Skip to main content

D-vitamin och probiotika förbättrar den psykiska hälsan hos personer med schizofreni

D-vitamin och probiotika förbättrar den psykiska hälsan hos personer med schizofreniSchizofreni är förbundet med en kraftigt försämrad livskvalitet och kortare livslängd. Kost, näringsbrist och matsmältning spelar en roll i utvecklingen av sjukdomen. Detta framgår bland annat av en ny iransk studie där patienter med schizofreni fick tillskott med D-vitamin och probiotika i form av mjölksyrabakterier och bifidobakterier. Studien, som har publicerats i Neuropsychopharmacology Reports, avslöjade att tillskotten i fråga avsevärt kan förbättra den kognitiva förmågan hos schizofrena patienter. Författarna diskuterar också hur dessa tillskott kan reglera dopaminproduktionen, inflammation och tarm-hjärnaxeln, som berör kommunikationen mellan tarmen och hjärnan.

Miljontals människor världen över lider av schizofreni. Symtomen är förknippade med vanföreställningar, hallucinationer och kognitiva svårigheter. Man vet inte mycket om de underliggande biologiska mekanismerna, men det finns indikationer på att lokala inflammationer i hjärnan spelar en roll. Det föreligger också en obalans i hjärnans dopaminnivå. Dopamin är en signalsubstans som dels ger drivkraft till våra handlingar, dels betraktas som en belöningsmolekyl. Läkemedel som blockerar dopaminsystemet är effektiva mot vanföreställningar och hallucinationer, men dessa läkemedel är mindre effektiva mot kognitiva störningar. Dessutom är läkemedel mot schizofreni förknippade med biverkningar som förstoppning och viktökning. Obalanser i tarmens mikroflora kan påverka sjukdomens utveckling, och medicinering mot schizofreni påverkar tarmens mikroflora ytterligare i negativ riktning. Man vet också att utbredd brist på D-vitamin kan vara involverad i utvecklingen av sjukdomen och tillståndet i tarmfloran.
Den nya studien syftade därför till att undersöka huruvida reglering av tarmens mikroflora och tillskott med D-vitamin kan förbättra symtomen och de kognitiva färdigheterna hos patienter med schizofreni.

Positiv synergistisk effekt med D-vitamin och probiotika

I studien deltog 70 schizofrenipatienter på mellan 18 och 65, varav en hoppade av studien. Deltagarna delades in i två grupper. En grupp fick ett kombinerat tillskott i kapselform med D-vitamin (10 mikrogram) och probiotika i form av olika mjölksyra- och bifidobakterier (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium coagulans, Bacillus). Den andra gruppen fick placebo som såg identisk ut. Varken forskarna eller deltagarna visste vem som fick vad under studiens gång. Studien pågick i 12 veckor. Dess för innan bedömde forskarna svårighetsgraden av patienternas sjukdom och kognitiva funktioner via en skala som kallas PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) och ett test som heter MoCA (Montreal Cognitive Assessment). Dessutom mätte och registrerade forskarna deltagarnas lipidprofil, BMI (kroppsmasseindex) och mag- och tarmbesvär. Forskarna mätte också blodnivån av CRP (C-reaktivt protein) och ESR (erytrocytsedimentationshastighet), som båda är markörer för inflammation.
Studien visade att MoCA-poängen ökade signifikant i gruppen som fick tillskott med D-vitamin och probiotika. Dessutom reducerades nivån av CRP avsevärd, och matsmältningen förbättrades också betydlig jämfört med placebogruppen. Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med D-vitamin och probiotika har en positiv effekt på patienter med schizofreni. Enligt forskarna är det också första gången som tillskott av D-vitamin och probiotika kombineras, vilket tydligen har en synergistisk effekt.

D-vitaminets betydelse för hjärnan

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin (VDR), som reglerar en mängd olika gener och metaboliska processer. Det finns också receptor för D-vitamin i flera områden av hjärnan, där D-vitamin bland annat är involverat i regleringen av signalsubstansen dopamin. Dessutom motverkar D-vitamin oxidativ stress och inflammationer, som kan vara förbundna med skador på nervceller och olika neurologiska störningar. Man har dessutom funnit att gravidas brist på D-vitamin ökar risken för att barnet utvecklar schizofreni senare i livet.
I den aktuella studien fick deltagarna bara låga doser D-vitamin (10 mikrogram dagligen), och det mättes inte om det optimerade deltagarnas blodnivåer. I artikeln hänvisar författarna till exempel till en tidigare studie där schizofrena patienter under åtta veckor fick mycket större doser på 1 250 mikrogram per vecka (= 50 000 IE), vilket motsvarar 179 mikrogram per dag, för att korrigera akuta brister. Detta hade i sig en positiv effekt på den vanliga behandlingen med antipsykotiska läkemedel.
Som framgår kan större doser D-vitamin ges under en kortare tid för att korrigera brister. I övrigt är den övre gränsen för tillskott med D-vitamin enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 100 mikrogram per dag.

Tarmflorans betydelse för hjärnan

Tarmfloran består av många miljarder bakterier och andra mikroorganismer, som bland annat är viktiga för upptaget av näringsämnen, bildandet av vitaminer och signalsubstanser, upprätthållandet av ett normalt pH-värde och omsättningen av svårsmälta kolhydrater (fibrer). De många olika mikroorganismerna i tarmfloran måste också ingå i en hårfin balans, som även kallas symbios. Om den symbiotiska balansen i tarmfloran rubbas av olika anledningar kan dysbios uppstå, då vissa arter undertrycks och andra arter dominerar så att de blir skadliga. Eftersom tarmfloran och matsmältningen har betydelse för humöret och vårt mentala tillstånd, kallas tarmen även för den andra hjärnan. Det finns också mycket som tyder på att olika neurologiska sjukdomar kännetecknas av dysbios i tarmfloran. Författarna bakom den nya studien beskriver också hur probiotika kan reglera bildandet av signalsubstanser som serotonin och GABA via tarm-hjärnaxeln. Probiotika kan också hjälpa till att reglera inflammationer, kolesterolbalansen och blodsockret. Det tyder dessutom på att probiotika kan förbättra cellernas D-vitaminreceptorer, vilket bidrar till den synergistiska effekten.

Referenser:

Aida Mohammadi et al. Co-administration of probiotic and vitamin D significantly improves cognitive function in schizophrenic patients: A double-blinded randomized controlled trial. Neuropsychopharmacology Reports 2024

Renata Aparecida et al. Vitamin D: A potent regulator of dopaminergic neuron differentiation and function. Journal of Neurochemistry, 2023

Shreeya S Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022


 

  • Skapad