Skip to main content

Magnesium er afgørende for immunforsvaret og kræftbekæmpelsen

Magnesium er afgørende for immunforsvaret og kræftbekæmpelsenBlodets niveau af magnesium er afgørende for immunforsvarets evne til at angribe smittekim og kræftceller. Det fremgår af et nyt studie fra University of Basel og University Hospital Basel. Forskerne har opdaget, hvordan immunforsvarets T-celler behøver tilstrækkelig med magnesium for at kunne angribe optimalt. Ifølge forskerne er studiets resultater vigtige, da magnesium har en potentiel rolle i nye immunterapier til kræftpatienter. Det er i det hele taget vigtigt at få nok magnesium, som spiller en afgørende rolle for kroppens calciumfordeling og flere hundrede enzymprocesser.

Det er immunforsvarets opgave at angribe smittekim og toksiner hurtigt og effektivt. Immunforsvaret skal også angribe abnorme celler og kræftceller, som truer helbredet. I denne forbindelse spiller immunforsvarets T-celler den største rolle.
Kræft dækker over forskellige sygdomme med ukontrolleret, ondartet cellevækst. Selvom behandlingerne er blevet bedre, er hyppigheden af kræft stadig stigende, og det har enorme menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser. Da kemo- og strålebehandlinger tilmed er forbundet med mange bivirkninger, leder man stadig efter andre terapier, som kan bekæmpe kræften på naturens præmisser.
Ifølge forskerne fra Univesity of Basel og University Hospital Basel hænger mangel på magnesium sammen med en lang række sygdomme, som inkluderer infektioner og kræft. Tidligere studier på mus med kræft har allerede vist, at kræfttumorerne vokser hurtigere, hvis musene får en diæt, der er fattig på magnesium. Musene bliver også mere modtagelige over for infektioner med influenzavirus. Ikke desto mindre har studierne indtil nu været begrænsede, hvad angår magnesiums specifikke effekt på immunforsvaret.

Immunforsvarets T-celler

 • De er især målrettet virusinficerede celler, abnorme celler og kræftceller
 • T-hjælpercellerne (CD4+) fungerer som officerer, der udsender kommandoer
 • T-dræbercellerne (CD8+) udfører kemisk krigsførelse
 • T-regulatorcellerne dæmper T-dræbercellerne, når opgaven er udført

Studiet afslører, at magnesium aktiverer T-celler til angreb

Det nye studie blev ledet af professor Christoph Hess. Forskerteamet fandt, at immunforsvarets T-dræberceller (CD8+) kun kan angribe og eliminere inficerede celler og abnorme celler som kræftceller, hvis der er nok magnesium til stedet i området. Således er magnesium afgørende for funktionen af et protein på T-dræbercellernes overflade, og dette protein hedder LFA-1.
Forskerne fandt mere præcist, at T-dræbercellerne hæfter sig på inficerede celler og abnorme celler via LFA-1 på overfladen. Men T-dræbercellerne bliver først aktiveret til angreb, når magnesium bindes til LFA-1, og det kræver i sagens natur, at der er nok magnesium til stede i det pågældende område. Derefter kan T-dræbercellerne så udføre en slags kemisk krigsførelse med cellegifte som perforin og granulysin, der opløser cellerne eller får dem til at begå programmeret selvmord (apoptose).

Magnesium som nyt potentiale i kræftterapi

Da magnesium er afgørende for T-cellernes funktioner, antager forskerne, at magnesium har en potentiel rolle i moderne immunterapier til kræftpatienter. Disse terapier kan mobilisere immunforsvaret, og i særdeleshed T-dræbercellerne, som bør bekæmpe kræftceller.
Eksperimentelle studier på dyremodeller har allerede vist, at en øget koncentration af magnesium i kræftsvulster styrker T-dræbercellers angreb på kræftcellerne.
Forskerne vil derfor udføre nye kliniske studier, hvor de vil øge koncentrationen af magnesium i tumorvæv, og som kan bekræfte deres observationer.
Forskerne har også brugt data fra tidligere studier, som afslører, at immunterapier til kræftpatienter var mindre effektive, hvis der manglede magnesium i blodet.
Ud fra de eksisterende data ved forskerne endnu ikke, om en større indtagelse af magnesium reducerer risikoen for at udvikle kræft. Men de har planer om at udføre flere studier, som kan afklare magnesium betydning for immunsystemet.
Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cell.

Fakta om magnesium

 • Magnesium er et af de mineraler, som vi skal have mest af.
 • Cirka halvdelen af kroppens magnesiumbeholdning findes i knoglerne, og resten findes i muskler og andet blødt væv.
 • Magnesium har betydning for kroppens calciumfordeling, herunder sunde knogler og at calciumkoncentrationen holdes meget lille i bløde væv.
 • Hvis celler i bløde væv oversvømmes med for mange calcium-ioner bliver de stressede.
 • Magnesium indgår i mere end 300 enzymprocesser.
 • Magnesium er med til at aktivere D-vitamin.
 • Magnesium er med til at aktivere T-dræberceller

 Magnesiumbehov og tilskud

Før industrialiseringen lå det gennemsnitlige daglige indtag af magnesium på omkring 500 mg gennem en grov og grøn kost. I dag får de fleste i de vestlige lande mindre end de officielle anbefalinger, som i Danmark er sat til 375 mg.
Eventuelle tilskud bør endelig være i organiske former som magnesiumcarbonat, magnesiumacetat eller magnesiumcitrat, der er letoptagelige forbindelser - hvis kvaliteten er i orden. Magnesiumoxid, som findes i mange tilskud samt Magnesia mod forstoppelse, er svært at optage, men virker lokalt i tarmen.

Referencer

Jonas Lötscher et al. Magnesium sensing via LFA-1 regulates CD8+T cell effector function. Cell, 19 January 2022

University af Basel. Magnesium is essential for the Immune System - Important in the Fight against Cancer. Scitecdaily.com January 20, 2022

Megan Ware. Why do we need magnesium? Medical News Today. 2020

Gerry K. Schwalfenberg and Stephen J. Genuis. The Importance of Magnesium in Clinical Healthcare. Scientifica (Carro) 2017


 • Oprettet den .