Skip to main content

D-vitamins evne til at forebygge kræft og andre sygdomme afhænger af magnesium

D-vitamins evne til at forebygge kræft og andre sygdomme afhænger af magnesiumIfølge epidemiologiske undersøgelser har der været forskellige resultater, hvad angår D-vitamins evne til at beskytte mod kræft, infektioner og andre sygdomme. Ifølge et nyere studie, som er publiceret i Cancer Research, skyldes det, at magnesium indgår i selve aktiveringen af D-vitamin, som alle kroppens celler har brug for. Det nytter altså ikke så meget at tage tilskud med D-vitamin, hvis man samtidig mangler magnesium. Og det er der mange, der gør på grund af næringsfattig kost, stress, medicin og andre årsager.

D-vitamin har betydning for knoglerne og immunforsvaret, og nyere forskning afslører, at det også har betydning for forebyggelsen af inflammationer, depression og kræft. Det viser sig desuden, at D-vitamin og magnesium arbejder tæt sammen. Derfor er en tilstrækkelig tilførsel og balancen mellem de to næringsstoffer altafgørende for adskillige fysiologiske funktioner og det gode helbred.
Det er almindelig kendt, at tilskud med D-vitamin øger optagelsen af calcium, men ved mangel på magnesium øger det faktisk risikoen for knogleskørhed, fordi magnesium normalt sørger for, at calcium indlejres i knoglecellerne. I et forsøg har man for eksempel givet patienter med Engelsk syge, som er den klassiske mangelsygdom, indsprøjtninger med enorme mængder D-vitamin (1,500 mikrogram), som ikke rettede op på den reelle mangel. Men da man så gav magnesium samtidig, kunne knoglecellerne optage den nødvendige calcium, og først da virkede behandlingen mod Engelsk syge. På den måde kan tilskud med magnesium tilsyneladende rette op på de behandlinger med D-vitamin, som ikke virker tilfredsstillende. Det gælder også i forebyggelsen af kræft og mange andre sygdomme.

Der er flere slags D-vitamin, og de vigtigste former er:

D2 vitamin, ergocalciferol. Forekommer naturligt i planteriget.

D3 vitamin, cholecalciferol. Forekommer naturligt i dyreriget, og omdannes til aktive former.

Sådan aktiverer magnesium D-vitamin

Ved hjælp af sollyset og et kolesterol i huden danner vi i første omgang D-vitaminformen cholecalciferol. Det er også denne form, der findes i tilskud.
I leveren omdannes cholecalciferol så ved hjælp af magnesiumholdige enzymer til 25-hydroxycholecalciferol D3, eller 25 (OH)D3, som også er den D-vitaminform, der måles i blodet.
Når D-vitaminet skal bruges, omdannes det i nyrerne til den aktive form 1,25-dihydroxycholecalciferol D3 ved hjælp af andre magnesiumholdige enzymer.
Mangel på magnesium kan altså medføre en lang række sygdomme forårsaget af mangel på aktivt D-vitamin.

Både D-vitamin og magnesium er afgørende i kræftforebyggelsen

Tidligere studier, in vivo og in vitro, har tidligere indikeret, at aktiveringen af D-vitamin er afhængig af magnesium.

Et hold forskere har nu foretaget et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret forsøg, hvor de har undersøgt interaktionerne mellem magnesium og D-vitamin, og hvorvidt tilskud med magnesium øger blodets indhold af aktivt D-vitamin.
I forsøget, som egentlig omhandler forebyggelse af tarmkræft (Personal Prevention of Colorectal Cancer Trial), deltog der 250 deltagere, som enten fik tilskud med magnesium eller placebo.
Forskerne fandt, at tilskud med magnesium påvirkede blodets indhold af D-vitamin i form af 25 (OH)D3, der er den almindelige form der måles, plus nogle andre former.
Forskerne fandt også, at der var forskel på tilskud med D-vitamin alene og tilskud med D-vitamin plus magnesium.
Ifølge forskerne kan den nye undersøgelse forklare, hvorfor tidligere studier har vist forskellige resultater, vedrørende D-vitaminets evne til at forebygge kræft.
Studiet er publiceret i Cancer Research

Udbredt mangel på D-vitamin og magnesium er en sundhedsfarlig cocktail

Sommersolen er den vigtigste kilde til D-vitamin, og kosten bidrager kun med minimale mængder. Derfor er D-vitaminmangel særlig udbredt på de nordlige breddegrader
Det antages samtidig, at omkring 50 procent af den amerikanske befolkning mangler magnesium, og vi kan forvente den samme tendens herhjemme. Det betyder med andre ord, at manglen på magnesium og aktivt D-vitamin kan have en lang række alvorlige konsekvenser for helbredet. På kort sigt, og på lang sigt.

Oversigt over interaktioner mellem D-vitamin og magnesium

Forekomst af D-vitamin Betegnelse for D-vitamin og enzymaktivitet
Kost og tilskud Cholecalciferol
Huden Cholecalciferol
Dannes ud fra kolesterol og solens UVB-stråler
Leveren

25-hydrocholecalciferol D3/ 25 (OH)D3
Dannes vha. enzymet 25-hydroxylase, der kræver magnesium.

Nyrerne 1,25-dihydroxycholecalciferol D3
Dannes vha. enzymet 1-alfa-hydroxylase, der kræver magnesium

Derfor er magnesiummangel udbredt

Magnesium findes især i kerner, mandler, nødder, fuldkorn, kål, bønner og andre kompakte grønsager.
Men gennem de sidste årtier er magnesiummangel blevet mere og mere udbredt på grund af moderne dyrkningsmetoder og en ensidig, raffineret kost. Et stort forbrug af alkohol og andre stimulanser samt p-piller, vanddrivende medicin, betablokkere, syreneutraliserende medicin, binyrebarkhormoner, insulinresistens, hård træning og stress kan desuden hæmme optagelsen eller dræne kroppen for det livsvigtige mineral.
Det betyder samtidig, at behovet for magnesium kan være større end de officielle anbefalinger kaldet RI, som er på 375 mg daglig.

Måling af kroppens magnesiumstatus er ofte misvisende

Det er svært at måle kroppens magnesiumstatus, da det kun er 1 % af kroppens magnesium, der findes i blodet. Det nærmeste, man kan komme, er såkaldte fuldblodsanalyser, hvor man også måler magnesiumindholdet inde i blodlegemerne.

Referencer:

Qi Dai el al. Abstract CT093: Bimodal relationship between magnesium supplementation snd vitamin D status and metabolism: Results from randomized trial. Cancer Research July 2018

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. The Journal of the American Osteopatic Association. 2018

American Osteopathic Association. Low magnesium levels make D-vitamin ineffective. ScienceDaily. 2018

Keep magnesium levels topped to benefit from vitamin D, research suggest. Nutrition Insight

Andrea Rosanoff et al. Essential Nutrient Interactions: Does Low or Suboptimal Magnesium Interact with Vitamin D and/or Calcium status. Advances in Nutrition 2016

Mark J Bolland et al. Vascular events in healthy older women receiving calciumsupplementation: randomised controlled trial. BMJ 2008

  • Oprettet den .