Skip to main content

Selen modvirker Alzheimers

- via flere mekanismer

Selen modvirker Alzheimers Det tyder på, at der er en sammenhæng mellem aldringsprocesser, Alzheimers sygdom og udbredt selenmangel. I et nyt studie, publiceret i Antioxidants, har forskerne nu afsløret, hvordan forskellige selenholdige proteiner på flere fronter kan modvirke de patologiske processer i hjernen, som forårsager Alzheimers sygdom. Forskerne ser derfor et nyt potentiale i behandling af Alzheimers sygdom, som er en af de største sygdomsbyrder og dødsårsager hos ældre. Derudover spiller selen en stor rolle i selve forebyggelsen af sygdommen. Dette er meget vigtigt, da det også er svært at diagnosticere Alzheimers sygdom i de tidlige stadier.

Selen indgår i 25 selenoproteiner, herunder enzymer og kraftige antioxidanter, som beskytter celler og væv i hjernen mod ødelæggelser forårsaget af oxidativ stress. Men man har ikke kendt så meget til de nærmere mekanismer, hvorved de forskellige selenoproteiner kan forbedre de patologiske processer i forbindelse med Alzheimers sygdom. I det nye studie har forskerne derfor set nærmere på, hvordan forskellige tilskud med selen påvirker mus, som har fået Alzheimers sygdom via transgenetiske metoder.
Musene fik tilskud med Selen-methyl-selenocystein (SMC), selenomethionine (SeM) eller natrium-selenate (SeNa) i en kort periode. Forskerne studerede sideløbende de patologiske processer i forbindelse med Alzheimers sygdom samt aktiviteten af de forskellige selenoproteiner og de metaboliske profiler i hjernen. Forskerne fandt, at alle tre selentilskud signifikant havde følgende effekter:

 • Øgning af selenniveauet i blodet
 • Øget antioxidant kapacitet
 • Regulering af aminosyremetabolisme
 • Forbedring af ødelagte synapser, hvor informationer foregår mellem nerveceller
 • Forbedring af kognitive funktioner som indlæring og hukommelse

Derudover fandt forskerne, at de tre selenforbindelser hver for sig især havde følgende effekter:

Selen-methyl-selenocystein (SMC):

 • Øget aktivitet af seloproteinet thioredoxinreductase, som har betydning for cellernes energiomsætning og som antioxidant.
 • Reduceret dannelse af de patologiske proteiner tau, som ved Alzheimers sygdom ophobes i nervecellerne, så de går til grunde.

Selenomethionine (SeM):

 • Størst øgning af den kraftige selenholdige antioxidant GPX 1 (glutathion peroxidase 1).
 • Reduceret dannelse af de patologiske proteiner beta-amyoloid, som ved Alzheimers sygdom forårsager inflammatoriske forandringer i hjernevævet.
 • Forbedret funktion af mitokondrierne, som er cellernes energiproducerende kraftværker

Natrium-selenate (SeNa)

 • Forbedring af selenoproteinet MsrB1 (methionine sulfoxide reductase B1) der regulerer immunforsvaret og beskytter aminosyren methionin mod oxidativ stress. Methionin har betydning for knogler, muskler, lever, enzymer med videre.
 • Forbedring af ødelagte synapser og deres aktivitet.

Forskerne bag det nye studie har således afsløret, hvordan forskellige selenforbindelser på forskellige måder modvirker de patologiske processer under Alzheimers sygdom. Denne afsløring kan også give en ny indsigt i, hvordan man behandler Alzheimers sygdom med selentilskud.
Det nye studie er i tråd med tidligere studier, der viser, hvor vigtigt det er at får nok selen gennem hele livet, hvis man vil bevare eller forbedre de kognitive funktioner.

Hvorfor er det særlig vigtigt, at ældre får nok selen?

De forskellige selenoproteiner indgår i et kompliceret stofskifte, så de hver især kan bidrage til cellernes energiomsætning, dannelse af stofskiftehormoner og dannelse af nye neuroner. Derudover indgår selen i en række forskellige antioxidanter, der beskytter celler og væv mod oxidativ stress. Det er en tilstand, hvor frie radikaler kommer ud af kontrol, så de angriber celler og væv og forårsager en række patologiske kædereaktioner. De frie radikaler er et biprodukt af energiomsætningen, og mængden øges under aldringsprocesserne, fordi energiomsætningen og iltudnyttelsen bliver mindre effektiv. Tobaksrøg, medicin og forgiftninger øger også påvirkningen af frie radikaler. Det samme gør kroniske sygdomme samt kroniske inflammationer, som ofte rammer ældre i form af ”aldringsinflammation”. Der er altså flere faktorer, som bevirker, at ældre er mere udsatte for oxidativ stress. Af samme grund har de også brug for flere antioxidanter, hvor selen spiller en ganske særlig rolle. De officielle daglige anbefalinger, RI, ligger på 55 mikrogram, men det tyder på, at vi skal have 100-200 mikrogram om dagen for at mætte selenoprotein P, der bruges som markør for kroppens selenstatus.
Som det fremgår af det nye studie, har de tre forskellige selentilskud forskellige positive effekter på hjernesundheden. Man kan også vælge et produkt med selengær, som har et højt dokumenteret indhold af organisk selen-methyl-selenocystein (SMC), seleno-methionine (SeM) samt mere end 20 andre organiske selenformer.

Læs også:

Nedenstående artikel omhandler en større meta-analyse, hvor tilskud med selen til mennesker også har vist en positiv effekt på hjernesundheden, de kognitive evner og Alzheimers sygdom.

»Selentilskuds positive effekt på hjernesundhed og Alzheimers sygdom«

Referencer:

Zhong-Hao Zhang ert al. Different Effects and Mecanism of Selenium Compounds in Improving Pathology in Alzheimer´s Disese. Antioxidants 2023

Meire Ellen Pereira et al. Effects of Selenium Supplementation in Patients with Mild Cognitive Impairment or Alzheimer’s Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients 2022

Odette Leiter et al. Selenium mediates exercise-induced adult neurogenesis and reverses learning deficits induced by hippocampal injury and aging. Cell Metabolism. February 3, 2022

 • Oprettet den .