Skip to main content

Brist på selen ökar toxiciteten hos smärtstillande medel

Brist på selen ökar toxiciteten hos smärtstillande medelMiljontals människor tar smärtstillande medel som Panodil, Pamol eller Pinex som innehåller paracetamol. Och det antas att en miljard människor lider brist på selen, främst på grund av utarmad jord. Detta är en olycklig cocktail, eftersom brist på selen i kosten ökar risken för att det rekommenderade intaget av paracetamol belastar levern så mycket att det orsakar överdosering med risk för biverkningar. Detta framgår av en samarbetsstudie mellan Bath University i Storbritannien och Southwest University i Kina.

Paracetamol, som går under handelsnamn som Panodil, Pamol och Pinex, är ett mycket utbrett receptfritt smärtstillande och febernedsättande medel. Paracetamol påverkar bildandet av signalämnen som skickas vidare till centrala nervsystemet. Det finns också receptbelagda läkemedel mot svårare smärta, däribland Fortamol, där paracetamol kombineras med kodein, som är en opioid.
Det är mycket viktigt att man inte tar mer paracetamol än den rekommenderade dosen, vilken för vuxna är högst 4 gram per dygn. Detta motsvarar 2 tabletter på 500 mg 4 gånger om dagen. Om man överskrider den här dosen, till exempel i samband med självmordsförsök, kan det orsaka irreversibla, smärtsamma och livshotande skador på levern och andra inre organ. Och nu visar det sig att även den maximala dosen för vuxna kan vara för hög.

Selenbrist ökar toxiciteten hos paracetamol

Forskarteamet från Bath University i Storbritannien och Southwest University i Kina har nu funnit att spårämnet selen påverkar den hastighet med vilken paracetamol utsöndras av kroppen. Det innebär att intag av den maximala dosen på 4 gram paracetamol på en dag kan vara farligt för personer med låga nivåer av selen i kroppen. Enligt dr Charareh Pourzand från Bath University, som har lett samarbetsstudien, kan personer som lider brist på selen ha svårt att utsöndra paracetamolet tillräckligt snabbt för att skona levern. Därför kan de få en överdos med paracetamol även om de följer gällande riktlinjer, vilket kan vara hälsoskadligt.

  • Miljontals människor världen över, inklusive gravida och ammande, tar Paracetamol.
  • I Storbritannien intar varje invånare i genomsnitt 70 tabletter om året.
  • Barn som väger över 40 kilo kan enligt danska Sundhedsstyrelsen ta samma dos som vuxna.
  • Covid-19, som bland annat är förbundet med huvudvärk, har lett till ett ökat intag.

Vid brist på selen angrips levern av farliga fria radikaler

Selen ingår i de kraftfulla antioxidantenzymerna GPx, som hjälper till att motverka oxidativ stress. Det är ett tillstånd där det föreligger en obalans mellan fria radikaler och antioxidanter. Vi bildar alla fria radikaler under syreomsättningen, under avgiftning, infektioner och andra metaboliska processer. Men de fria radikalerna måste hållas i styr, så att de inte angriper våra celler.
Vid brist på selen kan vi inte bilda tillräckligt med de selenhaltiga antioxidantenzymerna, och detta medför att det bildas för många fria radikaler i levern. Levern utsätts följaktligen för oxidativ stress, eftersom levern är det primära organ där paracetamolet bryts ner. Detta kan orsaka skador på cellmembran, DNA och andra viktiga proteiner. Om intaget av paracetamol är regelbundet på grund av upprepad eller ihållande smärta, finns det risk för större skador. Dr Pourzand betonar därför vikten av en sund kost med tillräckligt med selen. Men det är inte alltid lätt, även om man följer de officiella kostrekommendationerna.

Selenkällor och orsaker till utbredd selenbrist

Selen finns i fet fisk, inälvsmat, ägg, brunt ris, paranötter, cashewnötter, svamp och andra grödor. Men i länder som Storbritannien, Skandinavien, Nya Zeeland, de nordöstra regionerna i Kina och de sydöstra staterna i USA är jorden fattig på selen, och det påverkar hela näringskedjan. Användningen av bekämpningsmedel och förändrade matvanor bidrar också till utbredd selenbrist. Det uppskattas följaktligen att cirka en miljard människor världen över lider brist på selen, vilket motsvarar var sjunde världsmedborgare.

Officiella och optimala rekommendationer

Samtidigt påpekar dr Pourzand att vi inte får inta för mycket selen genom tillskott, så därför är det viktigt att sträva efter ett optimalt intag.
I Danmark är de officiella rekommendationerna, RI, 55 mikrogram. Men flera studier pekar på att vi har behov av omkring det dubbla, motsvarande 90–100 mikrogram, för att mätta selenoprotein P, som används som markör för kroppens status.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, sätter den övre gränsen till 300 mikrogram dagligen.
Man bör under alla omständigheter eftersträva en allsidig kost, eftersom de selenhaltiga proteinerna bland annat samarbetar med E-vitamin.

Tillskott baserade på selenjäst, som innehåller många selenföreningar, ger den största likheten med selenvariationen i selenrik kost.

Referenser

Li, J et al. Selenium Status in Diet Affects Acetaminophen-induced Hepatotoxicity via Interruption of Redox Environment. Antioxidants and Redox Signaling. 2020

Medical News Today. Study shows link between selenium-deficiency diet and paracetamol toxicity. Aug 5 2020

Lutz Shomburg. Dietary Selenium and Human Health. Nutrients 2017

https://da.wikipedia.org/wiki/Paracetamol

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/foraeldre-kan-give-deres-boern-paracetamol-som-tablet

https://www.med24.dk/bliv-klog-paa-laegemidlet-paracetamol

  • Skapad