Skip to main content

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomar

Metaanalys: Starkare D-vitamintillskott (50 mikrogram) skyddar mot många sjukdomarD-vitamin har betydelse för skelettet, humöret, immunförsvaret, blodsockret, reglering av inflammationer, cancerförebyggande och många andra funktioner. Men fokus har mest legat på vikten av D-vitamin för att förebygga benskörhet och inte de många andra bristsjukdomar som är förknippade med dåligt välbefinnande, sjukdom och tidig död. Samtidigt är brist på D-vitamin ett världsomspännande problem, och det har rått oenighet om vårt verkliga behov av vitaminet. Men enligt en ny metaanalys tyder det nu på att ett dagligt tillskott på 50 mikrogram är en tillräcklig, enkel och säker dos som kan förebygga D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen.

Under de senaste årtiondena har forskningen kring D-vitamin varit omfattande, men det har rått osäkerhet och oenighet om våra verkliga behov och när det handlar om uttalade brister. Det är också väldigt stor skillnad mellan de officiella rekommendationerna (RI) och vad ledande forskare har kommit fram till. Den nya metaanalysen av ett antal studier om D-vitamin syftade därför till att avslöja hur mycket D-vitamin vi behöver på daglig basis via tillskott för att optimera blodets nivå.
De officiella rekommendationerna för D-vitamin i Norden ligger på 5–20 mikrogram per dag, där sårbara grupper som äldre och vårdhemsboende har det största behovet. Men dessa rekommendationer är tydligen alldeles för små, vilket bidrar till ökad sjuklighet och tidig död. I den nya metaanalysen har författarna följaktligen kommit fram till att ett dagligt D-vitamintillskott på 50 mikrogram per dag (= 2 000 IE) kan förebygga och behandla D-vitaminbrist hos majoriteten av den vuxna befolkningen. Enligt data från flera randomiserade och kontrollerade studier (RCT) kan denna dos leda till en lång rad hälsofördelar. Denna dos är också tillräcklig för att öka blodets nivå av D-vitamin så att den hos 99 procent av den allmänna vuxna befolkningen hamnar över 50 nmol/l (nedre gräns) och hos 90 procent av den allmänna vuxna befolkningen hamnar över 75 nmol/l (tillräcklig gräns).
Enligt de många randomiserade kontrollerade studierna kan man enkelt ta denna dagliga dos av D-vitamin på 50 mikrogram i flera år utan några hälsorisker. Det gäller även om man får mycket sommarsol eller redan har tillräckligt med D-vitamin i blodet.
Författarna drar därför slutsatsen att ett dagligt D-vitamintillskott på 50 mikrogram är en enkel, effektiv och säker dos för förebyggande och behandling av D-vitaminbrist hos den allmänna vuxna befolkningen.
Det bör också understrykas att de nya rekommendationerna för D-vitamin ligger flera hundra procent över de nuvarande rekommendationerna, som hälsomyndigheterna av samma anledning bör omvärdera. Vissa kan behöva mer D-vitamin på grund av genetiska faktorer, övervikt eller diabetes, där det kan vara svårare att bilda eller utnyttja vitaminet. Därför är det viktigaste att eftersträva en optimal nivå i blodet.
Enligt Efsa, (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet), ligger den övre säkra dagliga gränsen på 100 mikrogram, vilket inte är mer än de flesta personer med vit hy kan bilda i lätta kläder en solig sommardag.

Varför är det så viktigt att vi får i oss tillräckligt med D-vitamin under hela livet?

Solens UVB-strålning är den primära källan till D-vitamin, där vi bildar ett förstadium i huden utifrån en förening med kolesterol. Men på våra breddgrader kan vi bara bilda D-vitamin under sommarmånaderna, när solen står tillräckligt högt på himlen. D-vitamin finns även i livsmedel som fet fisk och äggulor, men mängderna är ganska blygsamma.
I inledningen till metaanalysen kommer författarna närmare in på D-vitaminets roll för hälsan, hur den inaktiva formen från solen och tillskott omvandlas i levern till den form som mäts i blodet (25-OH-D) och sedan till den aktiva formen i njurarnas immunceller och på andra ställen.
Först fann man vikten av D-vitaminets betydelse för skelettet och förebyggandet av engelska sjukan (rakitis). Senare fann man att nästan alla celler i kroppen har receptorer för D-vitamin (VDR). Det aktiva D-vitaminet anses följaktligen vara ett klassiskt steroidhormon, som aktiverar och reglerar hundratals gener. Det gör att D-vitamin också spelar en avgörande roll för immunförsvarets kamp mot infektioner, reglering av inflammatoriska processer, blodsockret, humöret och förebyggande av cirkulationssjukdomar, typ 2-diabetes, autoimmuna sjukdomar och cancer.

Referenser:

Pawel Pludowsky et al. Vitamin D Supplementation: A review of the Evidence Arguing for a Daily Dose of 2000 International Units (50 µg) of vitamin D for adults in the General Population. Nutrients 2024

Intermountain Healthcare: New study finds current dosing recommendations may not help patients achieve optimal levels. EurekAlert 12-Nov-2023

D-vitamin – Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)


  • Skapad