Skip to main content

C- och D-vitamintillskott minskar risken för benfrakturer vid diabetes

C- och D-vitamintillskott minskar risken för benfrakturer vid diabetesDet är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för skelettet. Men det tyder på att en kombination med C-vitamin har bättre effekt när det gäller skydd av ett svagt skelett och frakturer hos patienter med diabetes. Detta framgår av en studie publicerad i Human Nutrition & Metabolism, där författarna går in mer i detalj på C-vitaminets betydelse för benhälsan. Man bör samtidigt vara välförsedd med magnesium, som reglerar kroppens kalciumfördelning.

Skelettets mineraltäthet, som återspeglar skeletthälsan, är ofta reducerad i samband med diabetes och andra kroniska sjukdomar. En minskad skelettäthet ökar risken för benfrakturer, sjukhusvistelse och andra komplikationer.
Det är allmänt känt att D-vitamin har betydelse för upptaget av kalcium och fosfor och för skelettet, som innehåller en del av dessa mineraler. Det är också känt att C-vitamin är viktigt för bildandet av proteinet kollagen som finns i bindväven. C-vitamin hämmar dessutom aktiviteten hos celltypen osteoklaster, som bryter ner gammal skelettvävnad. Osteoblasterna är däremot av en annan celltyp, som i efterhand ska fylla upp hålen igen med ny benvävnad som huvudsakligen består av kollagen och kalcium. Det bör alltså finnas någon form av balans mellan de två celltyperna under hela livet. Men om osteoklasterna blir mer aktiva än osteoblasterna orsakar detta så småningom benförlust, vilket kan leda till benskörhet.
Dessutom vet man att en särskild molekyl, VCAM-1, främjar osteoklasternas aktivitet och därigenom skelettnedbrytningen.
Många människor, däribland diabetiker, får inte tillräckligt med C-vitamin genom källor som frukt och grönsaker. Det är också känt att diabetiker ofta har lägre nivåer av D-vitamin i blodet.
Syftet med studien var därför att undersöka huruvida kroppens status för C-vitamin och D-vitamin hänger samman med mineraltätheten och VCAM-1 hos kvinnor med diabetes.
Studien visade att det inte fanns något samband mellan deltagarnas nivå av D-vitamin i blodet, deras bentäthet och VCAM-1. Däremot visade studien att det fanns en signifikant positiv korrelation mellan C-vitamin och bentäthet och en negativ korrelation mellan C-vitamin och VCAM-1.

Varför är diabetiker mer benägna att drabbas av benskörhet?

Diabetes är en metabolisk sjukdom som bland annat kännetecknas av oxidativ stress och kronisk inflammation, där det finns för många fria radikaler. Dessa är några aggressiva molekyler som orsakar kedjereaktioner som skadar celler och vävnader.
Med tiden kan kronisk inflammation och oxidativ stress också leda till skador i de benbildande cellerna och demineralisering av skelettet. I detta sammanhang visar det sig att C-vitamin även fungerar som en kraftfull antioxidant som neutraliserar de fria radikalerna och därigenom motverkar de skador som orsakas av oxidativ stress.
Enligt forskarna kan det vara mer relevant att komplettera D-vitamintillskott med C-vitamintillskott än att ta tillskott med enbart D-vitamin. Man bör också överväga att ta tillskott med magnesium.

Samspelet mellan D-vitamin och magnesium är också viktigt för skelettet

Diabetiker har som nämnts ofta en lägre nivå av D-vitamin i blodet, vilket mäts som 25 (OH)D. Forskarna bakom den nya studien fann dock inget samband mellan blodets nivå av D-vitamin och bentäthet. Detta kan möjligen bero på vissa metaboliska störningar i samband med diabetes, där det bland annat kan vara svårt att omvandla D-vitaminet i njurarna och på andra ställen till den aktiva steroidformen (kalcitriol), som reglerar ett stort antal gener och metaboliska processer.
I detta sammanhang är magnesiumhaltiga enzymer av avgörande betydelse för syntesen av D-vitamin och bildandet av den aktiva steroidformen. Det innebär med andra ord att kroppen inte kan omvandla och utnyttja D-vitamin tillräckligt bra om det föreligger en brist på magnesium. Dessutom är magnesium också viktigt för att kalcium ska lagras in i benen, och för att kalciumkoncentrationen ska hållas mycket låg i alla andra mjukvävnader. Enligt en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Nutrition är magnesiumbrist också utbrett bland diabetiker. Och det kan inte bara påverka deras blodsocker utan också skeletthälsan och andra metaboliska processer.

  • C-vitamin stödjer skelettet via bildandet av kollagen, genom att hämma skelettnedbrytande osteoklaster och som en antioxidant som motverkar oxidativ stress.
  • D-vitamin stödjer skelettet genom att reglera upptaget av kalcium och fosfor.
  • Magnesium stödjer skelettet genom att aktivera D-vitamin och genom att bädda in kalcium i skelettcellerna.

Referenser:

Erin Hunter. Supplementation of Vitamin C, Vitamin D May Reduce Risk of Fracture in Patients With Diabetes. Pharmacy Times. 2024

Stevens CM et al. The association of vitamin C and vitamin D status on bone mineral density and VCAM-1 levels in female diabetic subjects: Is combines supplementation with vitamin C and vitamin D potentially more successful in improving bone health than supplementation with vitamin D alone? Human Nutrition & Metabolism. 2023

Ya Liu et al. Dietary magnesium Intake Level Modifies the Association Between Vitamin D and Insulin resistance: A Large Cross-Sectional Analysis of American Adults. Frontiers in Nutrition 2022
  • Skapad