Skip to main content

C-vitamin bidrar till att upprätthålla muskelmassan senare i livet

C-vitamin bidrar till att upprätthålla muskelmassan senare i livetÄldre som får rikligt med C-vitamin har den bästa skelettmuskulaturen. Detta framgår av en ny studie från University of East Anglia i Storbritannien. Upptäckten är viktig, eftersom den naturliga förlusten av muskelmassa och muskelstyrka börjar gradvis vid 40 års ålder och accelererar efter 65 års ålder. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och mottagliga för andra sjukdomar. Enligt författarna bakom studien är det därför särskilt viktigt att medelålders och äldre får tillräckligt med C-vitamin genom kost eller tillskott. Som en sidovinst skyddar C-vitamin också mot infektioner och hjärt-kärlsjukdomar, där äldre också är mer sårbara.

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livet

D-vitamin är viktigt för musklerna – hela livetD-vitamin är viktigt för musklernas funktion och en normal muskelstorlek. Detta framgår av en ny studie genomförd vid Westmead Institute for Medical Research i Sidney. Brist på D-vitamin kan alltså resultera i en dålig muskelfunktion, som också omfattar sämre kondition, muskelspänningar och förlust av muskelmassa.

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldern

D-vitaminbrist hänger samman med en dålig muskelfunktion efter 60-årsåldernMed åldern förtvinar skelettmuskulaturen långsamt, musklerna blir svagare och figuren förändras. Fenomenet kallas sarkopeni, och det är en av de främsta orsakerna till att äldre blir bräckligare och kanske drabbas av rörelsehinder. Kost och motion spelar en roll. Enligt en ny studie från Trinity College Dublin spelar brist på D-vitamin också en avgörande roll i utvecklingen av en dålig muskelfunktion hos äldre över 60 år. Samtidigt är det problematiskt att vi bara kan bilda D-vitamin från solen under sommarhalvåret, och att förmågan minskar när vi blir äldre. Därför bör äldre fokusera mycket mer på att få tillräckligt med D-vitamin hela året, om de ska kunna bevara så mycket muskelmassa och muskelfunktion som möjligt.

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktion

D-vitaminbrist kan försämra musklernas funktionD-vitaminbrist kan försämra muskelfunktionen eftersom de då producerar mindre energi. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Journal of Endocrinology. Forskarna antar därför att ett förebyggande av D-vitaminbrist hos äldre kan förbättra deras muskelfunktion och minska åldersrelaterad muskelsvaghet. Om musklerna känns slappare under vinterhalvåret kan man också överväga om det beror på brist på D-vitamin, som är vanligare under den mörka perioden.

Ett högre intag av kalium kan hämma mäns förlust av muskelmassa

Ett högre intag av kalium kan hämma mäns förlust av muskelmassaFörlust av muskelmassa kan bero på brist på motion, brist på protein, åldringsprocesser och andra faktorer. Insulinkänslighet och syraansamling är också förbunden med förlust av muskelmassa. I detta avseende verkar det som om ett högre intag av grönsaker med kalium, som är ett basbildande mineral, är förknippat med en lägre risk för förlust av muskelmassa hos män. Men inte hos kvinnor.

Fiskoljor har en hälsosam och naturlig antiage-effekt

- för kropp och sinne

Fiskoljor har en hälsosam och naturlig antiage-effektDet blir fler äldre i världen, och i takt med det blir det också fler som lider av hjärt-kärlsjukdomar, cancer, luftvägssjukdomar, övervikt, diabetes, artrit, demens och Alzheimers. Sjukdomarna i fråga, som har enorma mänskliga och socioekonomiska konsekvenser, hänger ofta samman med livsstil och kroniska inflammationer, som är den röda tråden. En grupp forskare har därför tittat närmare på ett antal studier som avslöjar hur omega-3-formerna EPA och DHA, som finns i fiskoljor, har en positiv effekt på den kognitiva förmågan, bevarande av muskelmassa samt förebyggande och behandling av ett antal allvarliga sjukdomar som är förbundna med åldringsprocesser. Samtidigt är det viktigt att börja i tid och få de optimala doserna. Detta framgår bland annat av en ny översiktsartikel som har publicerats i tidskriften Nutrients.

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrka

Flickors D-vitaminnivå är relaterad till deras muskelstyrkaFlickor som har högre nivåer av D-vitamin i blodet är i allmänhet starkare. Men detta samband ses inte hos pojkar. Detta framgår av en ny stor kohortstudie från Odense universitetssjukhus, som nyligen publicerades i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Ändå har vi alla behov av tillräckliga mängder D-vitamin under hela livet, eftersom det har många funktioner i hela kroppen.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer