Skip to main content

Depressive symptomer hænger sammen med mangel på D-vitamin, som nu kaldes for ”lykke-vitaminet”

Depressive symptomer hænger sammen med mangel på D-vitamin, som nu kaldes for ”lykke-vitaminet”Stadig flere rammes af modløshed og depression. Selvom der kan være flere årsager, afslører et stort tysk befolkningsstudie nu, at mangel på D-vitamin øger risikoen for depressive symptomer. Forskerne kommer nærmere ind på, hvordan D-vitamin reducerer lokal inflammation i hjernen, som er en risikofaktor for udvikling af depression. Derfor er det så vigtigt, at få nok D-vitamin hele året, da det på flere parametre har afgørende betydning for vores humør og energiniveau.

Det er naturligt, at humøret og energiniveauet svinger. Depression er dog en alvorlig sygdom, der viser sig ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed. Der er ofte en dårlig søvnkvalitet, som forværrer tilstanden. Ved vinterdepression har man depressive perioder, som begynder om efteråret og slutter i foråret. Langt de fleste mennesker kommer sig af en depression. Men har man først haft en depression, er der en øget risiko for at få depressioner senere hen. Da depression er en stor byrde for patienten, familien og samfundet, og da sygdommen ofte er svær at behandle, er det relevant at se nærmere på selve forebyggelsen og forbedringer af behandlingen. Dette inkluderer blandt andet et større fokus på D-vitamin, da mangler er særlig udbredte i vinterhalvåret, og kroniske mangler er blevet mere udbredte af flere årsager.

D-vitamin, depression og inflammation

Alle kroppens celler har receptorer for D-vitamin, og det gælder også celler i hjernen. Det antages, at D-vitamin regulerer omkring 10 % af vores gener via en række tænd- og sluk mekanismer, som også påvirker nervesystemet og humøret.
Tidligere studier indikerer, at et lavt niveau af D-vitamin hænger sammen med udvikling af depression. Tidligere studier indikerer også en sammenhæng mellem depressive symptomer og en lav grad af kronisk inflammation.
Der er dog kun få studier, som har afdækket det komplekse forhold mellem D-vitamin, depression og inflammation. Derfor ville et hold forskere fra Leipzig Universitetet i Tyskland undersøge dette nærmere, og de gjorde det ved at analysere data fra et andet befolkningsstudie (”LIFE”) med 10.000 deltagere mellem 18-80 år.
Deltagernes sygehistorier og sociale forhold som uddannelse, indtægt, BMI samt ryge- og alkoholvaner blev indhentet via en række interviews. Graden af depressive symptomer blev indhentet via en skala (CES-D) med 20 spørgsmål. Derudover blev deltagernes blod analyseret for D-vitamin og tre markører for inflammation (CRP, IL-6, WBC).
Det store befolkningsstudie afslørede et negativt forhold mellem blodets niveau af D-vitamin, depressive symptomer og de tre markører for inflammation. Det betyder med andre ord, at mangel på D-vitamin i blodet øger forekomsten af inflammationsfremmende markører og tendensen til depression. Ifølge forskerne er det første gang, at man i en større population har undersøgt det komplekse forhold mellem D-vitamin, depressive symptomer og inflammation.

”Lykkevitaminet” påvirker hjernen og humøret på flere måder

D-vitamin kaldes ofte for solskinsvitaminet, fordi vi primært danner det fra solen i sommerhalvåret, hvor solen står højt nok på himlen. Men nu kalder forskerne også D-vitamin for lykkevitaminet af flere årsager.
For det første har man fundet receptorer for D-vitamin i hjerneregioner som hypothalamus, præfrontale cortex (pandelappen), substantia nigra (lille sort område dybt i hjernen), amygdala (mandelkernen) og thalamus. Dette understøtter hypotesen om, at D-vitamin har stor betydning for hjernens funktioner. Desuden indikerer det, at tilstedeværelsen af D-vitaminreceptorer i neuroner og mikrogliaceller har betydning for immunforsvaret i centralnervesystemet.
For det andet tyder det på, at D-vitamin har en opbyggende og beskyttende effekt på neuroner og neuroplasticiteten, hvor ubalancer spiller kritiske roller i udvikling af depression.
For det tredje har det vist sig, at den aktive form af D-vitamin (1,25(OH)2D) kan aktivere tryptofan hydroxylase og derigennem øge serotoninsyntesen, som er hæmmet under depression.
For det fjerde indikerer studier, at D-vitamin påvirker det medfødte immunsystem gennem adskillige mekanismer såsom regulering af cytokiner og andre cellesignaleringer. Dette er som nævnt med til at hæmme de inflammationer, som er involveret i depression.
Det nye studie er publiceret i Nutrients.

Mangel på D-vitamin er udbredt og tilskud kan hjælpe på humøret

Et stort studie fra Irland, som tidligere er omtalt på denne hjemmeside, har afsløret, at mangel på D-vitamin er udbredt, og at det øger risikoen for depression. Undersøgelsen afslørede også, at enkle tilskud med D-vitamin over tid kan gøre en væsentlig forskel på humøret.
Mange har større tendens til depression om vinteren, fordi mangel på D-vitamin bliver mere udbredt. Patienter, som lider af vinterdepression, og som mangler D-vitamin, kan få det bedre, hvis de får tilskud tidligt i forløbet. Det fremgår blandt andet af et studie, som er publiceret i International Physical Medicine & Rehabilitation Journal.

Nye anbefalinger af D-vitamin og udbredte mangler

Fødevarestyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger vedrørende tilskud med D-vitamin, som er 5-20 mikrogram i vinterhalvåret, og hvor udsatte grupper bør tage tilskud hele året.
Flere førende forskere påpeger, at vi kan have brug for meget mere D-vitamin, hvis vi vil opnå de optimale niveauer i blodet, som er over 50 nmol/l.
Således afhænger det reelle behov for D-vitamin af mange faktorer som solpåvirkning, kostvaner, genetiske varianter, hudfarve, aldringsprocesser, BMI, diabetes og andre kroniske sygdomme. På markedet findes der stærke tilskud med 20-80 mikrogram.
Aktivering af D-vitamin i lever og nyrer kræver desuden magnesium.

  • Depression er en folkesygdom
  • De almindelige behandlinger er samtaleterapi, antidepressiv medicin og i de sværeste tilfælde elektrochok.
  • Medicinsk behandling er ofte forbundet med bivirkninger
  • Patientens ernæringsstatus bliver ofte overset

Mere information om depression, inflammation i hjernen og næringsstoffer

Adskillige studier har efterhånden afsløret, hvordan D-vitamin, fiskeolier, magnesium og zink kan forbedre humøret ved at modvirke inflammationer i hjernen og andre steder i kroppen, da der ofte er en sammenhæng. Du kan læse mere om emnet i følgende artikel på denne hjemmeside.

»Sammenhæng mellem depression og inflammation i hjernen«

Referencer

Dogan-Sander et al. Inflammation and the Association of Vitamin D and Depressive Symptomatology. Nutrients 2021

Nikki Hancoks. Study: Vitamin D levels associated with depressive symptoms. NUTRAingredients.com 2021

Robert Bruggs et al. Vitamin D Deficiency is associated with an Increased Likelihood of Incident Depression in Community-Dwelling Older adults 2019

Liam Davenport: Vitamin D Levels Predict Depression. Medscape Medical News 2015

Sarkar S. Vitamin D for depression with a seasonal pattern: an effective treatment strategy. International Physical Medicine & Rehabilitation Journal. 2017

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/ernaering/d-vitamin

https://netdoktor.dk/depression/hver_femte_faar_en_depression.htm

  • Oprettet den .