Skip to main content

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektioner

Åldersinflammation ökar risken för kroniska sjukdomar, cancer och livshotande virusinfektionerÅldringsprocesser är förknippade med en låg grad av okontrollerad kronisk inflammation. Detta framgår bland annat av artiklar publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna Nature Medicine och Aging and Disease. Även om en kronisk inflammation inte märks direkt, kan den skapa grogrund för hjärt-kärlsjukdomar, reumatiska sjukdomar, Alzheimers och cancer. Kronisk inflammation kan också medföra att virusinfektioner med covid-19 och influensa bli livshotande, eftersom immunförsvaret löper amok och förstör frisk vävnad. I samband med åldringsprocesser är det därför viktigt att skydda kroppen mot kronisk inflammation. Det kräver bland annat att man är välförsedd med D-vitamin, selen, Q10, zink, omega-3 och melatonin, som många äldre lider brist på.

Brist på Q10 och selen främjar åldringsprocesser

- med risk för degenerativa sjukdomar och förtida död

Brist på Q10 och selen främjar åldringsprocesserDet är allmänt känt att degenerativa störningar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursjukdomar och leversjukdomar ofta är förknippade med sämre livskvalitet och kortare livslängd. Tillskott med Q10, eventuellt i kombination med selenjäst, kan dock ha en positiv effekt på de aktuella sjukdomarna och minska risken för förtida död med upp till 50 procent. Ja, tillskott med Q10 kan överlag bidra till att fördröja åldringsprocesserna genom att skydda hjärtat, kretsloppet och cellerna. Detta framgår av en större översiktsartikel publicerad online av NCBI, som hyser ett antal biomedicinska databaser. Som det framgår av översiktsartikeln bör tillskott dessutom vara av läkemedelskvalitet, med garanti för innehåll och upptag i blod och celler.

Brist på selen ökar toxiciteten hos smärtstillande medel

Brist på selen ökar toxiciteten hos smärtstillande medelMiljontals människor tar smärtstillande medel som Panodil, Pamol eller Pinex som innehåller paracetamol. Och det antas att en miljard människor lider brist på selen, främst på grund av utarmad jord. Detta är en olycklig cocktail, eftersom brist på selen i kosten ökar risken för att det rekommenderade intaget av paracetamol belastar levern så mycket att det orsakar överdosering med risk för biverkningar. Detta framgår av en samarbetsstudie mellan Bath University i Storbritannien och Southwest University i Kina.

Brist på zink ökar risken för hjärtsvikt

Brist på zink ökar risken för hjärtsviktKronisk hjärtsvikt drabbar miljontals människor världen över, och tillståndet är ofta livshotande. En grupp forskare har precis tittat närmare på kopplingen mellan kronisk hjärtsvikt och zinkbrist, och hur tillskott med zink kan förbättra hjärthälsan på flera fronter. Forskarna kommer också in på varför zinkbrist är så vanligt. Studien har publicerats i Journal of Cardiac Failure.

E-vitamin och Q10 kan förhindra muskelskador efter hjärtinfarkt – och därmed rädda liv

E-vitamin och Q10 kan förhindra muskelskador efter hjärtinfarkt – och därmed rädda livHjärtinfarkt är en av världens främsta dödsorsaker. Det kan också uppstå permanenta skador på hjärtmuskeln, vilket försämrar patientens liv. Enligt en ny preklinisk studie publicerad i Redox Biology kan en snabb behandling med E-vitamin motverka de permanenta skadorna på hjärtmuskeln, och forskarna ser det som en ny och billig behandlingsstrategi. Tidigare studier har dessutom visat att tillskott med större mängder Q10 i läkemedelskvalitet har en betydande effekt på hjärtsviktpatienternas livskvalitet och överlevnadsgrad.

Fiskoljor under klimakteriet förbättrar fysiken, cirkulationen och humöret

Fiskoljor under klimakteriet förbättrar fysiken, cirkulationen och humöretKlimakteriet är förknippat med hormonella förändringar, vilket ökar risken för ledvärk, övervikt, hjärt-kärlsjukdomar, muskelsvaghet och andra metaboliska störningar. Det tyder dock på att större tillskott med fiskoljor under åtta veckor har en positiv effekt på blodtrycket, muskelstyrkan samt kroniska inflammationer och oxidativ stress, som skapar grogrund för åderförkalkning, ledvärk och många andra kroniska sjukdomar. Detta framgår av en studie publicerad i tidskriften Nutrients. Tidigare studier visar dessutom att tillskott med fiskoljor även kan hjälpa mot torra slemhinnor och depression, som ofta orsakas av inflammation i hjärnan.

Intravenös behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan förkorta sjukhusvistelser

Intravenös behandling med C-vitamin till kritiskt sjuka patienter kan förkorta sjukhusvistelserKritiskt sjuka patienter lider ofta av inflammation och oxidativ stress, under vilken det råder en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Detta kan i värsta fall leda till vävnadsskador och organsvikt. I detta avseende är C-vitamin en kraftfull antioxidant med en terapeutisk potential. Enligt en ny systematisk översiktsartikel och metaanalys verkar det som att intravenös behandling med större doser C-vitamin kan förkorta sjukhusvistelser. Det finns inte heller några biverkningar förbundna med behandlingen.

Kan högt blodtryck bero på selenbrist?

Kan högt blodtryck bero på selenbrist?Ja, detta framgår av en ny studie publicerad i Free Radical Biology & Medicine. Det tyder alltså på att selenbrist via olika mekanismer minskar utsöndringen av natrium i njurarna, vilket leder till högt blodtryck. Studiens resultat är mycket relevant, eftersom högt blodtryck och resulterande tidig död är ett växande problem över hela världen. Samtidigt är selenbrist också ett växande problem, eftersom man tror att upp till en miljard människor lider brist på detta livsviktiga spårämne, främst på grund av selenfattiga markförhållanden som finns i stora delar av Kina, Europa och många andra platser i världen.

Kan zink, choklad, kaffe och te göra dig friskare och verka som anti-age?

Kan zink, choklad, kaffe och te göra dig friskare och verka som anti-age?Det låter nästan för bra för att vara sant. Men forskare från Tyskland och USA har nu funnit att zink i kombination med ett ämne i kakaobönor, kaffebönor, teblad och vindruvor kan aktivera en mycket specifik molekyl som skyddar mot oxidativ stress. I samband med åldringsprocesser anses oxidativ stress vara ganska centralt, och tillståndet beror på en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Även om anti-age mest tolkas som något som fördröjer synliga ålderstecken handlar det mer om att fördröja inre ålderstecken – däribland åderförkalkning, trötthet, demens och i värsta fall förtida död. Men zinkbrist är vanligt, och vegetarianer, veganer, äldre, gravida och ammande utgör en särskilt stor riskgrupp. Och nu verkar det vara en fördel att njuta av lite mörk choklad, kaffe eller te för att få ett särskilt bra utnyttjande av zink.

Läkemedel hämmar Q10

Läkemedel hämmar Q10Q10 har betydelse för cellernas energiomsättning och som en kraftfull antioxidant som skyddar celler och cirkulation. Vi bildar själva den största mängden Q10. Men det tyder på att utbredda läkemedel som bisfosfonaterna alendronat och zoledronat mot benskörhet hämmar den egna produktionen av Q10, vilket påverkar cellernas energiomsättning, antioxidantförsvaret och andra metaboliska processer. Detta framgår av en ny in vitro-studie publicerad i tidskriften Scientific Reports. Tidigare studier har dessutom visat att de kolesterolsänkande läkemedlen, statiner, även hämmar den egna produktionen av Q10, vilket är förbundet med en rad biverkningar som trötthet, muskelvärk och impotens. Patienter kan därför dra nytta av att ta tillskott med Q10 för att förebygga eller minska de många biverkningarna.

Metabolism av selen i samband med diabetes- och cancerterapier

Metabolism av selen i samband med diabetes- och cancerterapierSpårämnet selen ingår i 25 selenoproteiner med betydelse för energiomsättningen, blodsockret, ämnesomsättningen, skyddet av celler och många andra livsviktiga funktioner. En grupp forskare från Rutgers University i New Jersey, USA, har nu hittat de närmare mekanismerna genom vilka selen införlivas i cellernas ”maskinrum” och sedan metaboliseras till de olika selenoproteinerna. Enligt forskarna kan den nya kunskapen om metabolismen av selen bidra till nya terapier vad gäller behandling av en mängd sjukdomar, alltifrån diabetes till ämnesomsättningssjukdomar och cancer.

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancer

- vilket anses vara en livsstilssjukdom

Omega-3-fettsyran EPA skyddar mot prostatacancerDen globala skillnaden i förekomst av prostatacancer avslöjar att det handlar om just en livsstilssjukdom. Till exempel har inuiter, som lever i norra Kanada, en mycket låg förekomst av prostatacancer, vilket tillskrivs deras höga intag av omega-3-fettsyror från säl, lax och andra maritima källor. Det verkar nu som om prostatacellernas innehåll av omega-3-fettsyran EPA är avgörande för huruvida sjukdomen utvecklar sig. Detta framgår av en ny studie publicerad i tidskriften Nutrients. Selen har dessutom andra cancerförebyggande effekter, särskilt när det gäller prostatacancer. Man kan också vidta ytterligare åtgärder genom kosten, vilket du kan läsa mer om nedanför.

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationer

Sambandet mellan blödande tandkött, brist på C-vitamin och allvarligare komplikationerBrist på C-vitamin kan orsaka blödande tandkött, blödningar i ögat och i svåra fall komplicerade inre blödningar. Detta framgår av en studie från University of Washington. Eftersom C-vitamin är viktigt för bildandet av bindvävskollagen, immunförsvaret och många andra funktioner, är det viktigt att få tillräckligt genom kosten. Och man har troligen behov av mer om tandköttet blöder när man borstar tänderna, om man lätt får blåmärken eller om det finns andra tecken på att man lider brist på det livsviktiga näringsämnet.

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkort

- och därmed den förväntade livslängden

Selen förlänger telomererna, som fungerar som cellernas klippkortDet sker en ständig förnyelse av våra celler i kroppen. Men det finns gränser för hur mycket cellerna kan dela sig. För det beror på längden på telomererna, som kan jämföras med ett klippkort. Varje gång en cell delar sig blir telomererna lite kortare, och i takt med det verkar det som om våra liv också förkortas. Men nu har en kinesisk studie avslöjat att ett högre intag av selen har ett samband med längre telomerer. Det innebär att ett högt intag av selen bidrar till att skydda cellerna, och till att de kan dela sig mer. Detta kan med stor sannolikhet fördröja åldringsprocesserna och förlänga livslängden, vilket andra studier också tyder på. Samtidigt är det problematiskt att selenbrist är vanligt i Europa och stora delar av världen.

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könen

Selenets förbisedda betydelse för fertiliteten hos båda könenSelen har en förbisedd betydelse för spermakvaliteten och en hälsosam graviditet. Ett forskarteam från Rumänien har nu tittat närmare på blodets nivå av vissa seleninnehållande antioxidanter och funnit att låga nivåer har ett betydande samband med sämre spermakvalitet. Forskarna hänvisar också till att selenbrist ökar risken för komplikationer vid graviditet, missfall och för tidig födsel. Eftersom selenbrist är vanligt, och ofrivillig infertilitet likaså, kan tillskott med selen därför vara relevant. För information har danska lantbrukare i årtionden gett sina boskapsdjur tillskott med selen för att förbättra deras fertilitet och allmänna hälsotillstånd.

Större doser kosttillskott vid ögonsjukdomen AMD

– och några goda kostråd

Större doser kosttillskott vid ögonsjukdomen AMD AMD är en vanlig ögonsjukdom som särskilt påverkar lässynen. Vid behandling rekommenderar danska Øjenforeningen mycket höga doser av vitamin C, vitamin E, zink och andra antioxidanter. Dessa rekommendationer baseras på dokumentation från ett stort amerikanskt forskningsprojekt och speglar det faktum att det allmänna rekommenderade intaget (RI) inte är tillräckligt för behandling av olika sjukdomar. Det finns också ett antal livsmedel som är särskilt relevanta om man vill förebygga AMD, eller som ett led i en behandling.

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomar

Tillskott med Q10 och andra antioxidanter vid vanliga ögonsjukdomarBlodtillförseln till näthinnan är avgörande för en god syn. Under många år har man därför rekommenderat tillskott med antioxidanter vid ögonsjukdomar som orsakas av störningar i blodtillförseln till näthinnan. Men bevis på effektiviteten har saknats. Ändå verkar det som om tillskott med Q10 och andra antioxidanter kan förbättra synen tillsammans med traditionell behandling. Detta framgår av en spansk studie publicerad i tidskriften Nutrients. Eftersom vi har svårt att ta upp Q10 måste vi samtidigt säkerställa att kvaliteten är god.

Zinktillskott vid akne och andra hudsjukdomar

Zinktillskott vid akne och andra hudsjukdomarMan har i många år gett zinktillskott till patienter med akne på grund av dess antiinflammatoriska effekt. Men det har varit mer oklart huruvida tillskott med zink också hjälper vid andra inflammatoriska hudsjukdomar. Därför ville en grupp forskare undersöka detta närmare, och de fann att tillskott med zink kan vara relevant vid behandling av atopiskt eksem och blöjeksem. Lokal behandling med zinksalva kan också vara relevant.

Q10-kapslar fick Alan ur sängen:

Q10-kapslar fick Alan ur sängenQ10 kapslar fick Alan ur sängen”En vecka efter att jag hade börjat ta Q10-kapslarna kunde jag känna en stor skillnad. Nu sover jag mycket mindre, och jag orkar njuta av livet igen”, säger 23-årige Alan Piccini, som har lidit av extrem trötthet och muskelvärk sedan han var barn.

Läs mer

Kolesterolsänkning utan biverkningar:

Kolesterolsänkning utan biverkningar”Q10-kapslarna har gjort att jag inte längre har extrema biverkningar från mitt kolesterolsänkande läkemedel”, förklarar Anna Franken.

Läs mer