Skip to main content

Barns brist på flera näringsämnen är skadlig för hälsan

Barns brist på flera näringsämnen är skadlig för hälsanKvaliteten på kosten är särskilt viktig under de första åren av ett barns liv, och de olika näringsämnena bidrar även till att förebygga övervikt, diabetes och andra kroniska sjukdomar senare i livet. Men den moderna livsstilen bidrar till att många barn i synnerhet lider brist på D-vitamin, jod, järn, kalcium och magnesium, vilket får allvarliga konsekvenser för deras fysiska och psykiska hälsa. Detta framgår av en stor tysk studie som har publicerats i Frontiers in Nutrition. Forskarna rekommenderar därför mer fokus på barnens näringsstatus, och att de får nödvändiga tillskott under hela uppväxten.

Under barnets tillväxt och utveckling bör det vara välförsett med näringsämnen som har betydelse för skelettet, ämnesomsättningen, immunförsvaret, de kognitiva förmågorna och många andra funktioner. Det tyder också på att barn som får goda näringsämnen under de första levnadsåren löper en minskad risk för att utveckla övervikt, typ 2-diabetes, cirkulationssjukdomar och andra kroniska sjukdomar senare i livet.
Men barn är särskilt sårbara för brist på viktiga näringsämnen, eftersom behovet per kilo kroppsvikt är relativt högt. Och det visar sig att fetmaepidemin nu har drabbat 8 procent av europeiska barn under 5 år och 29 procent av barn på mellan 5 och 9 år. Den alarmerande utvecklingen beror framför allt på att dagens barn ofta intar för många sockerrika frukostprodukter, vitt bröd, pizza, läsk, juice, godis, kakor, dåliga vegetabiliska oljor och andra tomma kalorier som inte innehåller så många fibrer eller näringsämnen. Samtidigt är intaget av fisk, grönsaker och frukt för lågt.
Europeiska livsmedelsmyndigheten, EFSA, har redan avslöjat att bristen på D-vitamin, järn och, i vissa länder, jod är särskilt utbredd bland barn under 3 år. Däremot har det inte funnits så många data när det gäller barn i förskoleåldern på 3 till 5 år. Den nya tyska studien syftade därför till att undersöka detta närmare.

Många barn lider framför allt brist på D-vitamin och flera mineraler

Forskarna utgick från en större rikstäckande tysk näringsstudie, KiESEL (Kinder-Ernährungsstudie zur Erfassung des Lebenmittelverzehr), som genomfördes mellan 2014–2017. Forskarna inhämtade relevanta data gällande kostvanor hos barn mellan 1,5 och 5 år, inklusive deras intag av kosttillskott. Uppgifterna i fråga, som baseras på en rad frågeformulär och annan information, avslöjar barnens intag av kalorier (kolhydrater, fett och protein) och mikronäringsämnen (vitaminer och mineraler).
I den nya studien granskade forskarna barnens intag av näringsämnen enligt de behov som har fastställts av Europeiska livsmedelsmyndigheten, Efsa. Studien syftade också till att undersöka skillnaden i intag av näringsämnen hos småbarn (0,5 till 2 år) och förskolebarn (3 till 5 år) och skillnaden mellan de två könen.
Studien visade att kaloriintaget i allmänhet var för högt hos små- och förskolebarn. Däremot var intaget av D-vitamin för lågt hos 6–9 % (inklusive D-vitamintillskott), och 57–85 % led brist på jod. Det var särskilt många småbarn (75 %) som åt för lite järn och särskilt många i förskoleåldern (67–77 %) som åt för lite kalcium. Bristen på magnesium och koppar var också utbredd och barnen åt i allmänhet för lite fibrer, som återfinns i en grov och grön kost.
Forskarna drar därför slutsatsen att obalanser i kostens sammansättning och brist på näringsämnen hos småbarn och förskolebarn ger anledning till oro. Forskarna rekommenderar också att mer fokus läggs på tillskott med D-vitamin, som bör ges till barn under en längre tid än de officiella rekommendationerna. Det bör också läggas mer fokus på att använda jodiserat salt och att minska intaget av ohälsosamma fetter.
Barnens intag av selen och omega-3-fettsyror, som framför allt finns i fet fisk undersöktes inte. Andra studier har visat att brist på dessa näringsämnen också är utbredd bland barn och att det skadar deras fysiska och mentala hälsa.

Referenser:

Leoni Burgard et al. Unfavorable nutrient intakes in children up to school entry age: results from the nationwide German KiESEL study. Frontiers in Nutrition. 2023

Jessie L Burns et al. Intakes of PUFA are low in preschool-aged children in the Guelph Family Health Study pilot cohort. Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2022.

Jones GD et al. Selenium deficiency risk predicted to increase under future climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017


  • Skapad