Skip to main content

D-vitamintillskott förebygger demens

D-vitamintillskott förebygger demensI takt med att fler och fler blir äldre är det också fler som drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Tillskott med D-vitamin kan dock bidra till att förebygga eller bromsa utvecklingen av demens. Detta framgår av en större befolkningsstudie publicerad i Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring. Samtidigt bör man eftersträva optimala nivåer i blodet under hela livet, eftersom demenssjukdomar ofta tar flera år att utveckla. D-vitamin har generellt många funktioner i samband med hjärnhälsan.

I dag finns det mer än 50 miljoner människor världen över som lider av demens. Förekomsten ökar snabbt och antas drabba tre gånger så många år 2050. Eftersom det fortfarande inte finns någon effektiv medicin som kan förebygga eller bromsa demens är det lämpligt att titta närmare på orsakerna till eskaleringen. Det antas följaktligen att D-vitaminbrist, som en miljard människor världen över lider av, är en av huvudorsakerna. Ändå har D-vitaminets roll i samband med tillskott varit omdiskuterad.
Forskare från Hotchkiss Brain Institute vid University of Calgary i Kanada och University of Exeter i Storbritannien har därför undersökt sambandet mellan D-vitamintillskott och demens hos fler än 12 388 deltagare från US National Alzheimer's Coordinating Center. Deltagarnas genomsnittsålder var 71 år, och ingen av dem hade demens vid studiens början. Av deltagarna var det 37 procent som tog D-vitamintillskott, och det visade sig att deras risk för att utveckla demens var 40 procent lägre jämfört med gruppen som inte tog D-vitamintillskott.
Av alla deltagare var det 2 696 som utvecklade demens under 10 år, och de allra flesta (75 procent) tog inget tillskott med D-vitamin. Samtidigt verkar det som att tillskott med D-vitamin har en god effekt på alla, och särskilt om man börjar med tillskott innan en kognitiv försämring uppstår, vilket kan vara ett förstadium till demens och Alzheimers sjukdom.
D-vitamin verkade något bättre på kvinnor än på män. Här utgår forskarna från att östrogener kan öka aktiviteten av D-vitamin, och att kvinnor har ett särskilt behov av extra D-vitamin under klimakteriet på grund av de hormonella förändringarna.
Dessutom verkade D-vitamintillskott betydligt bättre på personer utan genen APOEe4, som ökar risken för Alzheimers.
Forskarna drar därför slutsatsen att tillskott med D-vitamin har en potential vid förebyggande av demens.

Hur mycket D-vitamin behöver vi för att förebygga demens?

Vid University of South Australia analyserade ett forskarteam tidigare analyserade data från nästan 300 000 deltagare som var registrerade i den brittiska biobanken UK Biobank. Forskarna fann att låga nivåer av D-vitamin i blodet var förknippade med en mindre hjärnvolym och ökad risk för att utveckla demens och stroke. Forskarna fann också att vissa populationer kan undvika 17 procent av demensfallen om alla har en D-vitaminnivå i blodet på över 50 nmol/l, vilket är det nedre gränsvärdet. Denna studie har publicerats i The American Journal of Clinical Nutrition.
Danska livsmedelsmyndigheten rekommenderar att alla tar D-vitamintillskott under vinterhalvåret, och att äldre och andra sårbara grupper tar större tillskott under hela året.
Man bör samtidigt komma ihåg att behovet av D-vitamin är individuellt på grund av genetiska variationer, ålder, hudfärg, BMI och andra faktorer. Därför bör man i alla fall sträva efter en optimal nivå i blodet, som helst bör ligga på mellan 75 nmol/l–120 nmol/l.
Det finns starkare D-vitamintillskott med 20–100 mikrogram. Samtidigt måste man vara välförsedd med magnesium, som har stor betydelse för aktiveringen av D-vitamin i cellerna.

Fakta om D-vitamin, hjärnan och kognitiva funktioner

  • Det finns receptorer för D-vitamin (VDR) i flera delar av hjärnan.
  • D-vitamin reglerar ett antal gener via på-och-av-mekanismer.
  • D-vitamin reglerar olika signalsubstanser.
  • D-vitamin motverkar oxidativ stress och inflammation, som kan orsaka åderförkalkning och skador på nervceller och annan vävnad.
  • D-vitamin motverkar ansamling av skadliga proteiner i hjärnan som kallas beta-amyloid och tau.

Referenser:

Maryam Ghahremani et al. Vitamin D supplementation and incident dementia: Effects of sex, APOE, and baseline cognitive status. Alzheimer´s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 2023

Shreeya S Navale et al. Vitamin D and brain health: an observational and Mendelian randomization study. The American Journal of Clinical Nutrition, 2022

Anne Marie Uwitonze, Mohammed S Razzaque. Role of magnesium in Vitamin D Activation and Function. J Am Osteopath Assoc. 2018


  • Skapad