Skip to main content

E-vitamin gavner Alzheimer-patienter

En høj dosisE-vitamin gavner Alzheimer-patienter E-vitamin dagligt har i en dobbelt-blindet, placebokontrolleret undersøgelse vist at kunne nedsætte udviklingen af Alzheimers syge med 19% sammenlignet med placebo hos ældre personer der havde sygdommen i mild til moderat grad.

Forskere fra Chicago, Illinois rekrutterede 613 patienter med mild til moderat Alzheimers til at deltage i deres undersøgelse. Deltagerne blev tilfældig inddelt i en af fire grupper: Den første gruppe fik 1000 international enheder (IE) E-vitamin to gange dagligt, den anden gruppe fik 20 mg per dag af Alzheimer-medicinen Memantine, den tredje gruppe fik en kombination af E-vitamin og Memantine og den sidste gruppe fik tilsvarende placebo.

Monoterapi bedst

Der var 561 patienter der gennemførte undersøgelsen som viste, at i løbet af næsten 2,5 år havde gruppen der kun fik E-vitamin, en langsommere funktionel tilbagegang sammenlignet med placebo-gruppen. Patienternes plejekrævende tid steg ligeledes mindre i E-vitamin-gruppen sammenlignet med placebo-gruppen. Disse forbedringer svarede til en tidsperiode på 6,2 måneder. Der blev ikke observeret nogen forskel mellem placebo-gruppen og gruppen der kun fik Alzheimer-medicin. Det var dog mere overraskende, at der heller ikke var forskel mellem gruppen der fik kombinationen Alzheimer-medicin og E-vitamin og placebogruppen.

Der blev ikke fundet noget øget dødelighed i E-vitamin-gruppen. Tværtimod var dødeligheden af alle årsager 7,3% i E-vitamingruppen mod 9,4% i placebogruppen.

Undersøgelsen er en af de længste og største behandlingsundersøgelser af patienter med mild til moderat Alzheimers syge. Det er samtidig den første undersøgelse i større skala der har undersøgt effektiviteten af alfa tocoferol (E-vitamin) til denne patientgruppe. Med denne undersøgelse ser vi et eksempel på, at et vitamin i en terapeutisk dosis virker bedre end medicin. Samtidig viser undersøgelsen, at E-vitamin er et meget sikkert præparat.

Ref.

Dysken MW, et al. Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer Disease - The TEAM-AD VA Cooperative Randomized Trial. JAMA 2014:311(1):33-44.

Om Alzheimers syge

Sygdommen resulterer i svigtende hjernefunktion og demens. Symptomerne der ofte udvikles langsomt, viser sig ofte først ved dårlig hukommelse og nedsat evne til at fungere i hverdagen. Personlighedsændringer, adfærdsforstyrrelser og depression tiltager ofte efterhånden som sygdommen udvikler sig. Sygdomsforløbet har gennemsnitlig en varighed på ca. 8-10 år.


 
  • Oprettet den .