennem tilskud er passiv. I første omgang omdannes denne passive form til calcidiol (25 hydroxyvitamin D), der måles i blodet. Derefter omdannes D-vitaminet til den aktive form calcitriol (1,25 dihydroxyvitamin D3), der betragtes som et steroidhormon. De fleste af kroppens celler har receptorer for denne D-vitaminform, og det gælder også celler i hypofysen, livmoderen, ovarier og livmoder, som har afgørende betydning for hormonbalancen og fertiliteten.
D-vitamin påvirker også enzymerne 17β-hydroxysteroid dehydrogenase og aromatase, som har betydning for regulering af steroidhormoner, herunder østrogen og testosteron.
Derover har D-vitamin betydning for immunforsvaret og immunforsvarets tolerancemekanismer, som er afgørende for, at fostret kan udvikles på normal vis uden at blive udstødt.
Derudover kommer forfatterne ind på, at forskellige livsstilsfaktorer som overvægt, rygning og alkohol også kan påvirke fertiliteten, inklusive kroppens udnyttelse af D-vitamin.

Hvorfor er mangel på D-vitamin så udbredt?

På de nordiske breddegrader kan vi kun danne D-vitamin fra sommersolen, når den står højt på himlen. Derfor kommer forfatterne bag det finske studie især ind på, at den udbredte mangel på D-vitamin skyldes den manglende evne til at danne D-vitamin i vinterhalvåret, hvor solen står for lavt. Der er samtidig mange kvinder, der undgår sommersolen eller bruger for meget faktorcreme, da de er bange for at få hudkræft. Men solen har flere helsefordele, og man skal blot sørge for, at man ikke bliver forbrændt. Det tyder også på, at overvægtige og personer med diabetes type-2 har vanskeligere ved at danne og aktivere D-vitaminet. Derfor kan de have et større behov.

  • Sundhedsmyndighederne anbefaler, at alle tager tilskud med D-vitamin i vinterhalvåret.
  • Man bør også tage tilskud i sommerhalvåret, hvis man ikke får nok sol, eller er født med en mørk hudfarve.
  • Gravide og kvinder, der ammer, anbefales at tage tilskud hele året.
  • Man bør under alle omstændigheder tilstræbe et optimalt niveau i blodet, hvor den nedre grænseværdi er sat til 50 nmol/L.
  • I henhold til det finske studier bør man af hensyn til fertiliteten tilstræbe et niveau, der ligger over 75 nmol/L.

Reference:

Johanna Lumme et al. Vitamin D Status in Women with a History of Infertility and Decreased Fecundability: A Population-Based Study. Nutrients. 2023

Brigham and Women´s Hospital. Vitamin D benefits and metabolism may depend on body weight. ScienceDaily January 15, 2023

Anbefalinger om D-vitamin - Sundhedsstyrelsen

Vitamin D - Lægehåndbogen på sundhed.dk

  • Oprettet den .