Skip to main content

Läkemedel hämmar Q10

Läkemedel hämmar Q10Q10 har betydelse för cellernas energiomsättning och som en kraftfull antioxidant som skyddar celler och cirkulation. Vi bildar själva den största mängden Q10. Men det tyder på att utbredda läkemedel som bisfosfonaterna alendronat och zoledronat mot benskörhet hämmar den egna produktionen av Q10, vilket påverkar cellernas energiomsättning, antioxidantförsvaret och andra metaboliska processer. Detta framgår av en ny in vitro-studie publicerad i tidskriften Scientific Reports. Tidigare studier har dessutom visat att de kolesterolsänkande läkemedlen, statiner, även hämmar den egna produktionen av Q10, vilket är förbundet med en rad biverkningar som trötthet, muskelvärk och impotens. Patienter kan därför dra nytta av att ta tillskott med Q10 för att förebygga eller minska de många biverkningarna.

Kväveinnehållande bisfosfonater (NBP) är en grupp läkemedel som används för att förebygga eller behandla benskörhet. Men dessa läkemedel kan också orsaka dysfunktioner i epitelcellerna, som bland annat täcker insidan av blodkärlen samt håligheten i hjärtat, luftvägarna och mag-tarmkanalen. Syftet med den nya studien var därför att undersöka huruvida sex dagars behandling med alendronat och zoledronat påverkar endotelcellernas energiomsättning och funktion. För det ändamålet använde forskarna humana endotelceller som odlades in vitro. Det beror på att endotelcellerna bekläder alla blodkärl och att de tillhör de första cellerna som kommer i kontakt med olika läkemedel.
Studien visade att de två läkemedlen hade följande effekter på endotelcellerna:

 • Betydande reducering av Q10 genom att blockera cellernas mevalonat-signalväg, som har många metaboliska funktioner.
 • Reducering av Q10 hämmar cellernas förmåga att generera energi i mitokondriernas elektrontransportkedja.
 • Reducering av Q10 berövar cellerna en viktig antioxidant och gör dem mer sårbara.
 • Ökad anaerob energiomsättning – det vill säga utan syre, vilket inte är särskilt effektivt.
 • Oxidativ stress, på grund av för många fria radikaler i förhållande till skyddande antioxidanter.
 • Pro-inflammatoriskt tillstånd.
 • Nedreglering av prenyleringsberoende ERK1/2-mekanismer. Det är en kedja av proteiner i cellen som kommunicerar en signal från en receptor i cellens membran till DNA:t i cellens kärna.
 • Reducerad livslängd.

De aktuella läkemedlen mot benskörhet (NBP) verkar mer specifikt på skelettet genom att hämma farnesyldifosfatsyntas, så att bennedbrytningen reduceras och benmassan ökar. Farnesyldifosfatsyntas är ett nyckelenzym i cellernas mevalonat-signalväg. Men denna intracellulära och komplicerade signalväg innefattar också bildandet av Q10 samt könshormoner, stresshormoner och D-vitamin, som alla är uppbyggda av kolesterol. Detta gör därför att många metaboliska störningar kan uppstå i cellerna.
I enlighet med studien kommer forskarna närmare in på hur de aktuella läkemedlen mot benskörhet (NBP) minskar endotelcellernas energiomsättning, metabolism och antioxidantförsvar. Forskarna kommer också närmare in på hur dysfunktioner i endotelcellerna kan bidra till oxidativ stress och utveckling av hjärt-kärlsjukdomar och andra sjukdomar. Samtidigt måste man komma ihåg att läkemedlen i fråga även påverkar andra celler i kroppen.

Statiner hämmar även den egna produktionen av Q10 och andra ämnen

Statiner är en grupp läkemedel som har en kolesterolsänkande effekt och som vanligtvis ges till äldre personer, diabetiker och personer som drabbats av blodproppar och stroke.
Statiner påverkar även cellernas mevalonat-signalväg, och detta sker i en tidigare process genom att hämma enzymet HMG-CoA, som är ett förstadium till mevalonat och bildandet av kolesterol. Men eftersom vi även behöver enzymet HMG-CoA för att bilda Q10 samt könshormoner, stresshormoner och D-vitamin innebär det att statinerna även hämmar den egna produktionen av alla dessa livsviktiga ämnen.
Forskningen tyder dessutom på att mevalonat också är viktigt för kroppens produktion av aminosyran selenocystein, som ingår i cirka 25 selenoproteiner. De olika selenoproteinerna har många funktioner i kroppen, bland annat optimalt utnyttjande av Q10 vid energiomsättning och som antioxidant.
Det är allmänt känt att statiner kan orsaka biverkningar som trötthet, muskelvärk, muskelkramper, ledbesvär, eksem, matsmältningsbesvär, sömnlöshet eller huvudvärk. Minnesproblem och impotens kan också förekomma som ett resultat av en sjunkande testosteronproduktion.

 • Om man tar läkemedel mot benskörhet och/eller högt kolesterol går det ut över kroppens egen produktion av Q10 och andra ämnen i mevalonat-signalvägen.
 • Man kan kompensera för olika biverkningar genom att ta ett tillskott av god kvalitet.
 • Referenser:

Adrianna Budzinska et al. The bisphosphonates alendronate and zoledronate induce adaptations of aerobic metabolism in permanent human endothelial cells. Scientific Reports 2023.

Lain Hargreaves et al. Disorders of Human Coenzyme Q10 Metabolism: An Overview. International Journal of Molecular Sciences. 2020

Manuella Pennisi et al. Vitamin D Serum Levels in Patients with Statin-Induced Musculoskeletal Pain. Disease Markers 2019

Caso Giuseppe et al: Effect of Coenzyme Q10 on Myopathic Symptoms in Patients Treated With Statins. The American Journal of Cardiology. 2007

Moosmann, B & Behl, C. Selenoproteins, cholesterol-lowering drugs, and the consequences: revisiting of the mevalonate pathway. Trends in Cardiovascular medicine. 2004


 • Skapad