Skip to main content

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakteriet

Sambandet mellan benskörhet och D-vitaminbrist efter klimakterietD-vitamin har betydelse för cellernas kalciumupptag, skeletthälsan och många andra funktioner. Ett direkt samband har också hittats mellan utbredd D-vitaminbrist, ett svagt skelett och benskörhet hos kvinnor i klimakteriet. Detta framgår bland annat av en större kinesisk studie publicerad i Frontiers in Nutrition. Samtidigt ska man komma ihåg att magnesium och K2-vitamin också bidrar till skeletthälsan under hela livet.

Risken för benskörhet ökar med åldern, och hos kvinnor uppstår det särskilt efter klimakteriet på grund av de hormonella förändringarna. Eftersom man inte märker att man har ett svagt skelett eller drabbats av benskörhet, är tillståndet farligt då det ofta upptäcks för sent när man bryter ett ben, en handled, en höft eller något annat.
I detta sammanhang spelar D-vitamin en central roll för skeletthälsan. Detta beror på att D-vitamin ökar tarmens upptag av kalcium, som förs vidare till skelettet via blodomloppet. Bisköldkörtlarna har också en viktig funktion då de producerar hormonet PTH (bisköldkörtelhormon), som hjälper till att reglera kalciumnivåerna i blodet.
D-vitamin reglerar även proteinet osteokalcin, som stärker benvävnadens struktur. Men brist på D-vitamin är mycket vanligt, och det gäller särskilt bland kvinnor i klimakteriet. Man har följaktligen funnit att brist på D-vitamin påverkar skelettets mineraltäthet, bisköldkörtlarnas bildning av PTH och en markör för benomsättning (BTM).
Flera studier har efter hand behandlat D-vitaminets betydelse för skeletthälsan, men de har också visat olika resultat. Detta kan bland annat bero på att studierna varit otillräckliga och bristfälliga. Man ska också vara medveten om att eventuella tillskott bör vara så starka att de optimerar blodets nivå.

D-vitaminbrist skadar skelettet – och särskilt efter klimakteriet

I den nya stora kinesiska studien deltog 8 532 kvinnor över 50 år i klimakteriet. Drygt hälften hade fått diagnosen osteopeni, där skelettet är svagare än normalt. Och knappt hälften hade fått diagnosen osteoporos, det vill säga benskörhet. Deltagarna fick bland annat sina blodnivåer av D-vitamin, PTH och osteokalcin mätta. Dessutom fick deltagarna sin bentäthet mätt på andra ställen, däribland ländryggen, lårbenshalsen och hela höften. Blodets innehåll av D-vitamin jämfördes sedan med bentätheten, PTH och markören BTM.
Studien avslöjade att delvis och vanlig brist på D-vitamin är vanligt bland kvinnor i klimakteriet som lider av svagt skelett (osteopeni) och benskörhet (osteoporos). Det finns också ett samband mellan D-vitaminbrist, bentäthet, PTH och markören BTM.
Studien avslöjade dessutom att gruppen med svagt skelett som hade de högsta nivåerna av D-vitamin i blodet, hade större bentäthet i lårbenshalsen och hela höften jämfört med gruppen med de lägsta D-vitaminnivåerna i blodet. Samma tendens observerades i gruppen med benskörhet. Dessutom hade de personer från gruppen med benskörhet som hade mest D-vitamin i blodet högre bentäthet i ländryggen. Studien bidrar därför till en större förståelse för hur D-vitamin påverkar skeletthälsan.

  • Blodets nivå av D-vitamin bör ligga på över 75 nmol/l under hela året och livet.

Referenser:

Xi Chen et al. Vitamin D status and its associations with bone mineral density, bone turnover markers, and parathyroid hormone in Chinese postmenopausal women with osteopenia and osteoporosis. Frontiers in Nutrition 2024

Zhaojun Mei et al. The role of vitamin D in menopausal women's health. Frontiers in Physiology. 2023

Australian Menopause Centre. Vitamin D: ‘The Sunshine Hormone’ Helping You Manage Menopause.


  • Skapad