Skip to main content

Tillskott med fiskolja och särskilda antioxidanter visar en synergieffekt på ett gott minne

Tillskott med fiskolja och särskilda antioxidanter visar en synergieffekt på ett gott minneEtt gott minne är avgörande för ett bra och aktivt liv. Men i takt med att det blir fler äldre, är det också fler som drabbas av demens. Det verkar dock som om en kombination av fiskolja, samt antioxidanter som lutein och zeaxantin, kan förbättra minnet hos äldre, friska personer. Detta framgår av en ny iransk studie publicerad i tidskriften Clinical Nutrition. På daglig basis kan man därför stödja hjärnan och minnet genom att få i sig fiskolja från fet fisk eller tillskott samt de speciella antioxidanterna från födoämnen som kål, spenat, andra bladgrönsaker och ägg. Det verkar också som om det finns en viktig antioxidant, mesozeaxantin, i vissa fiskarter och fiskskinn.

Ett gott minnet är en förutsättning för att kunna lära sig nya saker och förstå omvärlden. Ett försämrat minne utvecklas ofta med tiden, och ungefär var tredje person över 65 år klagar över minnesproblem. Det kan finnas många bakomliggande orsaker som sömnbrist, stress, ångest, alkoholskador, depression, biverkningar av läkemedel eller brist på B12-vitamin. Försämrat minne kan också uppstå tidigt i utvecklingen av demens och vid Alzheimers sjukdom, som drabbar allt fler när de blir äldre.
Under alla omständigheter behöver hjärnan under hela livet en mängd olika näringsämnen som stödjer fysiologiska funktioner och förhindrar skador på neuroner orsakade av oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det finns för många fria radikaler i förhållande till antioxidanter. Vi bildar alla fria radikaler under syreomsättningen och andra fysiologiska processer, och mängden ökar kraftigt av åldringsprocesser, stress, förgiftningar, tobaksrök och inflammationer. Samtidigt innebär det att behovet av näringsämnen och antioxidanter ökar med åldern och i andra situationer där hjärnan blir mer sårbar för oxidativ stress.
Det finns växande bevis som tyder på att omega-3-fettsyror, E-vitamin och karotenoider kan förbättra våra kognitiva funktioner. Den totala effekten av dessa näringsämnen har dock ännu inte studerats på friska människor förrän nu.

Ju mer omega-3 och karotenoider i blodet, desto bättre minne

Den nya studien omfattade 60 kognitivt friska, äldre personer som delades in i två grupper. En grupp fick dagligen omega-3-fettsyror i form av ett gram fiskolja (motsvarande 430 mg DHA och 90 mg EPA) plus 15 mg E-vitamin (D-alfatokoferol) och 22 mg karotenoider (som 10 mg lutein), 10 mg mesozeaxantin och 2 mg zeaxantin).
Kombinationen av de tre tillskotten är relevant. Omega-3-fettsyrorna DHA och EPA har betydelse för neuronernas synapser, där information utbyts mellan neuroner. Omega-3-fettsyrorna ökar dessutom blodgenomströmningen i hjärna och därmed förmågan att lösa kognitiva uppgifter. Samtidigt motverkar omega-3-fettsyrorna kroniska inflammationer, som kan skada hjärnan. E-vitamin har betydelse för cirkulationen och som antioxidant. De olika karotenoiderna har andra antioxidanteffekter. Den andra gruppen fick placebo, och studien varade i 24 månader.
Det visade sig att gruppen som fick tillskott uppvisade en ökad nivå av omega-3-fettsyror och karotenoider i blodet jämfört med gruppen som fick placebo. Det förelåg dock ingen skillnad i nivån av E-vitamin, vilket kan bero på att nivån var för låg.
Forskarna använde under studien två speciella kognitiva test – Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) och Montreal Cognitive Assessment (MoCa). Dessa två tester visade att gruppen som fick fiskolja, E-vitamin och karotenoider klarade sig bättre i olika minnestester jämfört med gruppen som fick placebo. Det visade sig faktiskt att deltagarna i den aktiva gruppen fick bättre minne som överträffade placebogruppen. Och ju högre koncentrationerna av omega-3 och karotenoider var i blodet, desto bättre blev minnet. Forskarna antar dessutom att fiskoljan och karotenoiderna har en synergieffekt på minnet.

Bättre minne ger bättre vardag

Enligt forskarna kan förbättringen av minnet också medföra praktiska förbättringar i vardagen. Ett förbättrat minne kan alltså förbättra förmågan att komma ihåg information och att prioritera vad som behövs för att fatta beslut och lösa problem. Ett förbättrat minne kan också hjälpa individen att fokusera, planera samt komma ihåg dagens sysslor och schema.
Den nya studien utfördes av forskare från University Hospital Waterford och Royal College of Surgeons i Irland, och studien har publicerats i tidskriften Clinical Nutrition.

  • I studien fick deltagarna ett gram fiskolja dagligen som tillskott.
  • Man kan också få i sig ett gram fiskolja dagligen om man till exempel äter en sill- eller makrillmacka.
  • Bra källor till lutein och zeaxantin är grönkål, bladbetor, broccoli, spenat, andra mörkgröna bladgrönsaker, blåbär och ägg (äggulan).
  • Lutein och zeaxantin finns i nervvävnad och mest i makula (gula fläcken i ögats näthinna), som kan mätas.
  • Mesozeaxantin finns i få födoämnen som öring samt öringsskinn, sardin och lax. Man tror också att mesozeaxantin bildas i kroppen från andra karotenoider som lutein. Mest mesozeaxantin finns i makula (gula fläcken i ögats näthinna).

Referenser:

R. Power et al. “Omega-3 fatty acid, carotenoid and vitamin E supplementation working memory in older adults: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition, 2021.12.04

Stephen Daniels. Omega-3s plus carotenoids and vitamin E show 'synergistic' benefits for memory: RCT. NUTRAingredients.com, 21 December 2021

James J. Dicolantonio and James H. O´Keefe. The Importance of Marine Omega-3s for Brain Development and the Prevention and treatment of Behavior, Mood, and Other Brain Disorders. Nutrients. 2020

Nutrition insight. Neuroimaging Highlights Role of Omega-3 in preventing Cognitive decline. 2017

Hukommelsessvigt - Patienthåndbogen på sundhed.dk

Frida - Parametre (fooddata.dk)

Lutein - Wikipedia

Zeaxanthin - Wikipedia

meso-Zeaxanthin - Wikipedia

  • Skapad