Skip to main content

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkar

D-vitaminbrist under graviditet och övervikt hos pojkarUnder graviditeten är D-vitamin viktigt för barnets tillväxt, utveckling och allmänna hälsa. Det tyder också på att brist på D-vitamin under graviditeten ökar risken för att pojkar utvecklar mer fettvävnad under de första levnadsåren och därför löper en större risk att bli överviktiga i barndomen och senare i livet. Detta framgår av en spansk befolkningsstudie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom övervikt och D-vitaminbrist är så utbrett bland den allmänna befolkningen är det särskilt viktigt att gravida kvinnor följer hälsomyndigheternas rekommendationer för D-vitamintillskott. Det finns heller ingen anledning att undvika solen, eftersom det är den bästa källan till D-vitamin på sommaren. Man måste bara se till att man inte bränner sig.

I den nya spanska studien inhämtade forskarna data från befolkningsstudien INMA (INfancia y Medio Ambiente), där flera tusen barn har följts från befruktning till slutet av tonåren i syfte att titta närmare på hur miljöfaktorer som kost, föroreningar osv. påverkar barnens tillväxt och utveckling. Den nya studien omfattade 2 027 mamma-barn-par, och de gravidas D-vitaminstatus mättes under den 13:e graviditetsveckan. När barnen var 7 och 11 år gamla tittade man närmare på deras vikt i förhållande till deras längd, vilket definieras som Z-score Body Mass Index (zBMI). När barnen fyllde 11 år tittade man också närmare på deras fettprocent.
Det visade sig att cirka 17 procent av de gravida kvinnorna led av D-vitaminbrist, och att cirka 40 procent av barnen i båda åldrarna var överviktiga. Man fann också att de gravidas brist på D-vitamin särskilt påverkade pojkarnas tillväxt och utveckling, eftersom det fanns ett direkt samband mellan ett högre zBMI, en högre fettprocent och en högre risk för övervikt. Det fanns också en större risk för att barnet skulle födas med lägre födelsevikt, vilket sedan följdes upp av en större och olämplig viktuppgång under barndomen.
Forskarna drar därför slutsatsen att brist på D-vitamin under den tidiga graviditeten påverkar pojkars fettfördelning och vikt senare i livet.

Varför påverkar gravidas brist på D-vitamin pojkar och flickor olika?

Även om flera studier redan har visat på ett samband mellan den gravidas brist på D-vitamin och barnets tillväxt och hälsa, är den spanska befolkningsstudien den första som klargör att den gravidas D-vitaminbrist särskilt påverkar pojkars fettprocent och vikt.
Forskarna har ännu inte någon exakt förklaring till skillnaden mellan könen. Men andra djurstudier och in vitro-studier tyder på att brist på D-vitamin under graviditeten påverkar pojkars testosteronnivåer och därmed andra metaboliska processer i större utsträckning.

Rekommendationer av D-vitamin till gravida

Enligt Sundhedsstyrelsen, den danska hälsomyndigheten, ska gravida kvinnor ta ett dagligt tillskott av 10 mikrogram D-vitamin under hela året. Det kan också rekommenderas att kvinnor som planerar en graviditet, liksom kvinnor som redan är gravida, får sin D-vitaminstatus mätt om de vill vara säkra på en optimal nivå i blodet.
Den övre gränsen för dagligt intag av D-vitamin har fastställts av Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) till 100 mikrogram för vuxna, inklusive gravida och ammande.

Orsaker till utbredd D-vitaminbrist bland kvinnor i fertil ålder och gravida kvinnor

  • För lite sol på sommaren.
  • För mycket solkräm som blockerar syntesen av D-vitamin i huden.
  • Mager kost – och speciellt utan fet fisk och ägg.
  • Mörk hud.
  • Alkoholism.
  • Övervikt och diabetes.
  • Kolesterolsänkande läkemedel och vissa andra mediciner
  • Hälsomyndigheternas rekommendationer om tillskott följs inte konsekvent.

Referenser

Julia Sanguesa et al. Prenatal Vitamin D Levels Influence Growth and Body Composition until 11 Years in Boys. Nutrients 2023

  • Skapad