Skip to main content

COVID-19: Mangel på D-vitamin hænger sammen med alvorlige komplikationer og risiko for død

COVID-19: Mangel på D-vitamin hænger sammen med alvorlige komplikationer og risiko for dødIfølge et retrospektivt studie af ældre COVID-19 patienter hænger mangel på D-vitamin sammen med alvorlige lungesymptomer, længere sygdomsforløb og større risiko for død. Det er samtidig problematisk, at D-vitamin er særlig udbredt blandt ældre, plejehjemsbeboere og andre sårbare grupper. En række forskere og læger anbefaler derfor, at regeringer verden over tilføjer tilskud med D-vitamin i deres kampagner som en nødvendig strategi i kampen mod COVID-19 og mutationer. Det fremgår af et nyt studie, som er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nutrients. Studiet er i tråd med tidligere studier, der viser, at mangel på D-vitamin er en risikofaktor for alle aldersgrupper. Så hvor meget D-vitamin har vi egentlig brug for gennem livet, hvis niveauet i blodet skal være optimalt?

Formålet med det nye studie var at afsløre, hvorvidt blodets niveau af D-vitamin hang sammen med en række kliniske parametre hos ældre indlagte COVID-19 patienter.
I studiet deltog der 66 COVID-19 patienter med en gennemsnitsalder på 76 år. Disse blev sammenlignet med en rask kontrolgruppe, som matchede med hensyn til alder og køn.
Forskerne målte patienternes lungefunktion, blodets indhold af D-vitamin samt CRP (C-reaktivt protein), som er markør for inflammation. Forskerne noterede også, hvor længe patienterne var indlagt og hvor længe, de havde symptomer.
Det viste sig, at patienterne som var indlagt med COVID-19, havde signifikant lavere niveauer af D-vitamin i blodet i forhold til den raske kontrolgruppe.
Der var også en signifikant sammenhæng mellem de lave niveauer af D-vitamin i blodet og mængden af CRP. Dette indikerer, at mangel på D-vitamin øger de uhensigtsmæssige og voldsomme inflammationer, som er en væsentlig årsag til, at COVID-19 infektioner bliver komplicerede og livstruende.
Forskerne fandt da også, at de lave niveauer af D-vitamin i blodet hang direkte sammen med alvorlige lungekomplikationer.
Endelig fandt forskerne, at lave niveauer af D-vitamin i blodet hang signifikant sammen med længere hospitalsindlæggelse og større risiko for at dø af sygdommen.
Forskerne konkluderer derfor, at mangel på D-vitamin hænger sammen med alvorlige lungekomplikationer, længere ophold på hospital og større risiko for at dø som følge af infektion med COVID-19.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.
Da studiet kun omhandlede få patienter, henviser forskerne samtidig til andre studier, som ligeledes afslører, hvordan mangel på D-vitamin øger risikoen for smitte, alvorlige komplikationer og større risiko for at dø af en COVID-19 infektion.
Det er i forvejen kendt, at mangel på D-vitamin er udbredt blandt farvede, overvægtige, diabetikere, patienter med forhøjet blodtryk og plejehjemsbeboere, som tilhører risikogrupperne. Den udbredte mangel på D-vitamin kan også forklare, hvorfor tilsyneladende raske mennesker kan få alvorlige komplikationer i forbindelse med COVID-19. For selvom man ikke mærker en mangel på D-vitamin som sådan, kan immunforsvaret ikke fungere effektivt eller normalt.

Egenproduktionen af aktivt D-vitamin hæmmes af:

 • Vinterhalvår
 • Indendørs livsførelse
 • Aldringsprocesser
 • Mørk hudfarve
 • Overvægt og diabetes
 • Factorcremer

Hvordan beskytter D-vitamin mod smitte og komplikationer?

COVID-19 angriber forskellige celler, som har ACE2 receptorer på overfladen. ACE2 er en central komponent i RAS systemet (renin-angiotensin systemet), som styrer blodtrykket ved at regulere væskemængden i kroppen.
En infektion starter generelt, når virus via ACE2 receptorerne inficerer celler i næsen. Hvis immunforsvaret fungerer optimalt, bør det til orientering slagte virus, inden de når at formere sig og brede sig. Men hvis immunforsvaret ikke fungerer optimalt, kan COVID-19 formere sig i næsecellerne og brede sig til andre celler med ACE2 receptorer i luftvejene, arterierne, hjertet, tarmene og nyrerne. Dette kan således forklare nogle af symptomerne, når disse organer og væv inficeres. For COVID-19 angriber ikke alene celler med ACE2 receptorer. COVID-19 er også i stand til at opregulere ACE2 receptorer i væv som lunger og kredsløb, hvilket bidrager til, at det hele kan løbe løbsk. Dels fordi virus spreder sig voldsomt, og dels fordi RAS systemet kommer ud af kontrol. Der er samtidig fare for, at immunforsvaret går amok med cytokinstorm og hyperinflammation, der ødelægger sundt væv.
Immunforsvarets kapacitet er altså afgørende for, om vi afviser COVID-19 smitte, får en mild infektion eller får livstruende komplikationer.
Som baggrund for det nye studie henviser forskerne derfor til, at D-vitamin har betydning for immunforsvaret og kredsløbet på flere fronter:

 • Det medfødte immunforsvar, som hurtigt bør klare de fleste infektioner.
 • Det erhvervede immunforsvar, herunder T-celler, som forstærker immunforsvarets angreb.
 • Kommunikation mellem immunforsvarets celler og modning af T-celler.
 • Regulering af T-celler, så der ikke opstår cytokinstorm og hyperinflammation.
 • Regulering af RAS systemet (renin-angiotensin systemet), som spiller en central rolle for kredsløb og nyrer, og som påvirkes i komplicerede tilfælde af COVID-19
 • Modvirker mikroblodpropper, som bidrager til lungekomplikationer og død.

Opråb: Tilskud med D-vitamin er relevant til alle aldersgrupper

Det nye studie er ifølge forskerne det sidste i en lang række studier, som viser sammenhængen mellem mangel på D-vitamin, risikoen for smitte med COVID-19 og sværhedsgraden. Mange forskere og medicinske eksperter har derfor henvendt sig til verdens regeringer, da de bør tilføje tilskud med D-vitamin som en nødvendig strategi i kampen mod COVID-19.
Ikke desto mindre ligger det reelle behov for D-vitamin ofte meget højere end de officielle anbefalinger, hvis blodets niveau skal optimeres. Dette afhænger af mange faktorer som kostvaner, gener, solpåvirkning, alder, hudtype, BMI og kroniske sygdomme.
En blodprøve kan hurtigt afsløre, om man har nok D-vitamin i blodet. Man skal samtidig huske på, at årstiden spiller en rolle, og at mangler er mest udbredt i vinterhalvåret og især om foråret, inden solen står højt nok på himlen.
På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram. Da D-vitaminet er et fedtopløseligt vitamin, får vi den bedste udnyttelse i tilskud som kapsler, hvor D-vitaminet er bundet til olie.
EU´s Scientific Committee on Food har fastsat en øvre sikker grænse for dagligt indtag af D-vitamin, som er 100 mikrogram for voksne og børn over 11 år.

Blodets indhold af D-vitamin

 • Blodets indhold af D-vitamin opdeles i regulær mangel (under 30 nmol/L), utilstrækkelig (30-50 nmol/L) og tilstrækkelig (over 50 nmol/L).
 • Ifølge flere førende forskere ligger det optimale niveau mellem 75-100 nmol/L

Referencer:

Cutolo M et al. Vitamin D and Lung Outcomes in Elderly COVID-19 Patients. Nutrients 2021

Nikki Hancocks. Study backs link between Vitamin D and COVID-19 severity. NUTRAingredients.com. 2021

Liji Thomas. Vitamin D deficiency associated with higher risk of COVID-19 hospitalization. News Medical Life Sciences. Jan 21, 2021

Lobachevsky University. Scientists have identified the role of chronic inflammation as the cause of accelerating aging. Medical Xpress. 2020

Hutchings, N. et al. Patients hospitalized with COVID-19 have low levels of 25-hydroxyvitamin D. Endocrine.

Michael R Garvin et al. A mechanistic model and therapeutic interventions for COVID-19 involving a RAS-mediated bradykinin storm. eLife Jul 7, 2020

JoAnn E. Manson. Commentary. Eliminating vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic. A call to action. Metabolism Clinical and Experimental. July 23, 2020

Northwestern University. Vitamin D levels appear to play role in COVID-19 mortality rates. Science Daily. May 2020

Ali Daneshkhah et al. The Possible Role of Vitamin D in Supressing Cytokine Storm and Associated Mortality in COVID-19 Patients. medRxiv April 30, 2020

Eamon Laird, Rose Anne Kenny. Vitamin D deficiency in Ireland – implications for COVID 19. Results from the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA) April 2020

 • Oprettet den .