Skip to main content

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreni

D-vitaminbrist påverkar neuronernas utveckling och risken för schizofreniUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för utvecklingen av fostrets skelett, hjärna och andra funktioner. Brist på D-vitamin under graviditeten kan därför få allvarliga konsekvenser för fostrets utveckling. Detta gäller även bildandet av neuroner i det dopaminproducerande området i hjärnan, vilket sannolikt kan leda till de störningar i dopaminbalansen som uppstår hos unga och vuxna med schizofreni. Detta framgår av en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Neurochemistry. Studien ligger i linje med en tidigare översiktsartikel som visar att tidiga stadier av psykotiska sjukdomar som schizofreni är förknippade med stora brister på D-vitamin och folsyra. Det betyder därför att D-vitamin och andra näringsämnen är av avgörande betydelse för hjärnans hälsa under hela livet och inte minst under graviditeten.

Schizofreni, som vanligtvis uppträder i 15- till 30-årsåldern, är förbundet med hallucinationer, vanföreställningar och andra allvarliga symtom. Den minskade livskvaliteten gör att patienterna ofta har en mycket kortare livslängd än resten av befolkningen. Inte mycket är känt om de neurologiska orsakerna till sjukdomen. Men man vet att det finns obalanser i hjärnans dopaminnivåer. Dopamin är en signalsubstans som ger drivkraft åt våra handlingar och kallas ofta för hjärnans belöningsmolekyl. Man vet också att gravidas brist på D-vitamin ökar risken för att barnet utvecklar schizofreni senare i livet.
Professor Eyles från The University of Queensland i Australien har därför genomfört mer omfattande studier av de mekanismer som relaterar till onormala frisättningar av dopamin och hur gravidas brist på D-vitamin påverkar fostrets utveckling och obalanser i de dopaminproducerande neuronerna senare i livet.
Mer specifikt utvecklade forskarteamet celler som liknar de dopaminproducerande neuronerna under fosterlivet. Dessa neuroner odlades sedan i kulturer med eller utan det aktiva D-vitaminet, 1,25 OHD, som anses vara ett steroidhormon. Forskarna använde en ny teknik där de kunde analysera funktionella förändringar i neuronernas utsöndring av dopamin och fann att D-vitamin ökar både neuronernas dopaminsyntes och frisättningen av dopamin. I framtiden kommer professor Eyles och hans forskarteam därför att undersöka närmare hur gravidas brist på D-vitamin påverkar barnets förmåga att bilda dopamin på sikt.
Forskarteamet kommer också att undersöka om det finns andra riskfaktorer under graviditeten som stör barnets förmåga att bilda och utnyttja dopamin, bland annat syrebrist eller infektioner som också kan förändra neuronernas utsöndring av dopamin.
Enligt den nya studien antar forskarna nu att brist på D-vitamin och tidiga störningar av neuronernas utsöndring av dopamin under fosterlivet ökar risken för att barnet ska utveckla schizofreni senare i livet.

Brist på D-vitamin och folsyra senare i livet ökar också risken för schizofreni

Vi behöver D-vitamin hela livet, eftersom det reglerar ett stort antal gener och är av avgörande betydelse för den allmänna hjärnhälsan. Enligt en tidigare översiktsartikel publicerad i Schizofreni Bulletin har man även hittat ett samband mellan brist på D-vitamin och folsyra och tidiga stadier av schizofreni och andra psykotiska sjukdomar. Forskarna fann också ett samband mellan brist på dessa näringsämnen och en försämring av patienternas mentala och fysiska hälsa. Forskarna fokuserar därför på nya sätt att förebygga och behandla schizofreni och andra psykotiska sjukdomar, som drabbar miljontals människor världen över.

  • Mycket tyder på att det finns ett samband mellan en utbredd brist på D-vitamin och den stigande förekomsten av psykotiska sjukdomar som schizofreni.
  • Eftersom många undviker solen, och de officiella rekommendationerna för D-vitamin är ganska låga, bör man under alla omständigheter sträva efter en optimal nivå i blodet.
  • Det är särskilt viktigt att gravida och unga får tillräckligt med D-vitamin för att förebygga schizofreni.

Referenser:

Renata Aparecida et al. Vitamin D: A potent regulator of dopaminergic neuron differentiation and function. Journal of Neurochemistry, 2023

University of Queensland. Vitamin D alters developing neurons in the brain´s dopamine circuit. ScienceDaily May 24, 2023

Nutritional Deficiencies and Clinical Correlates in First-Episode Psychosis: A Systematic Review and Meta-analysis. Schizophrenia Bulletin. 2017

  • Skapad