Skip to main content

D-vitamintillskott under graviditeten skyddar barnet mot eksem

D-vitamintillskott under graviditeten skyddar barnet mot eksemAtopiskt eksem är mycket vanligt och en stor belastning för barnet och föräldrarna. Enligt en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften British Journal of Dermatology visar det sig nu att ett starkare tillskott med D-vitamin under graviditeten minskar risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem under det första levnadsåret. I studien fick de gravida kvinnorna 25 mikrogram D-vitamin dagligen, och denna mängd är mer än dubbelt så hög som de officiella rekommendationerna för gravida. Eftersom hälsomyndigheterna dessutom rekommenderar att barn upp till 4 år får tillskott med D-vitamin under hela året, talar det för att detta ytterligare kan minska risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem.

Man antar att vart sjätte barn mellan 1–5 år lider av atopiskt eksem som även kallas atopisk dermatit, barneksem och astmaeksem. Atopiskt eksem är ett kroniskt inflammationstillstånd i huden som blir torr, röd och kliar. Spädbarn får vanligtvis blåsor på kinderna och händerna. Eksem kan också uppstå på sidorna av armar och ben eller i blöjområdet. När det kliar kan det även uppstå lokala hudinfektioner. Man har också funnit att personer med atopiskt eksem lider av en ökad frekvens av psykiska sjukdomar som ADHD och depression.
Atopiskt eksem drabbar ett ökande antal barn och ärftliga faktorer är kända för att spela in. Det verkar också som att brist på D-vitamin kan ha stor betydelse. Därför ville ett team brittiska forskare undersöka detta närmare.

D-vitamin till gravida och ammande skyddar barnet mot atopiskt eksem

Studien genomfördes vid University of Southampton och är den första kontrollerade studien som avslöjar huruvida starkare tillskott med D-vitamin till gravida kvinnor kan minska risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem. Forskarna ville också undersöka om amning hade inflytande på detta. I studien deltog mer än 700 gravida kvinnor. Ena hälften fick tillskott med 25 mikrogram D-vitamin dagligen från 14:e graviditetsveckan till födseln, och den andra hälften fick placebo under samma period. De gravida kvinnorna i behandlingsgruppen fick mycket mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna till gravida, som är 10 mikrogram.
Studien visade att de större tillskotten med D-vitamin minskade risken för att barnet skulle utveckla eksem under det första året. Det är redan känt att D-vitamin kan påverka inflammationsprocesser och hudens proteiner. Studien bekräftade alltså att tillskott med D-vitamin till gravida även påverkar barnets immunförsvar och hud och därmed minskar risken för atopiskt eksem. Effekten var ännu bättre hos de mödrar som ammade, vilket tillskrivs mer D-vitamin i bröstmjölken. Dessutom vet man att D-vitamintillskott under graviditeten har en positiv effekt på utvecklingen av barnets skelett de första fyra åren.
Forskarna bakom studien rekommenderar därför att gravida får tillskott med D-vitamin som rutin.
D-vitamintillskott till gravida hade dock ingen effekt på fall av atopiskt eksem hos barn över 2 år. Det tyder därför på att det är mycket viktigt att barnet också får tillskott med D-vitamin, så att den positiva effekten på huden och många andra funktioner kan fortsätta.
I detta sammanhang rekommenderar den danska Sundhedsstyrelsen att barn upp till 4 år får 10 mikrogram D-vitamin dagligen under hela året. Därefter rekommenderas D-vitamintillskott endast på vintern, förutsatt att barnet får tillräckligt med sol på sommaren.
Enligt Efsa, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, är den övre säkra gränsen 25 mikrogram för spädbarn, 50 mikrogram för barn på 1–10 år och 100 mikrogram till äldre barn och vuxna, inklusive gravida och ammande.

De flesta av kroppens celler har receptorer för D-vitamin.

  • D-vitamin har en avgörande betydelse för utvecklingen av fostrets skelett, tänder, immunförsvar, hjärna, nervsystem och andra funktioner.
  • Fostret är totalt beroende av moderns D-vitamin som överförs via moderkakan.
  • Om gravida lider brist på D-vitamin ökar risken för att barnet utvecklar atopiskt eksem och neurologiska sjukdomar som ADHD.
  • Gravida kvinnor rekommenderas ta större tillskott med D-vitamin under hela året.
  • Tillskott till barn i åldern 0–4 rekommenderas också under hela året.

Referenser:

Sarah El-Heis et al. Maternal antenatal vitamin D supplementation and offspring risk of atopic eczema in the first 4 years of life: evidence from a randomised controlled trial. British Journal of Dermatology. 2022

University of Southampton. Taking Vitamin D during pregnancy could lower the risk of eczema in babies. ScienceDaily. July 5, 2022

Jose Luis Mansur et al. Vitamin D: Before, during and after Pregnancy: Effect on Neonates and Children. Nutrients. 2022

Claire Simner et al. Placental uptake and metabolism of 25(OH) vitamin D determine its activity within the fetoplacental unit. eLife 2022

Minna Sucksdorff et al. Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. 2019

  • Skapad