Skip to main content

Vi behöver mycket mer D-vitamin än de officiella rekommendationerna

Vi behöver mycket mer D-vitamin än de officiella rekommendationernaBrist på D-vitamin är förknippat med en högre risk för virusinfektioner, luftvägssjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, demens, cancer och benskörhet. Det visar sig också att de officiella rekommendationerna för D-vitamin är otillräckliga. Detta framgår bland annat av två nya studier som presenterades vid The American Heart Associations Scientific Sessions i Philadelphia 2023. En tysk studie av idrottare har också visat att det är mer effektivt med individuella kosttillskott som optimerar blodets nivå, istället för ”one-size-fits-all”.

Låga nivåer av D-vitamin i blodet är förknippade med en större risk för hjärt-kärlsjukdom, däribland hjärtsvikt och stroke. Men de officiella rekommendationerna av D-vitamin hjälper inte patienterna att uppnå de optimala nivåerna i blodet. Detta framgår bland annat av två nya studier från Intermountain Health i Salt Lake City, USA. Tidigare studier som behandlat effekten av D-vitamin vid förebyggande eller behandling av hjärt-kärlsjukdomar har också varit otillräckliga, eftersom doserna har varit alldeles för små för att optimera blodnivåerna.
Forskarna från Intermountain Health fann följaktligen att många hade behov av mycket mer D-vitamin än de officiella dagliga rekommendationerna, som i USA ligger på 15–20 mikrogram per dag. I vissa fall hade patienterna behov av 250 mikrogram per dag, vilket är långt över den officiella övre gränsen på 100 mikrogram per dag.
Det innebär med andra ord att behovet av D-vitamin är individuellt eftersom gener, hudtyp, BMI, diabetes, åldringsprocesser och andra faktorer kan påverka vår egen produktion och aktiveringen av den form vi bildar från solen eller får genom kosttillskott.
Enligt forskarna är det därför nödvändigt att skräddarsy doseringen av D-vitamin så att den enskilda patienten kan få en optimal nivå i blodet som bör ligga på över 100 nmol/l (= 40 ng/ml). Annars kan man inte förvänta sig några resultat.

Stora variationer i behovet av D-vitamin

I den första studien delades 632 patienter, som tidigare hade drabbats av en hjärtinfarkt, in i två grupper. Den ena gruppen fick hälsomyndigheternas standardtillskott av D-vitamin och den andra gruppen fick ett skräddarsytt tillskott så att blodnivån optimerades på över 100 nmol/l (40 ng/ml).
I behandlingsgruppen visade det sig att:

  • Nästan 90 procent av patienterna led av D-vitaminbrist.
  • Av dessa behövde 86,5 procent mer än 50 mikrogram (2 000 IE) per dag.
  • Vidare behövde 14,6 procent av patienterna mer än 250 mikrogram (10 000 IE) dagligen.
  • Och för hela 25 procent av patienterna tog det mer än sex månader att uppnå optimala blodnivåer.

På sikt är syftet med den randomiserade studien att undersöka om optimalt tillskott med D-vitamin kan minska hjärt-kärlsjukdomar. Studien kommer alltså att fortsätta tills 104 av patienterna har drabbats av ytterligare en hjärtinfarkt eller om de dör till följd av hjärt-kärlsjukdom.
Forskarna från Intermountain presenterade sina studier vid The American Heart Association's Scientific Sessions i Philadelphia den 12 och 13 november 2023.
Studiens styrka är att forskarna fokuserar på blodets innehåll av D-vitamin. Samtidigt måste man vara medveten om att magnesium är viktigt för att vi ska kunna omvandla och aktivera den form av D-vitamin som vi bildar från solen eller får genom tillskott. Man måste också komma ihåg att de flesta vuxna med ljus hy kan producera cirka 200 mikrogram D-vitamin per dag i lätt klädsel när solen står tillräckligt högt på himlen.

  • På de nordliga breddgraderna kan vi bara bilda D-vitamin under sommarmånaderna, när solen står tillräckligt högt på himlen.

Idrottare har också behov av individuella tillskott

D-vitamin är av avgörande betydelse för idrottares hälsa och prestationsförmåga, eftersom det är viktigt för skelett, muskler, lungfunktion och reglering av inflammationer. Ändå är D-vitaminbrist också utbrett bland idrottare.
I en randomiserad kontrollerad studie ville man därför undersöka om tillskott med D-vitamin kunde hjälpa idrottare att uppnå en blodnivå på 100 nmol/l (40 ng/ml) under 10 veckor. Studien genomfördes på 90 idrottare i Tyskland, som under vintermånaderna hade låga nivåer av D-vitamin i blodet (under 75 nmol/l).
Deltagarna delades in i två grupper, där den ena gruppen fick en standarddos på 40 mikrogram D-vitamin per dag och den andra gruppen fick en individuell dos. Studien avslöjade att den grupp som fick individuella doser uppnådde en blodnivå på över 75 nmol/l betydligt snabbare än den grupp som fick en standarddos.
Enligt forskarna tyder studien på att individuella doser av D-vitamin är mer effektiva än ”one-size-fits-all”. Forskarna drar därför slutsatsen att idrottare bör få tillräckligt med D-vitamin, eftersom det kan förebygga försämrad prestationsförmåga på grund av skador och sjukdomar.

Alla behöver tillräckligt med D-vitamin i blodet hela livet

Tillskott med D-vitamin fungerar olika för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes, autoimmuna sjukdomar och andra sjukdomar. Detta framgår av en större amerikansk studie (VITAL). Det tyder bland annat på att överviktiga personer har ett ökat behov av D-vitamin. Detsamma gäller mörkhyade, äldre och diabetiker, eftersom de också har svårare att bilda och utnyttja vitaminet.

Referenser:

Intermountain Healthcare: New study finds current dosing recommendations may noy help patients achive optimal levels. EurekAlert 12-Nov-2023

Nikki Hancocks. Study validates formula for personalized vitamin D supplementation in athletes. NutraIngredients 13-Nov-2023

Deirdre K. Tobias at al. Association of Body Weight With Response to Vitamin D Supplementation and Metabolism. JAMA Network Open, 2023

Yixue Yang et al. Effects of vitamin D supplementation on the regulation of blood lipid levels in prediabetic subjects: A meta-analysis. Frontiers in Nutrition. 2023


 

  • Skapad