Skip to main content

Dålig fertilitet och missfall kan orsakas av brist på D-vitamin

Dålig fertilitet och missfall kan orsakas av brist på D-vitaminI de nordiska länderna är nedsatt fertilitet och ofrivillig barnlöshet vanligt. Även om det kan finnas flera orsaker till detta allvarliga problem tyder det på att brist på D-vitamin, som också är vanligt, ökar risken för nedsatt fertilitet hos kvinnor och att de får missfall. Detta framgår av en större finsk befolkningsstudie som har publicerats i tidskriften Nutrients.

Kvinnors fertilitetsproblem och ofrivillig barnlöshet har tidigare kopplats till brist på D-vitamin, men studierna har varit små och visat olika resultat. I den nya finska studien inhämtade forskarna därför data från en större finsk befolkningsstudie (Northern Finland Birth Cohort), och den omfattade över 3 000 kvinnor som var 31 år och hade besvarat en särskild enkät om familjerelationer, livsstil, hälsa, sexliv och fertilitet. Kvinnornas koncentrationer av D-vitamin i blodet jämfördes sedan med följande:

  • Kvinnor som inte utreddes för infertilitet.
  • Kvinnor som utreddes för infertilitet.
  • Kvinnor som behandlades för infertilitet.
  • Kvinnor som blev gravida först efter 12 månader.

Forskarna tog också hänsyn till ett antal störande faktorer. Man fann att en otillräcklig nivå av D-vitamin i blodet (under 30 nmol/l) var mycket vanligare hos kvinnor som hade en historia av nedsatt fertilitet och barnlöshet jämfört med referensgruppen. Samtidigt hade referensgruppen ofta en nivå av D-vitamin i blodet som låg på över 75 nmol/l. Mer specifikt innebär det att kvinnor med högst fertilitet generellt sett hade en nivå av D-vitamin i blodet som låg långt över det nedre gränsvärdet som är satt till 50 nmol/l.
Studien avslöjade också att det i allmänhet tog längre tid för kvinnor som hade låga nivåer av D-vitamin i blodet att bli gravida och att de även löpte en större risk för missfall. Forskarna drar därför slutsatsen att brist på D-vitamin är kopplat till nedsatt förmåga att bli gravid och sämre fertilitet.

D-vitaminets betydelse för fertiliteten

Den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott är passiv. Till en början omvandlas denna passiva form till kalcidiol (25-hydroxyvitamin D), som mäts i blodet. D-vitaminet omvandlas sedan till den aktiva formen kalcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3), som anses vara ett steroidhormon. De flesta av kroppens celler har receptorer för denna form av D-vitamin, och det gäller även celler i hypofysen, livmodern, äggstockarna och livmodern, som har avgörande betydelse för hormonbalansen och fertiliteten.
D-vitamin påverkar även enzymerna 17β-hydroxisteroid dehydrogenas och aromatas, som har betydelse för regleringen av steroidhormoner, däribland östrogen och testosteron.
Dessutom är D-vitamin viktigt för immunförsvaret och immunförsvarets toleransmekanismer, som är avgörande för att fostret ska utvecklas normalt utan att stötas ut.
Dessutom kommer författarna in på att olika livsstilsfaktorer som övervikt, rökning och alkohol också kan påverka fertiliteten, däribland kroppens utnyttjande av D-vitamin.

Varför är D-vitaminbrist så vanligt?

På de nordiska breddgraderna kan vi bara bilda D-vitamin från sommarsolen när den står högt på himlen. Därför kommer författarna bakom den finska studien i synnerhet in på att den utbredda bristen på D-vitamin beror på en bristande förmåga att bilda D-vitamin under vintermånaderna, när solen står för lågt. Samtidigt är det många kvinnor som undviker sommarsolen eller använder för mycket solskyddskräm av rädsla för att drabbas av hudcancer. Men solen har flera hälsofördelar, och man måste bara se till att man inte bränner sig. Det tyder också på att överviktiga personer och personer med typ 2-diabetes har svårare att bilda och aktivera D-vitamin. Därför kan de ha ett större behov.

  • Hälsomyndigheterna rekommenderar att alla tar tillskott med D-vitamin under vintermånaderna.
  • Man bör även ta tillskott under sommarmånaderna om man inte får tillräckligt med sol eller är mörkhyad.
  • Gravida och ammande kvinnor rekommenderas att ta tillskott under hela året.
  • Man bör under alla omständigheter eftersträva en optimal nivå i blodet, där det nedre gränsvärdet är satt till 50 nmol/l.
  • Enligt de finska studierna bör man när det gäller fertilitet sikta på en nivå på över 75 nmol/l.

Referenser:

Johanna Lumme et al. Vitamin D Status in Women with a History of Infertility and Decreased Fecundability: A Population-Based Study. Nutrients. 2023

Brigham and Women´s Hospital. Vitamin D benefits and metabolism may depend on body weight. ScienceDaily January 15, 2023

Anbefalinger om D-vitamin - Sundhedsstyrelsen

Vitamin D - Lægehåndbogen på sundhed.dk


  • Skapad