Skip to main content

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsa

D-vitaminbrist skadar hjärnans struktur och hälsaForskare från Queensland i Australien har funnit hur D-vitamin är avgörande för hjärnans struktur och hälsa, och hur brist kan leda till dysfunktioner som förlust av kognitiva förmågor samt depression och schizofreni. Samtidigt antas det att över en miljard människor lider brist på D-vitamin. Det har enorma hälsokonsekvenser och kan bland annat hänga samman med den kraftiga ökningen av psykiska sjukdomar.

Alla kroppens celler har receptorer för D-vitamin, och det gäller även neuronerna i hjärnan. Forskare från University of Queensland har nu kommit ett steg närmare vad gäller D-vitaminets påverkan på hjärnans struktur och funktion. Enligt professor Thomas Burne, som har lett den nya studien, finns det redan ett känt samband mellan D-vitaminbrist och nedsatta kognitiva förmågor. Men det har varit oklart hur D-vitamin påverkar hjärnans struktur och funktion, och varför brist på det livsviktiga vitaminet orsakar så många problem.

D-vitamin påverkar hjärnans skyddande nätverk

Professor Burne och hans team fann att D-vitamin påverkar vissa nätverk i hjärnan som kallas perineuronala nätverk. Dessa nätverk ger en stark och stödjande struktur kring vissa neuroner och stabiliserar på så vis de kontakter som neuronerna har med andra neuroner.
I den nya studien använde forskarna friska, vuxna möss som fick kost utan D-vitamin. Både hos människor och djur lagras D-vitamin i levern, men detta lager blev efterhand uttömt hos mössen.

Brist på D-vitamin gör neuronerna sårbara och ineffektiva

Efter 20 veckor fann forskarna att de möss som led brist på D-vitamin hade blivit betydligt sämre på att komma ihåg och lära sig i jämförelse med mössen i kontrollgruppen.
Burne och hans forskarteam fann dessutom att mössen som led brist på D-vitamin hade en markant minskning av det perineuronala nätverket i hippocampus, närmare bestämt de två områden i hjärnan som är avgörande för minnet och orienteringsförmågan. Det rörde sig således om en kraftig minskning av både antal och styrkan hos kopplingarna mellan neuronerna i dessa områden av hjärnan.
Enligt Burne spelar D-vitamin därför en viktig roll i utvecklingen och stabiliseringen av det perineuronala nätverket. Men om D-vitaminnivån faller får enzymerna det lättare att bryta ner detta nätverk.
Det visar sig samtidigt att neuronerna i hippocampus är särskilt sårbara, och om de förlorar stödet i det perineuronala nätverket får de problem med att upprätthålla förbindelsen till andra neuroner. Det innebär bland annat en förlust av kognitiva funktioner.
Enligt professor Burne kan förlust av funktioner i hippocampus spela en roll i utvecklingen av dåligt minne och schizofreni. Det är också känt att hippocampus är en av de första regionerna i hjärnan där det sker förändringar i förbindelse med Alzheimers.

 • Hippocampus är en region i hjärnan.
 • Namnet kommer från den kurviga formen, som liknar en sjöhäst.
 • Hippocampus spelar en roll för minnet och orienteringsförmågan.
 • Människan har faktiskt två hippocampi, en på var sida om hjärnan.

Hippocampus jämförs med kanariefågeln i kolgruvan

Att hippocampus är mer sårbart för D-vitaminbrist kan enligt Burne bero på att regionen är mer aktiv och känslig än andra hjärnregioner.
Burne jämför hippocampus med den aktiva och känsliga kanariefågeln, som förr i tiden användes som varningslarm i kolgruvorna eftersom den var den första som dog vid ett giftigt gasutsläpp.
Den nya studien avslöjade dessutom att hippocampus i höger sida av hjärnan var mer påverkad av D-vitaminbrist än hippocampus i den vänstra sidan av hjärnan.

D-vitaminets potential vid förebyggande och nya behandlingsmöjligheter

Burne och hans forskarteam upptäckte också att de perineuronala nätverken i hjärnan kan förändras hos vuxna möss. Det innebär att det finns en potentiell möjlighet att återbilda dessa nätverk och därmed skapa en grund för nya behandlingsmöjligheter vad gäller depression, schizofreni och andra sjukdomar, där neuronerna fungerar dåligt på grund av D-vitaminbrist.
Enligt Burne är forskarnas nästa steg att testa hypotesen vad gäller förhållandet mellan D-vitaminbrist, det perineuronala nätverket och de kognitiva förmågorna.
Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Brain Structure and Function and Trends in Neuroscience.
I samband med hjärnans hälsa måste den under alla omständigheter vara välförsedd med D-vitamin året runt och under hela livet.

Visste du att cirka 50 % av den svenska befolkningen inte har tillräckligt med D-vitamin i blodet eller lider av uttalad brist?

Hur får vi tillräckligt med D-vitamin?

Den bästa källan till D-vitamin är sommarsolen. Men lagren i levern är ofta begränsade, och kosten bidrar bara med blygsamma mängder.
Vanliga vitamintabletter innehåller bara 5 mikrogram, vilket är RI (referensintag) för vuxna i Sverige. I USA ligger de officiella rekommendationerna på 15 mikrogram, vilket är tre gånger så mycket. Många forskare menar nu att vi behöver ännu mer för att täcka behovet.
På marknaden finns det starka tillskott med 20–80 mikrogram, och det verkliga behovet beror på många faktorer såsom exponering för sol, ålder, hudtyp, BMI och kroniska sjukdomar som diabetes.
Eftersom D-vitamin är ett fettlösligt vitamin får vi det bästa utnyttjandet i tillskott som kapslar, där D-vitaminet är bundet till olja.

D-vitaminbrist och dåligt utnyttjande kan orsakas av

 • För lite sol.
 • Mörk hud.
 • Mager kost – och speciellt utan källor som fet fisk och ägg.
 • Vegetarisk och vegansk kost.
 • För mycket kalcium genom mejeriprodukter och tillskott.
 • Alkoholism.
 • Övervikt och diabetes.
 • Ålderdom och tunn hud.
 • Solskyddsmedel med en faktor på över 8, som blockerar syntesen av D-vitamin i huden.
 • Långtidsanvändning av kolesterolsänkande läkemedel och vissa andra läkemedel.

Referenser

Mamun Al-Amin et al. Adult vitamin D deficiency disrupts hippocampal dependent learning and structural brain connectivity in BALB/c mice. Brain Structure and Function. 2019

University of Queensland. Potential link between vitamin D deficiency and loss of brain plasticity. Neuroscience. News.com

https://da.wikipedia.org/wiki/Hippocampus

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/d-vitamin

 • Skapad